Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bent Høie bør lytte til seg selv

Helseminister Bent Høies forslag til ventelisteordning i 2020 er nøyaktig det han i 2017 beskrev som «ikke tilrådelig». Enkelt og greit fordi det innebærer en svekkelse av pasientforløpet og pasientens rettsstilling.

Publisert: 2020-02-05 — 10.03
Kjersti Toppe

Innlegg: Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Senterpartiet (Sp)

HELSEMINISTER Bent Høie (H) kritiserer Senterpartiet for å være imot forbedringer og forenklinger i helsevesenet – og ikke å ville gi tillit til helsepersonell. Vel, kritikken er selvsagt skivebom.

Her er det helseminister Høie og regjeringen som har nok en dårlig sak. Men å kritisere Sp, gjør dessverre ikke regjeringens forslag om ny ventelisteordning noe bedre.

FORSLAGET. Regjeringen har nemlig sendt på høring et forslag som skal «rydde opp i ventelisterotet» (Aftenposten 16.1.20). I forslaget foreslås det å fjerne skillet mellom rett til behandling og rett til vurdering. Dette mener Senterpartiet er et fornuftig forslag. Ventelistene er uansett vridd i den retningen. De fleste pasienter blir satt på venteliste til vurdering, ikke behandling.

Fristen for helsehjelp blir slik innfridd når pasienten møter på sykehusene for første gang, enten møtet er i starten av utredning eller behandling. Høie uttaler at man dermed skal legge mer vekt på behandler sitt møte med pasientene og pasientenes individuelle behov. Alle pasienter skal innen ti dager få en individuell frist for når helsehjelpen skal starte.

Hvis endringen ikke suppleres med krav til resten av behandlingsløpet, svekkes pasientenes rettigheter reelt

FEILENE. Den store feilen med regjeringens forslag er at regjeringen foreslår samlet venteliste, men uten å foreslå tiltak som sikrer forsvarlige behandlingsforløp. Som tross alt er det viktigste. Da blir hele endringen meningsløs. Dersom endringen ikke suppleres med å sette krav til resten av behandlingsløpet, er dette en reell svekking av pasientenes rettigheter. Langt fra alle områder har pakkeforløp som sikrer fremdrift.

At helseministeren skriver i Dagens Medisin at hans foreslåtte modell har støtte fra faginstanser og fagfolk, er nok feil. Ja, det er faglig støtte til å ta bort skillet mellom rett til behandling og rett til vurdering. Men både Den norske legeforening og Pasientombudet i Oslo mener, som Senterpartiet, at regjeringen ikke går langt nok.

LITT HISTORIKK. Senterpartiet har lenge vært opptatt av forbedringer i ventelisteregistreringen. Våren 2017 fremmet Senterpartiet to konkrete forslag til behandling i Stortinget:

 • Stortinget ber regjeringen avvikle dagens skille mellom avklarte og uavklarte tilstander og fremme forslag til endring av pasient- og brukerrettighetsloven som sikrer alle pasienter forsvarlige behandlingsforløp.
 • Stortinget ber regjeringen sikre full offentlighet om ventelister i sykehus og offentliggjøre interne ventelister, tid til tjenestestart og innføre flere målepunkter for ventetid – som måling av total forløpstid».

Forslagene falt. Men det interessante er å lese helseminister Høies vurdering av forslagene: «Jeg er enig i representantforslaget om at det er behov for å vurdere regelverket og forbedre registeringen, samt vurdere å innføre flere målepunkter for ventetid. Helsedirektoratet foreslår det samme i sin rapport».

Og videre: «Eventuelle endringer i regelverket må ikke innebære en svekkelse av pasientforløpet. Det er etter min oppfatning ikke tilrådelig å oppheve skillet mellom frist til utredning eller behandling, uten at det samtidig også registreres på videre punkter i pasientforløpet og at pasientenes rettsstilling ivaretas».

HØIE MOT HØIE. Det er beklagelig at helseminister Bent Høie i 2020 går imot helseminister Bent Høie i 2017. Det er klart at det må være mulig å innføre mye målepunkter, uten at dette gir en økning i administrativt arbeid.

Helseministerens forslag i 2020 er nøyaktig det som han selv beskrev i 2017 som «ikke tilrådelig». Enkelt og greit fordi det innebærer en svekkelse av pasientforløpet og pasientens rettsstilling.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!