Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
HAR RUTINER: OUS-ledelsen svarer Fylkeslegen med at det er etablert rutiner for varsling og håndtering av uheldige hendelser, og avviser påstandene som tillitsvalgte har varslet om. arkivfoto / Faximiler: Dagens medisin Foto: Arkivfoto / Faximiler: Dagens medisin

Forsvarer OUS-rutiner

OUS-ledelsen avviser påstandene fra tillitsvalgte om at sykehusets rutiner for varsling og håndtering av uheldige hendelser går på legenes rettsikkerhet løs.

Publisert: 2019-10-10 — 09.00

Dette kommer frem i et svarbrev til Fylkeslegen knyttet til en tilsynssak. I brevet redegjør sykehusledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS) for dagens rutiner, og skriver blant annet: «Sykehuset ønsker å få opplyst uønskede hendelser korrekt for å forebygge gjentakelser, opprettholde pasientsikkerhet og ivareta bekymrede ansatte. Slik rutinen er beskrevet, mener vi sykehusets postrutiner ikke forringer helsepersonellets rettssikkerhet».

Bakgrunnen for at OUS-ledelsen må svare for sine rutiner, er at det ble etablert en tilsynssak overfor Oslo universitetssykehus etter et varsel fra en tillitsvalgt ved OUS til Fylkeslegen i Oslo og Viken.

Varslet Fylkeslegen
Dagens Medisin har gjennom flere artikler avdekket at leger og tillitsvalgte ved OUS opplever at ledere «pynter på sannheten» i meldinger til Fylkeslegen om alvorlige hendelser ved sykehuset.

Det er særlig alvorlighetsgraden som reflekterer hvilke konsekvenser hendelsen har fått, som blir endret. Tillitsvalgt for PCI-operatørene, overlege Eigil Fossum, så seg nødt til å varsle fylkesmannsembetet om forholdene. I varselet påpekte han også at kommunikasjonen mellom Fylkeslegen og den enkelte lege ikke fungerer. Et brev til Fossum fra Fylkeslegen i en tilsynssak tok et halvt år fra det ankom Ullevål inntil han fikk se brevet.

Vil lære av feil
I svarbrevet fra OUS redegjøres det videre for at alle tilsynssaker der Fylkesmannen/Statens helsetilsyn konkluderer med lovbrudd, blir oppsummert og behandlet i sykehusets ledermøte. Målet er læring og forbedring på tvers av klinikkene. Sakene behandles også i klinikkens pasientsikkerhetsråd.

«Sykehuset har de senere årene etablert en stadig bedre systematikk i dette arbeidet og vil benytte denne saken til videre utvikling», heter det blant annet i brevet.

Det opplyses at etter at saken fikk medieoppmerksomhet, ble det holdt et møte mellom direktørens stab, den tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte, med ønske om å etablere dialog og diskutere tiltak.

Sølvi Andersen Foto: OUS

Inviterte til møte
Direktørens stab har tatt temaet opp i dialogmøtet med alle hovedtillitsvalgte den 18. september. Der ble prosedyrene lagt frem, samt funksjonelle muligheter og begrensninger gjennomgått.

Postgang og saksflyt til ansatte blir nå ytterligere spesifisert i de interne prosedyrene.

– Sykehusledelsen tar de bekymringer som er fremkommet, på alvor. Vi har nå redegjort for Fylkesmannen i den aktuelle saken, og foreslått tiltak for at ansatte opplever trygghet og gode rammer rundt dette viktige arbeidet.

Forbedringssystemet Achilles er innrettet for å sikre dokumentasjon og etterprøvbarhet, og vi ønsker at det blir brukt. Dette sier Sølvi Andersen, direktør for fag, pasientsikkerhet og samhandling ved OUS, via kommunikasjonsavdelingen i en kommentar til Dagens Medisin. Det er hun som har undertegnet svarbrevet som er sendt til Fylkesmannen.

Sendes direkte
I redegjørelsen fra OUS om pasientsaker hvor enkeltpersoner blir bedt av Fylkeslegen om å uttale seg, påpekes det at ansattes uttalelser sendes som egne dokumenter eller siteres uavkortet, men også at det i tilsynssaker fra Fylkesmannen, i hovedregel er at sykehuset/klinikken blir bedt om en redegjørelse.

«Vanlig praksis er at involverte fagpersoner i saken tas med for å beskrive hendelsesforløpet og faktaforhold. Saksbehandler/avdelingsleder sammenstiller informasjonen, noen ganger med forslag om endringer. Disse endringene handler stort sett om semantiske endringer eller tillegg med generelle vurderinger fra avdelingens perspektiv», heter det i brevet.

Det understrekes at alle svar gis på vegne av sykehuset og signeres av klinikkleder.

Tillitsvalgte skal svare Fylkeslegen

Ingen av de tillitsvalgte, som har vært involvert i saken ønsker å kommentere brevet fra OUS-ledelsen nå.

– Jeg er bedt om å gi en skriftlig kommentar til Fylkeslegen på brevet. Da er det ryddigst at jeg gjør dette før jeg eventuelt kommenterer saken i mediene, sier Eigil Fossum i en kommentar til Dagens Medisin.

Fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen i Oslo og Viken har tidligere bekreftet overfor Dagens Medisin at embetet, basert på varslet fra Fossum, har åpnet en tilsynssak.

– Det går på kommunikasjonen mellom oss og ansatte i OUS. Vi ber om en redegjørelse fra OUS, og de har frist på seg til å svare innen 25. september, sa Skjerven-Martinsen i en kommentar til Dagens Medisin. Hun ønsket ikke da – og heller ikke nå – å kommentere en pågående tilsynssak, men har tidligere uttalt at det kommer frem ting i varselet som de ber OUS redegjøre for.

Ledelsen avgjør
I svarbrevet fra OUS opplyses det at når uønsket hendelse oppstår, skal hendelsen i henhold til sykehusets rutiner registreres i sykehusets forbedringssystem Achilles. Opprinnelig meldingstekst i Achilles kan deretter ikke endres verken av ansatte eller ledere. En slik registrering vil også brukes som grunnlag i en eventuell senere redegjørelse til for eksempel tilsynsmyndigheter.

Det beskrives at ansatte i registreringsskjemaet kan krysse av for sin risikovurdering som faktisk konsekvens, mulig konsekvens ved gjentakelse og sannsynlighet/hyppighet, og at ansattes risikovurdering blir stående i saken og ikke kan endres.

Dersom ansatte har krysset av for «betydelig skade» eller «død», vil det vises informasjon om hvordan saken kan varsles direkte fra systemet til Statens helsetilsyn i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a.

Videre beskrives det i brevet at ansattes risikovurdering benyttes som grunnlag for leders risikovurdering: «Det vil si at om nye opplysninger kommer til, eller at leder eventuelt pasientsikkerhetsråd, har en annen vurdering, er det naturlig at lederens endelige risikovurdering kan bli annerledes», heter det i brevet som er undertegnet av direktør Sølvi Andersen ved OUS.

Det er blant annet praksisen som gir leder mulighet til å endre den endelige vurderingen av alvorlighetsgrad som er noe av sakens kjerne for de tillitsvalgte. I redegjørelsen fra Andersen til Fylkeslegen hevdes det at legen som opprinnelig meldte hendelsen, får vite om eventuelle endringer som gjøres.

Dette er en annen virkelighetsbeskrivelse enn det som kommer frem fra tillitsvalgte.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!