Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FIKK PRØVE KREFTMEDISIN: De 14 pasientene som deltok i studien hadde hatt kraftige nervesmerter i lang tid (gjennomsnittet var 14 måneder). Illustrasjonsfoto: Getty Images

FIKK PRØVE KREFTMEDISIN: De 14 pasientene som deltok i studien hadde hatt kraftige nervesmerter i lang tid (gjennomsnittet var 14 måneder). Illustrasjonsfoto: Getty Images

Testet ut kreftmedisin på alvorlige nervesmerter

– Resultatene er lovende, sier overlege Christian Kersten ved Sørlandet sykehus.

Annons:
SÅ SAMMENHENG: Overlege Christian Kersten ved Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus publiserte i 2012 data som viste at kreftmedisin så ut til å virke mot nervesmerter.

Kreftleger ved Sørlandet sykehus har tidligere observert at en kreftmedisin av typen EGFR-hemmer kan dempe alvorlige nervesmerter. Cirka 7-11 prosent av den vestlige befolkningen lever med kroniske, moderat til alvorlige nervesmerter, men disse er vanskelige å behandle medikamentelt.

Sammen med overlegene Svein Mjåland og Marte Cameron står overlege Christian Kersten bak en randomisert, klinisk studie ved Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus. Studien kalles NoTOPain og er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pain Medicine. Her sammenlignes EGFR-hemmeren Cetuximab med placebomedisin.

14 pasienter
NoTOPain-studien inkluderte 14 pasienter med alvorlige, kroniske nervesmerter. Dette er pasienter som ikke har noe behandlingstilbud i dag, da de har utviklet resistens. Syv av pasientene har nerver i klem og syv har et kompleks regionalt smertesyndrom. Hver pasient fikk enten én intravenøs dose med placebo eller EGFR-hemmeren Cetuximab. Etter fire uker fikk alle pasientene den motsatte behandlingen, uten at legene eller pasientene visste hva de hadde fått.

– Et flertall av pasientene oppnådde god effekt av behandlingen, og 8 av 14 fortsatte med EGFR-hemmer etter studien. Vi fikk det «kliniske signalet» vi var ute etter. Imidlertid er en studie på 14 pasienter for liten til at vi kan konkludere med at EGFR-hemmeren er bedre enn placebo. Observasjoner alene er imidlertid ikke nok til at helsemyndighetene kan godkjenne EGFR-hemmere til standard behandling av nervesmerter. En slik godkjenning forutsetter vanligvis positive resultater fra store kontrollerte studier. NoTOPain er første skritt i denne prosessen, sier Kersten.

Resultatene i studien er ikke statistisk signifikante, men Kersten betegner likevel studien som lovende.

– Disse pasientene har hatt kraftige smerter lenge, og man kan ikke forvente at én dose gir statistisk signifikant endring etter fire til åtte dager hos så få pasienter. Men studien gir et viktig klinisk signal og det er oppsiktsvekkende at mange opplevde bedring etter bare én infusjon, sier overlegen til Dagens Medisin.

6 av de 14 pasientene fortsatte imidlertid ikke behandlingen fordi nytten ikke ble vurdert som god nok.

Håper på større studier
– Så langt har EGFR-hemmere ikke markeds-tillatelse til behandling av nervesmerter. Resultatene av studien på 14 pasienter skal følges opp framover i samarbeid med forskere fra Skottland og Merck. Vi håper at resultatene fra NoTOPain-studien vil sette fart i utviklingen av EGFR-hemmeren som et behandlingstilbud til pasienter som lever med kroniske, tunge nervesmerter, sier Kersten.  

Kersten og kollegaene har også sammenfattet erfaringene med bruk av EGFR-hemmere på totalt 85 smertepasienter ved ti ulike sykehus og presenterte disse på verdens nervesmertekongress (NeuPSIG) i London i forrige uke.  

– Observasjonene fra ti forskjellige institusjoner viste at tilnærmet 80 prosent hadde god nytte av behandlingen. Cirka en av ti får alvorlige bivirkninger, men de fleste opplever milde bivirkninger som er langt mer akseptable enn smertene som reduseres, sier legen.

Venter prisfall
Per dags dato er kreftmedisinen dyr, men Kersten sier at det forventes et prisfall de neste to-tre årene som følge av at patentrettighetene har gått ut. Han forventer også at det vil kunne utvikles lignende medikamenter, som er mer tilpasset nervesmerte-mekanismen.

NoTOPain-studien er et resultat av at det globale farmasøytiske selskapet Merck KGaA kjøpte rettighetene til å utvikle EFGR-hemmere til bruk på nervesmerter etter observasjonene fra de tre kreftlegene ved Sørlandet sykehus. Dette er Norges største lisensavtale innen helse til nå. Selve avtalen mellom kreftlegene, Sørlandet sykehus og Merck er håndtert av Inven2, som forvalter, utvikler og kommersialiserer alle arbeids- og forskningsresultater med kommersielt potensial i Helse Sør-Øst.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!