Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

PLIKT: Det skal ble enklere å etablere medisinske kvalitetsregistre med en ny forskrift.

PLIKT: Det skal ble enklere å etablere medisinske kvalitetsregistre med en ny forskrift. Foto: Lasse Moe

Nye regler for kvalitetsregistre

En ny forskrift skal gjøre det enklere å bygge opp og bruke medisinske kvalitetsregistre.

Annons:

- De medisinske kvalitetsregistrene er de viktigste verktøyene vi har for å forbedre behandling og redusere variasjon i tjenesten. De ligger høyt oppe i verktøykassen som vi bruker for å bygge pasientens helsetjeneste. Nå gjør vi det enklere å bruke dem, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding etter at den nye forskriften ble vedtatt av Kongen i Statsråd fredag.

De medisinske kvalitetsregistrene inneholder opplysninger om utredning, behandling og oppfølging av ulike sykdommer og ulike pasientgrupper.

Kvalitetsregistrene er også viktig for forskning på nye og bedre behandlingsmetoder og er helt sentrale for planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten.

Plikt til å melde
–Med den nye forskriften får helsepersonell plikt til å melde inn relevante opplysninger til de nasjonale kvalitetsregistrene. Det er helt avgjørende for at registrene skal bli gode og fungere etter hensikten, påpeker Høie.        

Forskriften slår også fast at opplysninger kan registreres uten pasientens samtykke, men pasienten får rett til å reserve seg mot at opplysninger blir registrert i etterkant.

Opplysningene vil da bli slettet. For å sikre at de ulike registrene snakker bedre sammen, inneholder forskriften også plikt til å bruke nasjonale fellesløsninger og standardiserte variabler.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!