Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hvorfor organisere seg?

Fagforeningene har en lang historie i norsk arbeidsliv. Hvorfor er de aktuelle i 2019?

Øystein Ohr

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Øystein Ohr, medisinstudent ved NTNU og leder av Norsk medisinstudentforening (Nmf)

HVORFOR SKAL JEG bli medlem? Vi er nok mange i de tillitsvalgtes rekker som har blitt møtt med dette spørsmålet. Da kan det være lett å lekse opp om alle de økonomiske fordelene: God bankavtale, rabatt på flyreiser og billig hotell. Men det finnes så mange andre grunner.

I 1858 ble Norges Famaceutiske forening ble den første norske fagforeningen i 1858. Det var en brokete start: Represalier fra arbeidsgiver gjorde organisering vanskelig, og i mange land ble det også innført forbud mot fagorganisering. Etter hvert som arbeidsgiverne selv begynte å organisere seg, ble det en naturlig plass også for arbeidstakerforeninger.

HELSEKAMP. De første kampsakene til fagforeningene var overordnet sett å få akseptable arbeidsforhold med arbeidstider man kunne leve med, og til en rettferdig lønn. Like viktig var oppsigelsesvernet, hvor man kunne risikere oppsigelse uten grunn. Kort sagt: Å ivareta den enkeltes interesser opp mot arbeidsgiver.

De historiske kampsakene er fortsatt aktuelle, og de siste årene har fagforeningenes betydning igjen blitt tydelig i helsevesenet. Legenes streik for rullerende arbeidsplaner, kollektivt vern og vaktfritak for gravide er et slikt eksempel. Det samme er sykepleiernes kamp for rettferdig lønn i forhandlingene med NHO, som endte med tvungen lønnsnemnd etter NHOs varslede lockout.

FELLES STYRKE. Mange av kampene engasjerer bredere enn den enkelte yrkesgruppe. Det har vi sett tydelig under flere av streikene. Dersom gravide leger ikke får vaktfritak, hvorfor skulle da gravide sykepleiere tas hensyn til? Styrken ligger i fellesskapet. Når vi snakker med én stemme som representerer arbeidstakerne lytter arbeidsgiverne. Det gir gjennomslag.

“Medlemmenes meninger er styrende for hva de tillitsvalgte skal gjøre”

Fagforeninger er medlemsorganisasjoner og styres etter demokratiske prinsipper. Skal de tillitsvalgte representere deg på en god måte, er det viktig at du gir beskjed om hva du er opptatt av. Medlemmenes meninger er styrende for hva de tillitsvalgte skal gjøre.

IDENTITET – OG KVALITET. Profesjonsforeningene er mer enn kamp om lønns- og arbeidsvilkår. Det er også et faglig fellesskap som skal bidra til profesjonsidentitet, faglig kvalitet i både yrkesutøvelsen og utdanningen. Se bare på Kloke valg-kampanjen, som er adoptert av flere av profesjonsforeningene. Man må ikke gå gatelangs med høygaffel og fakkel for å finne sin plass i fagforeningen.

Du bestemmer hvilke saker som er viktig, du kan gi styrke til kampen for et godt arbeidsliv, og du kan være med på å utforme ditt fag videre. Derfor er det viktig at du organiserer deg. Bankavtalen kan heller betraktes som en hendig bonus.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 07/2019

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!