Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Senterpartiets tillitsbløff

Senterpartiet vil ha en tillitsreform i helsetjenesten, men i praksis vil partiet ha mer kontroll, flere regler og mer rapportering.

Publisert: 2020-01-30 — 13.20
Bent Høie

Innlegg: Bent Høie (H), helse og omsorgsminister

DETTE VISER blant annet Senterpartiets motstand overfor regjeringens forslag til forenklinger som gir mer tillit til helsepersonell.

TRIVSEL – OG TILLIT. Skal vi lykkes med å skape pasientens helsetjeneste, trenger vi helsepersonell som trives på jobb. Det er de ansatte i helsetjenesten som drar lasset for å videreutvikle og forbedre pasientens helsetjeneste.

Derfor er jeg opptatt av å skape en helsetjeneste som er preget av åpenhet og tillit: Åpenhet om hva som går bra og hva som kan forbedres. Og tillit til at de som hver dag går på jobb i helsetjenesten, vet best hvordan de skal utføre sine arbeidsoppgaver i møte med pasienten.

Skillet mellom frist til utredning og frist til behandling fjernes, og alle pasienter skal få en individuell frist i løpet av ti dager for når helsehjelpen starter

NY MODELL.Dagens pasientrettigheter tolkes forskjellig. Det fører til ulik behandling og forståelse av ventetid. Regjeringen har derfor foreslått en ny modell der fristen for helsehjelp innfris når pasienten møter på sykehuset for første gang, enten ved starten på en utredning eller en behandling. Skillet mellom frist til utredning og frist til behandling fjernes, og alle pasienter skal få en individuell frist i løpet av ti dager for når helsehjelpen starter.

Denne modellen støttes av fagfolk og faginstanser, fordi den legger mer vekt på behandlers møte med den enkelte pasient. Modellen bidrar også til at rapporteringsbyrden i helsetjenesten blir mindre.

TILLIT – ELLER MER KONTROLL? Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe er lite imponert over modellen og kaller den meningsløs (Aftenposten, 20. januar).

Senterpartiet prater med store ord i festtalene sine om mer tillit til helsepersonell og om en tillitsreform i offentlig sektor. Men i praksis er de en pådriver for mer kontroll, flere regler og mer rapportering, og partiet går imot de fleste forslag om forenkling og forbedring. Dette viser motstanden deres mot regjeringens forslag om forenklinger som gir mer tillit til helsepersonell, som når vi foreslår å rydde opp i ventelistereglene.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!