Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
VEDTATT: Styret i Helse Sør-Øst vedtok torsdag formiddag at det nye OUS skal bygges på Gaustad og Aker. Foto: Lasse Moe

Farvel til lokalisering – velkommen til innhold?

Det ble kamp til døren, og for første gang spilte de tillitsvalgte ikke på samme banehalvdel. Nå ønsker jeg meg at den videre debatten handler om faglig innhold og en moderne og fremtidsrettet helsetjeneste til beste for pasientene.

Publisert: 2019-06-20 — 13.11
Anne Hafstad er journalist og kommentator i Dagens Medisin Foto: Per Corneliussen

HAMAR (DAGENS MEDISIN):

DET FORTJENER pasientene - og det fortjener for så vidt også alle ansatte hvis eneste mål er å gi pasientene sine den aller beste behandling, omsorg og pleie.

Lite tyder på at dagens vedtak om at nye OUS skal ligge på Gaustad og Aker skaper ro i rekkene. Motstanden mot løsningen som nå får grønt lys, vil neppe opphøre. Snarere tvert imot. Det er grunn til å anta at protestene vil fortsette med fornyet styrke og energi.

Spørsmålet er om det er verdt strevet. Så langt har alle innsigelsene vært nyttige, eller for å være enda tydeligere: Det har vært viktig og helt nødvendig med kritiske spørsmål knyttet til alt fra tomtestørrelser, reguleringsplaner, kostnadsrammer, beleggsprosenter og effektiviseringspotensialet.

ALLER VIKTIGST har de mange bekymringene og innspillene fra de ulike fagmiljøene ved OUS, vært. For det nye OUS er ikke bare bygninger, og plassering av dem. Det er først og fremst en organisering av moderne medisinsk behandling og det faglige innholdet som skal ta landets fremste medisinske flaggskip og et nytt lokalsykehus inn i en ny tid.

At de ansatte ved OUS opplever at de ikke blir hørt av ledelsen ved OUS, plager åpenbart styremedlemmene rundt bordet på Hamar, sterkt. Praktisk talt samtlige styremedlemmer uttrykte i sine innlegg stor bekymring for den manglende mobiliseringen og reelle innflytelsen fagfolkene ved OUS mener seg utsatt for.

SÅ MÅ det i rettferdighetens navn sies at prosessen ved OUS tross alt ikke bare har vært et sololøp fra direktøren der og hans nærmeste allierte. Det er gjort justeringer på føde/barn-området, og det er gjort justeringer knyttet til traumetilbudet i tråd med de faglige innspillene. Dessuten er høyden på husene både på Gaustad og Aker tatt ned, for å nevne noe. Likevel er meldingen fra Helse Sør-Øst styret til egen administrasjon og ikke minst til styreleder Gunnar Bovim ved OUS, klar: Det må jobbes hardere og bedre for å skape god dialog og samhandling i det videre arbeidet.  Dette ble også ytterligere presisert i det endelige styrevedtaket.

DE TILLITSVALGTE som så langt i den mangeårige prosessen har stått samlet i sine alternative forslag til styrevedtak, er for første gang splittet. Legeforeningen og Fagforbundet ville utsette beslutningen og begrunner det med at usikkerheten er for høy, målbildet feil og at de ansattes faglige innspill ikke i tilstrekkelig grad, tatt med. Sykepleierforbundets konserntillitsvalgte støtter målbildet med to sykehus, men vil har utbygging på Ullevål fremfor Aker.

Det kan ikke herske tvil om at et prosjekt i denne divisjonen har høy risiko. Vi snakker tross alt om landets mest omfattende sykehusutbygging i moderne tid. Det kompliseres av at det skal etableres gode landsfunksjoner, regionsfunksjoner og et robust og moderne lokalsykehus, og med en kostnadsramme deretter.

NÅR JEG likevel heller mot at tiden nå var moden for et endelig vedtak, er det fordi jeg er usikker på om flere runder vil føre til et annet resultat.

Aller viktigst har de mange bekymringene og innspillene fra de ulike fagmiljøene ved OUS, vært.

Tørre fakta i saken er at det er styret i Helse Sør-Øst som har myndighet til å beslutte dette. Og de følger gjennom dagens vedtak opp det helseminister Bent Høie (H) ga sin godkjenning til, allerede i 2016. I realiteten er det han som har bestemt det hele. Det har vært debatter, drøftinger, protester, og det har vært flere høringer i stortinget. Styret i Helse Sør-Øst har med andre ord bred politisk ryggdekning for vedtaket som ble fattet på Hamar i dag. Det skal mye til for å få politiske gjennomslag for å vrake dagens vedtak. Konsekvensene blir for store.   

BAKTEPPET TIL dagens styremøte i Helse Sør-Øst er ikke det beste. De siste dagene har det nærmest haglet med kritikk mot OUS-ledelsen. Det toppet seg onsdag ettermiddag da samtlige tillitsvalgte ved OUS fremmet mistillitsforslag mot administrerende direktør Bjørn Erikstein. Det skjer etter at de over lang tid har kritisert direktørens manglende evne til involvering og dialog. Fagfolk mener at sjefen, flere av klinikklederne og andre i hans indre krets, hverken lytter til faglige råd eller involverer.  

Den fastlåste konflikten mellom ledelsen og ansatte ved OUS er bare trist. De ansatte er et helseforetaks aller viktigste ressurs. Uten dem – ingen pasientbehandling. Så enkelt er det. Det er vanskelig å forstå hvordan en leder kan sette seg i en situasjon hvor samtlige tillitsvalgte så til de grader setter foten ned som det vi er vitne til nå. Det blir ikke bedre av at et den erfarne styrelederen Gunnar Bovim, gir uttrykk for at han ikke var kjent med at situasjonen var så alvorlig. Han må selv stille seg spørsmålet om han gjør en god jobb hvis han har så liten kontakt med hva som skjer på grasrota ved OUS at mistillitsforslaget kommer som en overraskelse.

MOTSTANDEN mot Bjørn Erikstein har over lang tid vært fremført på alle tenkelige arenaer.  Personlig møter jeg knapt en ansatt ved OUS for tiden uten at de forteller meg to ting. Vi har ingen tillitt til direktøren. Ikke til mange av klinikklederne heller. Men mange sier også at de er lei maktspillet som foregår, og at de ønsker nye og moderne sykehusbygg uavhengig av hvor de plasseres.

Selv om direktøren ved OUS ikke har evnet å få de tillitsvalgte med på laget, skal man ikke være blind for at også de tillitsvalgte har en agenda og spiller høyt for sine synspunkter. Det gjør de – og noen spiller godt. Kort sagt: «It takes two to tango».

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!