Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Det er ikke for sent å snu

Avlys prosjektet på Gaustad og bygg et nytt sykehus for Groruddalen på Aker!

Publisert: 2019-03-13 — 11.08
Innlegg: Hans-Christian Myklestul, fastlege på Lillestrøm og styremedlem i Akershus Legeforening
 
DET FINS FLERE offisielle måleenheter og enda flere uoffisielle. En mong ble i starten av 1990-tallet brukt i sarkastisk øyemed om uheldig pengebruk i størrelsesordenen seks milliarder kroner. Indeksregulert tilsvarer dette 11,3 milliarder kroner i dag.
 
Med planene til Bjørn Erikstein og Cathrine Lofthus på Gaustad kan vi kanskje få en ny uoffisiell måleenhet.
 
KAPASITETEN. Det planlagte storsykehuset på Gaustad har i dag en kostnadsramme på drøyt fem mong uten at dette vil tilføre Oslo eller resten av det sentrale østlandsområdet en økning i kapasitet for pasientbehandling. Dette til tross for at vi har en stadig økende befolkning på over 65 år.
 
Akershus universitetssykehus (Ahus) behandler 3000 kreftpasienter i årI 2035 er tallet estimert til 4500. I disse tallene er det brukt middeltall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for å fremskrive befolkningsveksten, men Romerike er den regionen som vokser raskest i hele Norge
 
Sykehuset Østfold var planlagt uten korridorpasienter, men har åpnet sengepost ved Moss SykehusSykehuset Innlandet trenger nytt sykehus, allerede i 2017 var kapasiteten på Hamar sykehus sprengt. Nytt sykehus planlagt i Drammen har samme dekningsgrad som sykehuset på Kalnes. Det er ikke usannsynlig at kapasiteten vil bli for liten der også.
 
UNDERDIMENSJONERT. En av helseminister Bent Høies hjertesaker, pakkeforløpene, lider nå under manglende kapasitet. Ved OUS er 40 prosent av pakkeforløpene utenfor tidskravetAhus holdt tidsfristen for pakkeforløp i tre av 14 måneder i perioden mars 2017–april 2018.
 
Til tross for at sykehuskapasiteten er sprengt i sentrale østlandsområdet, ønsker fortsatt ledelsen ved OUS og i Helse Sør-Øst å gå videre med et underdimensjonert sykehus som Oslo kommune ikke gir dispensasjon til, som fagmiljøet går imot og som vil gi et dårligere tilbud til pasientene. Eksterne vurderinger har ikke anbefalt planene på Gaustad. Byantikvarens innvendinger har også ledelsen hoppet bukk over.
 
STILLHETEN. I tillegg kommer de forventede budsjettsprekkene, se herher og her.
 
Når vi ser den offentlige debatten og graden av politisk engasjement i andre store offentlige anskaffelser – som kampflyprogrammet, som har en vesentlig mindre total kostnadsramme – eller nytt regjeringskvartal til en firedel av investeringen av det et nytt sykehus koster, er stillheten rundt styremøtevedtaket i Helse Sør-Øst underlig.
 
NEI TIL GAUS. Det er mange gode grunner for å avlyse prosjektet på Gaustad.
 
For pengene som spares, kan det bygges nytt sykehus for Groruddalen på Aker, og gi økonomisk bæreevne til å bygge pasientsenger i resten av Helse Sør-Øst.
 
Og så slipper vi å bli kjent med enda en uoffisiell måleenhet. For eksempel en gaus.
 
Ingen oppgitte interessekonflikter
 
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 05/2019
 
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Einar Høgestøl 13.03.2019 13.56.58

  Lege

  Takk til forfatter for stort engasjement! Nå er ikke jeg helt oppdatert på alle detaljer i disse utbyggingsplanene og hvor mange meter tårnene på Gaustad skal rage over Gaustadjordene. Jeg har imidlertid fått med meg at de samtidig med byggingen av det nye Gaustadsykehuset også planlegger oppbygging av et stort lokalsykehus på Aker. Det er denne prislappen - 2 for 1 - som er satt til 5 "mong" (før budsjettsprekkene som forfatter nevner). Vi er mange som er engasjerte i denne saken, stå på!

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!