Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
ALVORLIG: Foretaktillitsvalgt for overlegene ved Oslo universitetssykehus, Aasmund Bredeli mener situasjonen rundt varslingsrutinene ved sykehuset er alvorlig. Foto: Lasse Moe

– Jeg har sluttet å rapportere

Det sa en av de mange legene som var på et allmøte for leger ved OUS om varslingsrutinene ved sykehuset, torsdag ettermiddag.  

Publisert: 2019-10-10 — 19.28

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (Dagens Medisin): Han ønsker ikke å stå frem med navn eller klinikktilhørighet av redsel for represalier.

– Jeg har sluttet å rapportere. Ledere prøver å bagatellisere. De vet at det er gjort feil, men i stedefor å beklage, forsøker de å ta det hele ned. Jeg stoler ikke på menneskene som skal håndtere systemet. Som lege er du rettsløs. Det blir vanskelig for du får det tilbake i form av personlige angrep senere, sa legen på møtet.

Han var ikke alene om å uttrykke frustrasjon over hvordan leger og deres varsler om alvorlige hendelser blir håndtert av enkelte ledere ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Tillitsvalgte varslet
Bakteppe for dagens allmøte som Dagens Medisin fikk være med på, er at tillitsvalgte ved OUS har varslet Fylkeslegen om at sykehusets rutiner for varsling og håndtering av uheldige hendelser går på legenes rettsikkerhet løs. OUS-ledelsen avviser i et brev til Fylkeslegen påstandene fra tillitsvalgte.

Bakgrunnen for at OUS-ledelsen måtte svare tilsynsmyndighetene for sine rutiner, er at det ble etablert en tilsynssak overfor Oslo universitetssykehus etter et varsel fra en tillitsvalgt ved OUS til Fylkeslegen i Oslo og Viken.

Dagens Medisin har gjennom flere artikler avdekket at leger og tillitsvalgte ved OUS opplever at ledere «pynter på sannheten» i meldinger til Fylkeslegen om alvorlige hendelser ved sykehuset.

Det er særlig alvorlighetsgraden som reflekterer hvilke konsekvenser hendelsen har fått, som blir endret. Tillitsvalgt for PCI-operatørene, overlege Eigil Fossum, så seg nødt til å varsle fylkesmannsembetet om forholdene. I varselet påpekte han også at kommunikasjonen mellom Fylkeslegen og den enkelte lege ikke fungerer. Et brev til Fossum fra Fylkeslegen i en tilsynssak tok et halvt år fra det ankom Ullevål inntil han fikk se brevet.

Ingen kommunikasjon
På allmøte innledet Fossum om sine erfaringer som beskrevet over. Men han nyanserte også bildet.

– Jeg vil understreker at det jeg sier kan være klinikkspesifikt selv om jeg snakker om OUS-ledelsen, sa Fossum.

Og han legger til:

– Det sitter mange i OUS-ledelsen som gjør en god jobb og som vil få til noe. Det er kanskje bare en, to, tre råtne fisker her og så snakker vi om OUS-ledelsen. Det blir litt feil, men de råtne fiskene skaper mye utrygghet i organisasjonen, sa Fossum.

Så beskrev han at meldinger blir tonet ned, og at henvendelser fra tillitsvalgte til klinikkledelsen ikke blir besvart.

Både Fossum og andre på møte tegner et bilde av ledere på ulike nivåer og i enkelte klinikker som ikke greier å samhandle.

– Det er alvorlig samarbeids- og kommunikasjonssvikt. Interne konflikter får eskalere og det går ut over pasientsløyfene, fastslo Fossum.

Alvorlig
Hovedtillitsvalgt for overlegene, Aasmund Bredeli, ledet møtet.

Han understreker at de tillitsvalgte stadig får henvendelser fra enkeltmedlemmer som bekrefter det bildet Fossum og flere på møtet beskriver. 

Bredelig påpeker også at bildet er nyansert og at den massive kritikken legene kom med på møtet, nok først og fremst gjelder for enkelte klinikker.

Lisa Bjarkø, er overlege på Barneklinikken.

– Vi har ikke de samme utfordringene som vi hører her rundt kommunikasjon med ledelsen. Når det gjelder meldinger om uheldige hendelser så må det være dem som har vært med på hendelsen som rapporterer. Det kan ingen fra ledelsen gjøre. Meldingen må være uredigert, sier Bjarkø.  

– Vi ønsker dialog med ledelsen. Disse sakene kommer ut i media fordi vi ikke klarer å løse dem internt. Og sakene er alvorlige både for ansatte og for pasientene, sier Bredeli.

– Dårlig ledelse
– Noe av det som fortelles her er dårlig ledelse. Det vil jeg bidra til at blir bedre, og det er veldig nyttig å være her. Det beskrives en adferd fra enkelte ledere som ikke er bra. Dette må tas tak i, sier kommunikasjonsdirektør Børge Einrem ved OUS. Han var til stede på legenes allmøte.

– Hvordan skal ledelsen ta tak?

– Dels ved å skolere ledere, men så må vi også oppfordre ansatte til å melde ifra.

– Er ikke det noe av problemet at de melder ifra, men ikke blir hørt?

– Jo det hører vi her og det må tas tak i, sier Einrem.

På rett vei
På allmøte redegjorde også Thomas J. Riiser, seksjonsleder, Kvalitetsseksjonen stab fag og pasientsikkerhet ved OUS for hvordan melde- og avvikssystemene ved sykehuset fungerer.

Han opplyste at det registreres flere hendelser nå enn før.  

– Det er en utvikling i riktig retning, men betyr ikke nødvendigvis at det mer alvorlige hendelser nå enn før, men heller at flere saker meldes. Vi har systemfokus mer enn personfokus, sier Riiser.

Han understreket at mindre saker skal håndteres lokalt, og mer alvorlige hendelser skal sendes videre til tilsynsmyndighetene.

– Det kan være vanskelig å finne balansen på dette, men min vurdering er at dette fungerer bedre enn noen gang, men det er en lang vei igjen, sier Riiser.

Og han legger til:

– Vi har en ganske fremoverlent praksis og det er sjelden at noen ringer til oss og at vi ikke gir råd om at saken skal meldes.

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!