Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Sykehuset Østfold har varslet Statens helsetilsyn om streikesituasjonen. Foto: Arkivfoto

Streiken trappes opp – har varslet Helsetilsynet

Streiken blant sykehusansatte går inn i sin fjerde uke, og trappes opp fra mandag.

Publisert: 2019-06-21 — 16.46

Fredag meldte Sykehuset Østfold til Helsetilsynet at situasjonen som følge av sykehusstreiken fører til tap av helse og livskvalitet og fare for tap av liv.

Fagdirektør ved Sykehuset Østfold, Helge Stene-Johansen, forteller at situasjonen er presset:

– Mange av de streikende er merkantilt personale, som står for booking, koordinering av undersøkelser, henvisninger, kontakt med fastleger og så videre. Streiken har pågått i snart fire uker og hittil har vi greid å løse dette ved at andre har gjort slike oppgaver, men ting har hopet seg opp, sier Stene-Johansen til Dagens Medisin.

100 ansatte ved sykehuset er i streik, og fra mandag er det varslet at ytterligere 14 tas ut.

–  Ettersom ferieavviklingen også starter mandag er klinikkledere og andre bekymret for situasjonen, og denne bekymringen har jeg mekdt videre til Helsetilsynet, sier Stene-Johansen, som understreker at de håndterer akuttsituasjoner.

Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Krever pensjon fra første krone
Kravet fra organisasjonene er at ansatte som jobber i mindre enn 20 prosent stilling også skal få pensjonsoppsparing.

Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir i dag ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død.

I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone siden 2013. YS og LO krever en tilsvarende ordning i sykehusene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!