Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Beslutningsforum avviser kritikken

Stig Slørdahl, leder for Beslutningsforum, mener de handler etter prioriteringsprinsippene.

Publisert: 2019-03-10 — 16.43

Lungekreftmiljøet reagerer kraftig på Beslutningsforums siste vedtak, som sier nei til at en ny lungekreftbehandling kan tilbys i det offentlige.

Les mer: Kreftleger: – Alvorlig syke lungekreftpasenter får ikke den beste behandlingen

Stig Slørdahl, som har lest alle uttalelsene fra onkologene, sier det ikke stemmer at Beslutningsforum ikke følger eget prinsipp om å være nøytral med hensyn til størrelse på pasientgruppen.

Stig Slørdahl er leder for Belsutningsforum. Foto: Lasse Moe

«Barriere»
– For store pasientgrupper kan budsjettkonsekvensene være en barriere for innføring av metoden, selv om det er et godt forhold mellom nytte og ressursbruk. I Prioriteringsmeldingen vurderes det at budsjettkonsekvensene kan bli så store at det ikke bare er tiltakene som allerede eksisterer, som er minst kostnadseffektive, men at også mer kostnadseffektive tiltak kan risikere å bli skjøvet til side.

Les også: Måtte forklare tre pasienter at de ikke kunne få behandlingen som anses som best for dem

– Før den nye prioriteringsmeldingen kom i 2016, ble det ikke tatt noe forbehold om størrelsen på pasientgruppen når nye metoder ble innført. Skjønnsmessige vurderinger, som budsjettkonsekvenser og kvalitet av dokumentasjon, inngår nå i totalvurderingen av et tiltak.

«Inngår i grunnlaget»

– Hvorfor har dere besluttet at Statens legemiddelverk (SLV) ikke skal konkludere om kostnadseffektivitet?

– Tiltak i helsetjenesten skal alltid vurderes ut fra de tre prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet. Prioriteringskriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre. Det er flere instanser som jobber med grunnlaget for en vurdering, sier Slørdahl.

– SLV utarbeider hurtig-metodevurderinger som sier noe om både alvorlighet ved tilstanden og kostnadseffektiviteten for metoden. Dette inngår som et grunnlag for en samlet vurdering, hvor også skjønnsmessige vurderinger skal inngå. Skjønnsmessige vurderinger er først og fremst knyttet til vurderinger av kvalitet og usikkerhet i dokumentasjonen, og til budsjettkonsekvenser. Den samlede vurderingen og tilrådingen gjøres av fagdirektørene i de regionale helseforetakene før saken sendes til beslutning i Beslutningsforum.  

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!