Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Illustrasjon: Getty Images

Illustrasjon: Getty Images

Fremmer lovforslag om eksportforbud og legemiddelrasjonering

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at legemiddelgrossistene og apotekene må kunne pålegges restriksjoner på salg og levering av legemidler for å motvirke legemiddelmangel.

Det kommer frem i et nylig høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som presenterer en rekke forslag til endringer i apotekloven og legemiddelloven.

– Regjeringen tar grep for å sikre at befolkningen får tilgang til de legemidlene de trenger, selv om det er en mangelsituasjon. Forslaget som sendes på høring gir Legemiddelverket mulighet til å sikre at de legemidlene som faktisk er i Norge og er tiltenkt den norske befolkningen, fordeles så likt som mulig og forblir i landet, sier helseminister Bent Høie i en uttalelse.

Myndigheten frykter at det vil kunne oppstå en geografisk skjevdeling av tilgangen til legemidler under mangelsituasjoner. Konkret ser de for seg at noen apotek vil kunne bestille opp store mengder legemidler fra grossist i en slik situasjon.

– Vil kunne oppleves som et inngrep
Derfor foreslår HOD at det i legemiddellovens paragraf 18a gis hjemmel for å kunne pålegge grossister restriksjoner på slag og levering av legemidler.

«For grossistene vil en beslutning om overstyring av deres distribusjon kunne oppleves som et inngrep i deres forretningsvirksomhet. Departementet viser i den sammenheng til at grossistene fortsatt kan selge legemidlene sine, men at det blir lagt føringer på salg og levering fra myndighetshold. Grossistvirksomhet med legemidler er også aktivitet som anses som offentlig tjenesteyting og av den grunn anser departementet det som nødvendig at myndighetene kan legge føringer på salg og levering», skriver departementet.

Frykter for forsyningssikkerheten
Videre mener HOD at parallelleksport av legemidler fra Norge kan medføre at grossistene bygger ned sine lagre i Norge, og at det kan svekke forsyningssikkerheten i Norge dersom grossistene ikke klarer å dekke etterspørselen fra norske apotek og sykehus. Parallelleksport innebærer at legemidler som er produsert, pakket og importert til det norske markedet selges videre til andre EØS-land.

«Parallelleksport fra Norge skyldes at Norge internasjonalt sett har et lavt prisnivå på legemidler, og at grossistene dermed kan tjene mer penger på å selge legemidlene til andre land enn i Norge.»

– Regulering av leveringsplikt ikke tilstrekkelig
Norske legemiddelgrossister har leveringsplikt på legemidler etter grossistforskriften paragraf 4. HOD skriver i høringsnotatet at regulering av paralleleksport gjennom leveringsplikten vil være krevende å praktisere og ikke være tilstrekkelig. Årsaken er ifølge myndigheten at det vil være utydelig både for grossister og legemiddelverket å vurdere hvorvidt grossisten har skjønt eller burde skjønt at parallelleksport ville føre til at norsk etterspørsel ikke kunne dekkes.

«Departementet mener dette taler i retning av at en hjemmel for å kunne forby parallelleksport er nødvendig», skriver de.

Restriksjoner på utlevering og salg
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår også å pålegge apotek restriksjoner på utlevering og salg av legemidler ved fare for eller ved en etablert mangelsituasjon.

«Dette kan være situasjoner hvor det er begrenset lager og hamstring vil kunne medføre legemiddelmangel eller forverre ytterligere en allerede etablert mangelsituasjon. I tillegg kan fravær av hamstring kunne gi handlingsrom for å kunne skaffe alternativt legemiddel før det får konsekvenser for pasientene», skriver HOD i høringsnotatet.

Høringsfristen er satt til 2. januar 2020. 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!