Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Økt velvære med positiv psykologi?

Kan innsamling av informasjon fra sosiale medier og andre nettsteder brukes for å gjøre folk lykkeligere?

Publisert: 2019-11-09 — 10.12
Torleif Kvam Hellan

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Torleif Kvam Hellan, studerer bachelor i psykologi ved Middlesex University

NY FORSKNING innenfor det relativt nye feltet positiv psykologi bruker enkle grep for å øke velvære hos enkeltpersoner. Ett eksempel på slike inngrep kan for eksempel være å skrive om noe man er god til – eller å skrive om noe man er takknemlig for.

For å finne ut hvilke inngrep som vil føre til at en person blir lykkeligere, må man vite en god del om denne personen. I dagens forskning kreves det et stort forskningsbudsjett for å finne ut av dette.

LYKKE-DATA? Selv om vi har store nettsteder som Facebook og Amazon, som disponerer enorme mengder opplysninger om enkeltpersoner, er denne informasjonen for det meste utilgjengelig for forskningsinstitusjoner. Hvis deler av denne informasjonen kunne ha blitt tilgjengelig for forskning og ha blitt benyttet til å iverksette inngrep for å gjøre folk lykkeligere, kunne dette ha hatt store positive innvirkninger på befolkningen.

I tillegg kunne informasjonen også brukes til å få en bedre oversikt over hvor lykkelig befolkningen er – og til å bedre beregne effekten av nye tiltak, lover og reguleringer på folks velvære.

RISIKABEL DELING. Dessverre er det allerede flere eksempler på at deling av store mengder informasjon kan medføre store negative konsekvenser. Ett eksempel er Cambridge Analytica-skandalen, hvor politiske meldinger som støttet Trump-kampanjen i forkant av presidentvalget i 2016, ble sendt ut til 87 millioner Facebook-brukere. Ett annet eksempel er hvordan land – som Russland og Kina – henter inn informasjon for å manipulere mediene og spre feilinformasjon til befolkningen.

Informasjon fra internett kan brukes i positiv psykologi – for å forske på økt velvære blant folk

Slike eksempler på misbruk av data gjøre det vanskelig å få tilgang til informasjon om enkeltpersoner i forskningssammenheng.

NØDVENDIG AVVEINING. Hvis data fra store internettselskaper skal brukes til å forske på hvordan folks velvære kan økes, er det viktig at forskningsinstitusjonene er uhyre forsiktig med hvordan de anvender dataene – for å hindre bruk som kan ha negative følger for enkeltpersoner.

Det er viktig at forskere følger etiske retningslinjer for forskning der enkeltpersoner må gi samtykke om at informasjonen kan brukes til forskning. Hvis internettselskaper gir forskerne tilgang til dataene samt at forskerne følger myndighetenes etiske retningslinjer for forskning, kan resultater fra forskning på dette feltet bidra svært positivt til folks psykiske helse og følelse av velvære.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2019

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!