Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
BREV PÅ AVVEIE: I et halvt år var brevet fra Fylkeslegen til tillitsvalgt Eigil Fossum på avveie internt i OUS. Foto: Montasje: Annemette Sande

Fylkeslegen gransker varslingsrutiner ved OUS

Etter varsel om brev på avveier internt ved OUS i seks måneder, og mistanker om at ledelsen «pynter på» rapporter fra leger til Fylkeslegen, er det opprettet tilsynssak. Tillitsvalgt frykter for legenes rettssikkerhet.

Publisert: 2019-09-11 — 13.57

Bakgrunnen er et varsel fra en tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) til Fylkeslegen i Oslo og Viken. Nå granskes forholdene rund kommunikasjonen mellom dem og leger ved Oslo universitetssykehus HF (OUS).

– Brev fra Fylkeslegen til tillitsvalgte eller til enkeltleger som har vært involvert i hendelser, kommer ikke til oss før lenge etter at svarfristen fra Fylkeslegen er gått ut. Årsaken er at brev stopper opp på sin vei fra postmottaket ved OUS, via klinikkledelsen og til de aktuelle legene eller tillitsvalgte, sier overlege Eigil Fossum ved Hjerte-, lunge- og karklinikken på OUS.

Et halvt år
Han er tillitsvalgt for PCI-operatørene ved OUS-Ullevål, og er den som står bak varselet til Fylkeslegen om kritikkverdige varslingsrutiner internt ved OUS.

Selv har han opplevd at et brev som ble sendt fra Fylkeslegen til ham som tillitsvalgt, tok en dag fra Fylkeslegens kontor i Oslo sentrum til OUS – og et halvt år fra det ble mottatt i OUS inntil han fikk brevet. Da var brevet åpent, vedlegg fjernet og brevet limt igjen. Dette til tross for at brevet var adressert til ham som tillitsvalgt. Dette gjaldt den såkalt PCI-saken, som Dagens Medisin tidligere har omtalt og som også er en tilsynssak hos Fylkeslegen.

Fossum opplyser at når brev blir liggende, betyr det at både leger og tillitsvalgt ikke får informasjon om tilsynssaker de er involvert i. De får ingen mulighet til å uttale seg, opplyse saken ytterligere eller svare Fylkeslegen innen de tidsfristene som blir satt.

Truer legers rettsikkerhet
– Dette er brudd på helselovgivningen og kan gå utover vår rettsikkerhet som leger. I ytterste konsekvens kan det få betydning for pasientsikkerheten. Dessuten er det til hinder for at vi kan lære av våre feil slik at tilsvarende hendelser ikke skjer igjen, sier Fossum.

– Er dette systemsvikt og rot eller holdes brev bevisst tilbake fra ledelsen?

– Det er vanskelig å gi et sikkert svar på det, men inntil jeg vet mer, velger jeg å tro at det er systemsvikt og rot. Det gjør ikke saken mindre alvorlig. Jeg vil aldri kunne være sikker på at jeg har fått alle saksdokumenter, og jeg kan overskride svarfrister, påpeker Fossum.

Det betyr at Fylkeslegen kan få et polert svar i saker
Eigil Fossum

Han meldte saken som avvik i det interne avvikssystemet i OUS. Avviket ble sendt i linjen og mottatt av direktørens stab, som videresendte det til kvalitetsseksjonen.

– Saken er kodet med laveste alvorlighetsgrad; «ingen konsekvens». Jeg kan vanskelig tolke dette annerledes enn at saken ikke prioriteres i OUS, og at det ikke er vilje i ledelsen til å endre gjeldende rutiner for informasjonsutveksling mellom Fylkesmannen og ansatte i OUS, sier Fossum.

Ledelsen kan «pynte på rapporter»
Han mener at det som er enda mer alvorlig enn brev på avveier, er det at brev og varsler fra leger til Fylkeslegen går via ledelsen.

– Vi har mistanke om at våre rapporter «pyntes på» eller endres av ledelsen før de sendes til Fylkeslegen og uten at vi blir orientert om det, sier Fossum.

Han forteller at legene ikke får innsyn i disse prosessene og derfor ikke med sikkerhet vet hva som endres eller hvorfor det skjer.

– Det betyr at Fylkeslegen kan få et polert svar i saker, sier Fossum.

Fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken

OUS beklager brevet
Ledelsen ved OUS mener varslingsrutinene  er gode, men beklager at brevet til Fossum kom på avveie. 

– Brevet til Fossum ble lagt inn i saksbehandlingssystemet og sendt avdelingen. Ifølge rutinen skal deretter avdelingen sørge for at brevet overleveres mottaker i kopi. I dette tilfellet glapp det, dessverre. Det er beklagelig, sier Sølvi Andersen, direktør for fag, pasientsikkerhet og samhandling ved Oslo universitetssykehus (OUS) til Dagens Medisin.

Tør ikke snakke
Dagens Medisin har snakket med flere leger ved OUS som forteller at de har opplevd at rapporter og varsler om uheldige hendelser eller feilbehandling av pasienter blir endret i klinikkledelsene før de sendes Fylkeslegen. Endringene er egnet til å skjule eller bagatellisere alvoret i hendelsene, forteller legene. De ønsker ikke å stå frem med navn eller klinikktilhørighet av redsel for represalier.

– Klinikkledelsen burde være interessert i at de som kjenner saken best, også kan kvalitetssikre det som blir sendt Fylkesmannen. Både jeg og andre opplever også å ikke få sluttrapporter fra Fylkesmannen i saker hvor vi har vært involvert. Det virker litt tilfeldig om ansatte får innsyn i egne saker, sier Fossum.

Og han legger til:

– I sum mener jeg forholdene er meget bekymringsfulle, og så alvorlige at jeg har valgt å varlse Fylkesmannen.

OUS må svare
Fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen i Oslo og Viken bekrefter overfor Dagens Medisin at de har mottatt et varsel fra en tillitsvalgt ved OUS.

– Basert på dette varselet har vi åpnet en tilsynssak. Det går på kommunikasjonen mellom oss og ansatte i Oslo universitetssykehus. Vi ber om en redegjørelse fra OUS, og de har frist på seg til å svare innen 25. september, sier Skjerven-Martinsen.

– Betyr det at du ser alvorlig på det som kommer frem i varselet?

– Jeg kommenterer ikke en pågående tilsynssak utover at det kommer frem ting i varselet som vi ber OUS redegjøre for, sier Skjerven-Martinsen.

Hun opplyser imidlertid på generelt grunnlag at når Fylkesmannen ber om informasjon fra enkeltpersoner/helsepersonell eller fra virksomheter som leverer helse- og omsorgstjenester, så er det et pålegg hjemlet i lov.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!