Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
KREVENDE: Legepresident Marit Hermansen sier forhandlingene har vært krevende. Foto: Vidar Sandnes

180 millioner til fastlegeordningen

Helse- og omsorgsdepartementet, RHF-ene og KS er overens med Legeforeningen i ­forhandlingene om ny statsavtale.

Publisert: 2019-06-25 — 09.27

Avtalen betyr at fastlegeordningen blir styrket med 180 millioner kroner for å underbygge rekruttering, stabilisering og samhandling.

Fastlegene får også samme lønnsvekst som andre grupper har fått i årets oppgjør ifølge HOD.

Ny takst for samhandling

 • Det vil bli etablert en ny tilskuddsordning på 50 millioner kroner for å kompensere næringsdrivende fastleger med mange pasienter på listen som krever mye oppfølging.

 • Det vil bli etablert en egen tilskuddsordning på 60 millioner kroner som skal tilrettelegge for at selvstendig nærings­drivende fastleger i kommuner med rekrutteringsutfordringer spesialiserer seg.

 • Det vil bli etablert en egen ny takst for fastleger som skal stimulere til økt samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Oppgjøret støtter opp under fastlegene som selvstendig næringsdrivende. Den nye taksten og det nye tilskuddet skal sammen stimulere til mer samhandling om og bedre oppfølging av pasienter med store og langvarige behov.

Oppgjøret skal også legge til rette for mer bruk av e-konsultasjon.

 Helseminister Bent Høie (H) mener fastlegeordningen nå blir rustet for fremtiden:

–   Vi sørger for at pasientene har en fastlege å gå til og at fastlegene har en jobb de ønsker å stå i, sier han i en pressemelding.

– Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi har fått på plass helt nødvendige strakstiltak for fastlegeordningen, i påvente av regjeringens handlingsplan. Vi har også kommet i havn med et godt oppgjør for avtalespesialistene, uttaler Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

–  Vi tror en tredeling av midlene bidrar til å gjøre det lettere å rekruttere og å beholde fastleger, i tillegg til at det sikrer en bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, heter det fra styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Evalueringen av fastlegeordingen skal være klar til høsten, og departementet skal deretter sammen med Legeforeningen og KS vurdere endringer i ordningen. Evalueringen vil bli fulgt opp av en egen handlingsplan våren 2020.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 27.06.2019 17.31.58

  Lege

  Har vi nå frafalt Legeforeningens fremtidsskrevne prognoser om at fra 2015 ville det være behov for opp mot 500 nye fastleger hvert år i en femårsperiode (kf. PLAN 2015-2020)? TESEN: - Skal allmennmedisinsk arbeid kjennetegnes ved kvalitet, tilgjengelighet og trygghet må den totale arbeidsmengden fordeles på flere leger. Man tok utgangspunkt i at omsetningen i hver enkelt leges praksis skal være tilnærmet uendret (kun indeksregulert), så ville en netto økning på 1500 fastleger gi en økt kostnad på 2,9 milliarder (2009 kroner) årlig. Utgiftene skulle fordeles på pasientene (egenandeler) og myndighetene. Økningen var planlagt gradvis over de årene utviklingsplanen berammet (2015 - 2020), med totalt 30% av økningen via kommunene som utbetaler tilskuddet til fastlegene.

 • Sven Richard Haugvik 01.07.2019 19.14.44

  Lege

  Lønnsvekst på 60-t/uke? FLO-krisen nødhjelpes med 180 mill, mens mer grunnleggende løsninger er 3-(HOD +RHFene +KS +Dlf) 4 parts-utsatt med 1/2år (mest sannsynlig 1 år) til neste Normaltariff (NT). Bent Høie mener FLO «nå blir rustet for fremtiden» med 3-delte strakstiltak. Har ministeren helt mistet tråden? FLO blir i beste fall rustet for mellomtiden frem til rev statsbudsejett. RTRO-prinsippet ved St.Olavs Hospital var tuftet på løpende oppdaterte samarbeidsavtaler; - en nødvendig «dialog mellom 1.- og 2.linjetjenesten, slik at man skaper felles forståelse for at pasientene får behandling til Riktig Tid og på Riktig Omsorgsnivå». Mon tro om mellomtidens NT (ekskl L-takstene) var i nærheten av grunnpremissene for RTRO og denne REGELEN: «En av de viktigste hindringene for godt samarbeid har vist seg å være ulik oppfatning blant toppledere og klinikere om hva som er de mest hensiktsmessige tiltakene på kort og på lang sikt.» BEON har festet grepet, mens LEON tåkelegger fakta om nivåer.

 • Sven Richard Haugvik 02.07.2019 17.54.15

  Lege

  «Glemt» er at NAV-arbeid i FLO undergraver rekruttering, stabilisering og samhandling. Årets flatt KPI-justerte L-takster på 2,5% er et brutalt slag i trynet på kriserammede FLO, og klar dok. på manglende forståelse av KRAV-effektene. L-takstene er avlønningssystemet for fastlege fra NAV. Med et forhandlingsresultat for den øvrige NT med en økning i inntekt på 3,2% ligger nå NAV-lønna 0,7% UNDER øvrige lønnsinntekter. Negativt insentiv for videre «tvunget» dugnadsarbeid med potensielt store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Er dette så vrient å begripe? Obs KVALITESMESSIGE ringvirkninger på attestarbeidet i et allerede opphetet samhandlingsklima. NFA dok.120419 at det i en del kommuner har blitt tiltagende dårlig samarbeidsklima mellom fastleger og NAV-kontorene. Kravene som NAV nå stiller både til fastleger og pasienter oppfattes som urimelig. NFA ser behov for å få til en dialog med NAV om hva som er realistiske forventninger til medisinsk utredning i forbindelse med ytelser fra NAV.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!