Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Arkivfoto.

Sterkt kritiske til ny e-helselov

Særlig Legeforeningen er kritiske til det nye lovforslaget.

Publisert: 2020-02-06 — 15.28

Dagsavisen skriver at de fleste helseaktørene er negative til forslaget om ny e-helselov.

Høringsfristen gikk ut i midten av januar.

Legeforeningen kaller i sitt høringssvar forslaget for svakt.

– Lovforslaget er svakt fordi det ikke tar utgangspunkt i helsetjenestens hovedformål, nemlig å yte sikker og effektiv helsehjelp til enkeltpasienter.

Les også: Kommunene ber staten betale for nasjonale e-helseløsninger

Videre mener Legeforeningen at lovforslaget vil «føre til byråkratisering som hemmer innovasjon, digitalisering og næringsliv, og derved øke kostnadene i helsetjenesten», og:

–  Forslaget baserer seg på udokumenterte påstander om at nasjonale standardiserte IKT-løsninger vil være det beste, når nasjonal og internasjonal erfaring og vitenskapelig dokumentasjon peker på det motsatte.

Til Dagsavisen sier legepresident Marit Hermansen:

–  Våre innvendinger mot den nye loven er at den vil føre til enda høyere kostnader, enda lavere innovasjonsevne, mer forsinkelser og tregere digitalisering. For pasientenes del betyr det at digitale pasientløsninger skyves enda lenger ut i tid.

Les også: Fagmiljøer med hard kritikk mot Direktoratet for e-helse

Legeforeningen mener også at forslaget bryter med norsk tradisjon for maktfordeling innenfor statsforvaltningen gjennom vide fullmakter fra departementet til ett direktorat:

–  Fullmaktene omfatter reguleringer, betalingsordninger og godkjenningsordninger i samme forvaltningsorgan, og samme organ skal gi og håndheve reglene, skriver de i sitt høringssvar.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 11.02.2020 07.46.17

  Lege

  Fastlegeordningen (FLO) kommmer til å få seg en varig trøkk midt i trynet med denne loven. Et høringsnotat som overveiende fremstår inspirert av Solkongen - l’état c’est moi. Versailles var bygd for å imponere – og for å ose av makt. Regjeringen har allerede tatt viktige grep gjennom etablering av Direktoratet for e-helse i 2016. Den nasjonale konsensusbaserte styringsmodellen for e-helse i regi av Dir.e-helse og opprettelsen av Nasjonalt e-helsestyre hatt positiv effekt for nasjonal samordning. Lovforslaget gir Dir.e-helse myndighet til å gi aktørene pålegg om at e-helsetiltak med nasjonal betydning. Det legges også opp til at FLO blant andre må dekke kostnadsveksten fra 2021. HOD foreslår også endringer i eksisterende forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (FLO).. I statsbudsjettet for 2020 er 84 mill. kroner bevilget til bedre pasientsikkerhet og samhandling med standardisert språk, til sammen 101 mill. kroner i 2020 INKLUDERT bidrag fra aktørene i sektoren. Dnlf?

 • Sven Richard Haugvik 11.02.2020 16.59.32

  Lege

  Statsbudsjett 2020 foreslo 373 mill til e-helse, vel vitende om at digitalisering gir i seg selv få eller ingen drifts- eller helsegevinster. Videre utviklingsarbeid bør innenfor den reviderte rammen (se over) i første omgang rettes mot helt konkrete og godt kjente behov, som for eksempel legemiddelområdet, digital patologi og radiologi, hvor kunstig intelligens/maskinlæring synes å kunne ha et betydelig potensial. UTDYPENDE INNSIGELSER på vegne av FLO: Utviklingen av dette er dels finansiert av Legeforeningen gjennom avsatte midler i forhandlinger. Løsningen skulle tilbys uten forvaltningskostnader for legekontorene, og dette var et viktig premiss for Legeforeningens støtte. Om løsningen nå likevel gjøres til en påtvunget betalingstjeneste oppleves dette urimelig. For våre medlemmer fremstår det som en sammenblanding mellom rollene som utvikler og regulator/myndighetsorgan. Staten driver innsalg av egen løsning inntil etablerte konkurrerende løsninger ikke lenger klarer seg.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!