Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
KRITISKE TIL FORSLAG: – ­Vi har forståelse for at myndighetene trenger flere og sterkere virkemidler for å motvirke legemiddelmangel, men deler av forslaget er for inngripende og ensidig rettet mot apotek- og grossistdelen av forsyningskjeden, sier Per T. Lund i Apotekforeningen. Arkivfoto: Anette Andresen

Kaller mangeltiltak «unødvendig inngripende»

Apotekforeningen mener Helse- og omsorgsdepartementets forslag for å styrke legemiddelberedskapen ikke gir et fullgodt bilde av årsaken til legemiddelmangel.

Publisert: 2020-01-07 — 10.07

I slutten av oktober 2019 sendte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på høring en rekke forslag til tiltak for å styrke den nasjonale legemiddelberedskapen.  Blant annet foreslår HOD å innføre hjemler for å kunne legge ned forbud mot parallelleksport, sikre Legemiddelverket elektronisk tilgang til apotekenes og grossistenes lagerstatus, samt å kunne pålegge grossister restriksjoner på salg og levering av legemidler.

Les også: Mener HOD bommer med høringsforslag (Pharma +)

– Kan ha skadevirkninger
Apotekforeningen er i sitt høringssvar svært kritiske til det de kaller «unødvendig inngripende tiltak», og mener forslagene kan ha skadevirkninger som høringsnotatet ikke belyser.

– ­Vi har forståelse for at myndighetene trenger flere og sterkere virkemidler for å motvirke legemiddelmangel, men deler av forslaget er for inngripende og ensidig rettet mot apotek- og grossistdelen av forsyningskjeden. Det er ikke i disse leddene problemene oppstår, skriver Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen, i en e-post til Dagens Medisin.

– Vi som kjenner markedet
Hvis de foreslåtte lovendringene i hovedsak blir stående, mener Lund det er helt avgjørende at tiltakene blir gjennomført i tett dialog med bransjen.

– Det er vi som kjenner markedet og kan finne de gode praktiske løsningene når legemiddelmangel oppstår. Både forslagene om rasjonering og om rapportering av lagerstatus kan relativt enkelt løses, hvis myndighetene setter seg ned sammen med oss, skriver han.

Les også: Forslagene er helt i tråd med våre ønsker (Pharma +)

– Manglende dialog før høring
Foreningen skriver i høringssvaret at de savner tiltak som sikrer at legemiddelleverandørene bidrar til å løse problemene med legemiddelmangel. De mener de selv har lagt ned mye innsats for å finne gode tiltak for å redusere risikoen for at mangelsituasjoner oppstår og for å håndtere eksisterende mangelsituasjoner.

«Vi er derfor kritisk til at departementet i høringsnotatet velger å foreslå inngripende reguleringer, uten at disse etter vår mening er nødvendige for å sikre legemiddelforsyningen. Vi er også kritisk til manglende dialog før høring, sett i lys av at bransjen i lang tid har vært aktive overfor myndighetene for å finne best mulig løsninger for å forhindre og håndtere legemiddelmangel», skriver de i høringssvaret.

Savner bransjeinvolvering
Samtidig er Apotekforeningen positive til forslaget om å innføre hjemmel for å pålegge rasjonering i apotek- og grossistleddet. Allikevel mener de høringsnotatet fra HOD gir få svar på hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

«Hvis legemiddelmyndighetene hadde involvert berørte aktører, herunder apotekbransjen, i utredningsarbeidet ville det kunne gitt raskere og bedre resultater».

– Uklart
Også Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) mener det i HODs høringsnotat er uklart både hva som skal defineres som en mangelsituasjon, og om hvem som avgjør om det er fare for eller pågår et midlertidig eller permanent avbrudd i legemiddelforsyningen.

Videre mener Farmaceutene at man gjennom forslaget om å kunne legge ned forbud mot paralleleksport av legemidler glemmer viktigheten av parallelhandel som en løsning på nettopp mangelsituasjoner.

«Parallellhandel (import) er mekanismen som gjør at mange norske mangelsituasjoner løses ved at pasientene får utlevert utenlandske pakninger importert for dette formålet».

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!