Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
VIL HA PENGER: Handlingsplanen for fastlegeordningen som legges frem til våren bør innebære mer penger til ordningen, mener legepresident Marit Hermansen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Legeforeningen vil ha milliarder til fastlegeordningen

Helseminister Bent Høie lover tiltak, men vil ikke sette prislapp.

Publisert: 2019-09-04 — 18.03

STORO/HELSEDIREKTORATET (Dagens Medisin): Onsdag ble en evaluering av fastlegeordningen lagt frem som viser at situasjonen er krevende for ordningen.

Presidenten i Legeforeningen omtaler evalueringen som «dyster lesning».

– Jeg synes nesten alvoret er større her enn i rapportene jeg har lest tidligere. Her slås det tydelig fast at arbeidshverdagen er uhåndterbar, sier Marit Hermansen.

Få vil bli fastlege

Legepresidenten er spesielt bekymret over hvor få som vil bli fastleger og hvor mange fastleger som vil slutte:

 • Kun ni prosent av de spurte medisinstudentene og legene i spesialisering (LIS1) vil bli fastleger.
 • 10 prosent av de spurte fastlegene er på vei ut av yrket. Beregninger tilsier at av dem som starter opp som fastleger i 2018 vil 50 prosent slutte innen fire år, oppga EY i sin presentasjon.

– De unge flykter fra yrket, så det er på høy tid at vi har etablert denne virkelighetsforståelsen.

Hermansen mener at evalueringen viser at Legeforeningens bekymring over tid, har vært berettiget:

– Vi har sagt dette i mange år. Evalueringen har tatt tid, men den viser det samme som vi har sagt og da er det viktig at vi kommer oss videre fra å diskutere virkelighetsforståelsen til å se på løsningene.

Vil ha penger på bordet

Hermansen mener at myndighetene har kommet for sent på banen, men ser frem til handlingsplanen for fastlegeordningen som er varslet å komme til våren.  

– Nå har ministeren ansvar for å vise handlekraft i handlingsplanen og komme med tilstrekkelig med midler, slik at de unge tenker at dette er en fremtid å satse på.

– Hva innebærer det?

– Handlingsplanen må inneholde en forpliktende økonomisk opptrappingsplan, og den må være i milliard-klassen.

Høie: – Viser at tiltakene var riktige

Det ble onsdag også lagt frem en rapport om pasientenes erfaringer, som viser at pasientene er lite fornøyd med fastlegenes tilgjengelighet.

– Rapportene bekrefter bildet vi har fått tegnet gjennom tilbakemeldinger fra fastleger, pasienter og kommuner og viser at strakstiltakene vi har satt i gang var viktige og riktige, men også at det er behov for å forsterke dem gjennom handlingsplanen som vi nå skal i gang med, sier helseminister Bent Høie.

– Vi er bekymret for at for mange av dem som er fastleger i dag ikke ønsker å stå i jobben lenge, og at yngre leger blir skremt fra å gå inn i ordningen når de hører om de eldre kollegenes historier. Derfor er det viktig å få flere fastleger som kan dele på oppgavene, men samtidig å se på oppgavene og måten vi organiserer dem.

Erkjenner trege tiltak

– Har man kommet for sent på banen med tiltak?

– Vi kunne gjerne ha kommet tidligere på banen med tiltak, men vi startet med strakstiltak allerede i 2018 og forsterket dette i 2019, på mange av punktene som denne rapporten påpeker, sier Høie, og trekker blant annet frem innføringen av en egen samhandlingstakst

Høie oppgir at det i arbeidet med handlingsplanen vil være behov for å finne «mer grunnleggende løsninger for hele ordningen for fremtiden».

– Presidenten i Legeforeningen vil ha milliarder på bordet. Kan du gi henne det?

– Jeg er mest opptatt av å finne de gode løsningene. Så får vi se hva prislappen på løsningene blir etterpå.

Relaterte saker
– Krevende situasjon for fastlegeordningen
Pasientene klager på ventetid hos fastlegen

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 05.09.2019 12.27.06

  Lege

  Innenfor både FLO og Nav jobber det massevis av flotte, dedikerte og kunnskapsrike personer som gjør sitt aller beste innenfor de rammer de har. Det er lett å glemme, men vår ofte velbegrunnede frustrasjon avhjelpes best med «respekt», «dialog» og «tydelige budskap». MERK dette tydelige evalueringsbudskap fra EY/AV (s.205): «Våre undersøkelser viser gjennomgående en form for slitasje mellom Nav-kontorene og fastleger, der fastleger og Nav har ulike synspunkter på rolle og ansvarfordeling, og hva som er nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon til Nav. Samhandlingen og hvilke utfordringer som ligger mellom Nav og fastlegene viser et overraskende likt bilde i de kommunene vi har besøkt. Med stor variasjon i kjennetegn på kommunene, gir dette en klar indikasjon på at utfordringene mellom Nav og fastlegene med hensyn til hva som bidrar til økt arbeidsbelastning og slitasje er ganske entydig. Denne utfordringen fremstår dermed som løsbar med relativt enkle virkemidler». Eureka i mrd.klasse!

 • Sven Richard Haugvik 11.09.2019 18.03.58

  Lege

  Milliarder er vel derfor ikke for meget å be om? Fra BLANKOLM NOU 2018 «Den samlede finansieringen av fastlegeordningen anslås til 9,6 milliarder kroner i 2017. Kommunens kostnader til finansiering av fastlegene begrenser seg til basistilskuddet på i underkant av 2,4 milliarder kroner. Resterende finansiering kommer i form av egenandeler og trygderefusjoner (refusjoner for utførte takster). Egenandeler beløper seg til rundt 2 milliarder kroner, og trygderefusjoner beløper seg til i overkant av 5 milliarder kroner (Ipsos og samfunnsøkonomisk analyse 2018).» Årets budsjettering bygget på Statens samlede utgifter: 1.377,1 milliarder kroner & Statens samlede inntekter: 1.430,4 milliarder kroner. NAV ble budsjettert med 478,3 milliarder til det man kaller «folketrygdens programområder», dvs. drøyt 1/3 av statsbudsjettet (50% av dette satt av til alderspensjon). Arbeids- og velferdsdirektoratet, som fastsetter Nav-lønna til fastlegene med L-takstene, oppdager fortsatt ikke FLO krisen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!