Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
GÅR FRA DSB: Cecilie Daae blir ny administrerende direktør i Helse Nord RHF. Foto: Yann Aker / DSB

– Jeg vil være lagleder for helsetjenesten i Nord-Norge

Cecilie Daae forlater Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun blir ny administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Publisert: 2019-08-28 — 09.30
Denne artikkelen er over to år gammel.

– Dette er den mest spennende jobben i Helse-Norge, og jeg gleder meg stort til å begynne. Selv om det er tungt å forlate DSB, så er dette på sett og vis som å komme hjem. Jeg har jobbet med helse i alle år og derfor er dette drømmejobben, sier Cecilie Daae til Dagens Medisin.

Onsdag morgen ansatte styret i Helse Nord RHF henne som direktør for vår nordligste helseregion.

Mange utfordringer «treffer» Nord-Norge før de merkes i resten av Norge
Cecilie Daae

Daae sier hun kommer til å ukependle til Nord-Norge. Familien bor i Oslo.

Tiltrer 13. januar 2020
Daae tiltrer stillingen først fra nyttår, og sier jobben som toppsjef i DSB vil ta all hennes tid og fokus frem til den tid.  Åremålet som DSB-sjef utløper i 2021.

– Derfor var det naturlig at jeg allerede nå gjorde opp status på om jeg ønsket en ny periode. Når det ikke var aktuelt, føler jeg at dette er en riktig avgjørelse.  

På tvers av sektorene
Den påtroppende Helse Nord-sjefen sier hun ser frem til å bruke sine erfaringer fra samfunnssikkerhet og beredskap inn i helsetjenesten.

Som DSB-sjef har Daae har blant annet hatt såkalt styringsdialog med Fylkesmennene i Nord-Norge om risiko- og sårbarhetsutfordringer for landsdelen, og er derfor godt kjent med mange av disse utfordringene:

–  Jeg opplever at en del ser disse problemstillingene adskilt. Jeg mener vi må jobbe mer tverrsektorielt og se spørsmål knyttet til liv og helse som ett. Nord-Norge har selvsagt sine særegne utfordringer rundt demografi, avstander, bærekraft og klima. Samtidig er jeg opptatt av det nasjonale perspektivet, og jeg vil være en pådriver for at disse spørsmålene ikke isoleres til Nord-Norge.

– Mange utfordringer «treffer» Nord-Norge før de merkes i resten av Norge. Derfor er det viktig at hele Helse-Norge er oppmerksomme på utfordringene og mulighetene i nord, sier Daae.

Vil være lagleder
Hun ønsker ikke å gå spesielt inn i enkeltsaker, som bråket rundt den tidligere UNN-direktøren og samarbeidsproblemene mellom universitetssykehuset og RHF-, ei heller regjeringsplattformens punkt om å legge Finnmarkssykehuset under UNN.

– Den viktigste jobben for meg er som lagleder. Jeg vil være lagleder for helsetjenesten i Nord-Norge. Når det gjelder enkeltsaker, så er nok også bildet muligens mer nyansert enn det som kommer frem i mediene, sier Daae.

Bakgrunn fra direktoratet
Cecilie Daae ble utdannet lege i 1990 og spesialist i allmennmedisin i 2001. Før hun tiltrådte jobben i DSB, arbeidet hun i Helsedirektoratet.

Hun har vært divisjonsdirektør i spesialistdivisjonen og avdelingsdirektør i avdeling sykehustjenester, før hun en periode var én av to assisterende direktører i direktoratet. 

For Helsedirektoratet arbeidet Daae også med etatsstyring av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og var ansvarlig for direktoratets arbeid med blant annet nødnett og nasjonalt system for vurdering av nye metoder og legemidler i spesialisthelsetjenesten.

Daae begynte som DSB-sjef 1. september 2015, og er den andre direktøren i rekken for etaten som ble opprettet i 2003.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!