Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

VISER TIL HELSETILSYNET: Statsråd Bent Høie viser til at Statens helsetilsyn selv har definert vedtaket deres som en «enkeltsak».

VISER TIL HELSETILSYNET: Statsråd Bent Høie viser til at Statens helsetilsyn selv har definert vedtaket deres som en «enkeltsak». Foto: Siri Øverland Eriksen

Avviser at Helsetilsynet bestemmer

Etter at en ny pasient fikk dekket immunterapi av det offentlige, avviser helseministeren at det er Statens helsetilsyn som prioriterer for sykehusene. Men Bent Høie sier at han «skjønner at vedtaket kan bli oppfattet slik».

Statens helsetilsyns vedtak

En pasient har selv betalt for behandling med legemiddelet nivolumab for ventrikkelkreft og fått påvist god effekt av behandlingen.

Pasienten søkte om å få behandlingen videreført ved Vestre Viken helseforetak, men fikk avslag. Saken ble så klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, som ikke endret avslaget.

Statens helsetilsyn behandlet saken sommeren 2019 og vedtok å omgjøre vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Helsetilsynet fastslo at å avslutte behandlingen av pasienten, ville være uforsvarlig.

Kort tid etter Statens helsetilsyns vedtak startet Sykehuset Østfold behandling av en annen kreftpasient på bakgrunn av avgjørelsen. – Begrunnelsen fra vår side er at sakene er ganske like, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold til Dagens Medisin. Også OUS oppgir å ha tilbudt denne pasienten behandling på bakgrunn av Helsetilsynets avgjørelse.

Nylig meldte Dagens Medisin at den omstridte saken hvor en kreftpasient har fått dekket immunterapi i det offentlige – på bakgrunn av at behandling ved kommende selv har betalt for i det private har hatt god effekt – har vært grunnlag for at en annen kreftpasient nå også får behandling i det offentlige.

Helseminister Bent Høie (H) uttalte nylig at saken fra i sommer var «en enkeltsak».

Dagens Medisin har kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet for å få kommentarer til saken, men helseministeren har kun ønsket å svare skriftlig.

– Helseministeren uttalte nylig til Dagens Medisin at vedtaket i Helsetilsynet er «en enkeltsak». Men nå har en ny pasient fått behandling som følge av tiltaket. Hvordan definerer ministeren en «enkeltsak»?

– Jeg forholder meg til at Helsetilsynet har uttalt at dette gjelder en enkeltsak. Jeg registrerer nå at Sykehuset Østfold har gitt en annen pasient behandling med henvisning til tilsynets vedtak. Jeg har hele tiden understreket at alle pasienter skal gis en individuell vurdering, og at det er behandlende lege og ledelsen i hvert enkelt sykehus som må vurdere hvilket tilbud som skal gis til enkeltpasienter. Det er verken departementet eller tilsynet som bestemmer konkret hvilket tilbud som skal gis i enkelttilfeller.

Les mer: Ber fagdirektørene ta kontakt med Helsetilsynet

– Legger ikke føringer

– Kan helseministeren leve med at et «enkeltvedtak» hos Statens helsetilsyn får følger for sykehusenes prioriteringer?

– Det er ikke tilsynsmyndighetene som bestemmer hvilke metoder og behandlinger som skal være tilgjengelig for norske pasienter, så lenge tilbudet er forsvarlig. Jeg er derfor ikke enig i premisset om at tilsynet legger føringer for sykehusenes prioriteringer, men skjønner at vedtaket kan bli oppfattet slik.

– Jeg vil gjenta de tre forutsetningene som ligger fast. For det første har pasienter har rett til individuell vurdering, for det andre har pasienter ikke rett til utprøvende behandling og for det tredje har pasienter rett til å klage når de ikke får behandlingen de ønsker, eller ikke er fornøyd med behandlingen de får.

Les mer: Helsejurist forventer flere pasientklager

Har ikke laget tidsplan

Helseministeren har tidligere uttalt at det arbeides med å «videreutvikle et mer helhetlig rammeverk som skal bidra til en mest mulig likeverdig tilgang til utprøvende behandling». Dette på bakgrunn av svar på et hasteoppdrag sendt ut i vår til RHF-ene, Helsedirektoratet og etikkforskere ved Universitetet i Oslo, som ga sine innspill.

Her finner du svarene fra RHF-ene, Helsedirektoratet og etikkforskerne.

– Vil sykehusene få en avklaring om hvordan de skal behandle pasienter som selv har betalt for behandling, med effekt, og så søker seg til det offentlige for å få denne videreført i løpet av 2019?

– Vi ser nå på hvordan rammeverket kan utvikles. Svarene vi har fått på oppdraget er viktige innspill inn i dette. Arbeidet har høy prioritet, men fordi saken reiser mange krevende spørsmål, er det viktig at vi gjør et grundig og godt arbeid. Jeg vil vurdere om dette skal følges opp med konkrete oppdrag til helseregionene. Arbeidet med å utvikle rammeverket er krevende, og vi har ikke satt noen tidsplan for når konklusjonene skal trekkes.

“Det er ikke tilsynsmyndighetene som bestemmer hvilke metoder og behandlinger som skal være tilgjengelige for norske pasienter. ”

- Bent Høie

– Både fagdirektøren ved Sykehuset Østfold og lederen ved Kreftklinikken ved OUS er utålmodige etter en avklaring i lys av følgene vedtaket har fått. Har helseministeren forståelse for at de er utålmodige?

– Jeg oppfatter at Helsetilsynets vedtak handler om pasientens rett til å få en individuell vurdering. Dette er en klar pasientrettighet som ikke bør være uklar for noen.

Vil ikke svare

Dagens Medisin har også vært i kontakt med Statens helsetilsyn angående deres uttalelser om at vedtaket ikke er ment å ha betydning utover den enkelte saken. Dagens Medisin har spurt Statens helsetilsyn om følgende:

– Dere har tidligere uttalt at vedtaket ikke er ment å ha betydning utover denne saken.  Men nå har en ny pasient fått behandling som følge av tiltaket. Er det en utilsiktet konsekvens for Helsetilsynets del, og hvorfor?

– Andresen har uttalt at Helsetilsynet «forholder seg lojalt til prioriteringssystemet». Betyr ikke det at en ny pasient nå får behandling at Helsetilsynets vedtak faktisk påvirker prioriteringssystemet?

Direktør for Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, har ikke ønsket å la seg intervjue eller svare på spørsmål fra Dagens Medisin.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!