Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
ADVARER: - PoCUS må ikke bli en form for villscreening, sier Helga Brøgger, leder i Norsk Radiologisk forening. Arkivfoto

– Må brukes med omhu

Norsk Radiologisk forening er positiv til ultralyd i fastlegepraksis, men advarer samtidig mot villscreening og overbehandling.

Publisert: 2019-12-19 — 09.00 (Oppdatert: 2019-12-17 — 09.45)

Fastlege Bjarte Sørensen og professor Steinar Hunskår har nylig publisert en artikkel om allmennpraktikere og akuttmedisinere sin bruk av såkalla pasientnær ultralyd (Point-of-care Ultrasound, PoCUS). Konklusjonen er at fastleger bør bruke ultralyd mer.

– Norsk Radiologisk forening vil gratulere Bjarte Sørensen og Steinar Hunskår med en flott artikkel om et aktuelt emne. Ultralydapparatene har de siste årene blitt bedre, mer portable og billigere slik at økt bruk i klinisk medisin er å forvente, sier Helga M. Brøgger, overlege ved Oslo universitetssykehus og leder i Norsk Radiologisk Forening.

– Ultralyd kan være et verdifullt tilskudd i fastlegers diagnostiske verktøykasse. Dette fordrer god trening i teknikk, i indikasjon, i tolkning av funn, samt en god forståelse av hvordan man skal forholde seg til tilfeldige funn.

Alle som bruker pasientnære ultralyd-undersøkelser (PoCUS) må, i vurderingen om undersøkelsen skal utføres, ta med hvilke konsekvenser et uventet funn kan få for pasienten, sier Brøgger.  

– Tilfeldige funn kan være opphav til angst, bekymring, ubehag og komplikasjoner som infeksjon eller blødning på grunn av videre undersøkelser for å klassifisere funnet nærmere. PoCUS må ikke bli en form for villscreening, med de belastninger og følger det kan få for den enkelte pasient og for helsetjenesten i form av økt bruk av ressurser for å utrede tilfeldige funn, sier Brøgger.

Hun viser til Legeforeningens «Kloke valg»-kampanje, som påpeker at mer undersøkelser ikke alltid er bedre. Hun understreker samtidig at dette er utfordringer som gjelder alle leger, ikke bare fastleger.

– Vi er positive til all diagnostikk som gir god verdi for pasienten i form av redusert dødelighet og sykelighet, men det er ikke alt som gjør det. Ultralyd hos fastleger åpner opp for spennende muligheter for pasientene, men det må brukes med omhu. En av fordelene med PoCUS kan være at fastlegene kjenner pasienten godt og lettere kan gjøre et samvalg med pasienten om det er klokt å foreta undersøkelsen eller ikke.

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!