Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Legepresident Marit Hermansen, KS-leder Tor Arne Gangsø og helsedirektør Bjørn Guldvog diskuterer funnene i rapportenen som ble presentert onsdag. Foto: Siri Ø. Eriksen

Pasientene klager på ventetid hos fastlegen

Pasientene er minst fornøyd med fastlegenes tilgjengelighet, viser en ny brukerundersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert: 2019-09-04 — 14.44

Rapporten ble lagt frem samtidig som evalueringsrapporten av fastlegeordningen onsdag. 500 leger og 7000 pasienter inngår i undersøkelsen. Pasientene har svart på spørsmål om fastlegen, tilgjengelighet, koordinering og samhandling.

Pasientenes svar er rangert på en skala fra 0 til 100. Høyest skåre får fastlegen på spørsmålene som handler om fastlegen.

– Pasientene har positive erfaringer med fastlegen på mange områder, særlig når det gjelder fastlegens evne til å gjøre seg forstått, om fastlegen er faglig dyktig, tar pasienten på alvor og henviser videre ved behov. Men de peker på forbedringspotensial når det gjelder tilgjengelighet og ventetid, sier seniorforsker og prosjektleder Hilde Hestad Iversen ved Folkehelseinstituttet.

For lang ventetid
– Tilgjengelighet handler om tilgangen på vanlig og akutt time. Her mener pasientene at fastlegetjenesten kan bli bedre. De må også sitte for lenge på venterommet, sier Iversen.

 • 32 prosent må vente mer enn to dager på akuttime.
 • 36 prosent må vanligvis vente mer enn én uke for å få en vanlig legetime.
 • 33 prosent sitter på venterommet «i stor grad» eller «i svært stor grad» utover avtalt tid.

Forskerne har spurt brukerne av fastlegeordningen hva de ønsker seg av fastlegeordningen, og analysert 400 svar.

Her fremhever pasientene at fastlegen har for mange pasienter, at tiden som er satt av til konsultasjon er kort, og at fastlegen oppleves som stresset.

– Mange mener at ordningen bør vedvare, men at det bør bli flere fastleger og at de må ha bedre tid til pasientene. De ønsker seg bedre tilgjengelighet til timer og ulike typer kontakt, særlig digitalt. De ønsker kortere ventetid på venterom, bedre informasjon ved forsinkelser og sier det er viktig at legen tar seg tid, sier Iversen.

Dårligere erfaringer blant innvandrere
Undersøkelsen viser at erfaringene med fastlegetjenesten varierer med kjennetegn ved pasienten; Pasienter med dårlig egenvurdert fysisk helse og pasienter som er født i andre land enn Norge, rapporterer om dårligere erfaringer enn andre pasienter.

Pasientens geografiske tilhørighet har også noe betydning. Her skiller pasienter i Nord-Norge seg mest ut, med lavere skårer enn pasienter fra andre landsdeler.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!