Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

«Alle tre endte opp med en mindre effektiv behandling»

–  Bare de siste to ukene har jeg hatt tre pasienter jeg er sikker på ville ha hatt nytte av en av behandlingene vi har fått nei til, forteller Ahus-overlege Anne Siri Gløersen.

Annons:

Gløersen er seksjonsoverlege for Lungekreftutredningen ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Ved Ahus, i likhet med noen andre sykehus i Norge, er det lungelegene, og ikke onkologene, som gir den medikamentelle kreftbehandlingen.

I likhet med Norsk lungekreftgruppe og kollegene som jobber med lungekreft, reagerer også hun sterkt på avgjørelsen fra Beslutningsforum om å si nei til en ny behandling for lungekreft, som omfatter en stor gruppe pasienter.

Les mer: – Fire av fem alvorlig syke lungekreftpasienter får ikke den beste behandlingen

– Hvorfor reagerer du på avgjørelsen?

– Alle tre endte opp med en behandling som gir flere bivirkninger og som er mindre effektiv enn den de egentlig burde ha fått, forteller Ahus-overlege Anne Siri Gløersen.
Foto: Privat

– Det er snakk om en veldig stor gruppe pasienter, peker Gløersen på.

– Selv om gjennomsnittsalderen er på 70 år, er det en del unge pasienter også. Helsedirektoratets måloppnåelse er at mer enn 20 prosent av pasientene skal være i live fem år etter behandling. Femårsoverlevelsen har økt. Men vi ønsker at den skal øke mer, og da må pasientene kunne tilbys den beste behandlingen. Det er også uforståelig at Norge tilbyr dårligere behandling enn våre naboland som det er naturlig å sammenligne seg med. Det er belastende for pasientene å vite. De følger godt med i mediene, sier hun.

Får mindre effektiv behandling
– Bare de siste to ukene har jeg hatt tre pasienter jeg er sikker på ville ha hatt nytte av en av behandlingene vi har fått nei til.

– Hva sier du til dem?

– I ett av tilfellene hadde pasienten hørt om muligheten til å betale selv, og vedkommende viste til at det var billigere å kjøpe medikamentet i ett av nabolandene våre. 

– Alle tre endte opp med en behandling som gir flere bivirkninger og som er mindre effektiv enn den de egentlig burde ha fått. I slike tilfeller er det viktig å være realistisk og gå gjennom forventet effekt. Det er også viktig å realitetsorientere pasientene, og presisere at det ikke er snakk om kurativ behandling, sier Gløersen.

Stor prisforskjell
Hun viser til at nye behandlingsalternativer øker forventet levetid og innebærer mindre og mildere bivirkninger.

– Helsemyndighetene holder på med avanserte brøker om kost–/nytte. Kanskje regner de seg bort, legger hun til.

– Mange pasienter har i årevis fått behandling som ikke koster noe særlig. Så når man sammenligner de nye medikamentene, blir det en veldig prisforskjell. Skal man videre, må man innom de nye behandlingene.

Behandlingen som Beslutningsforum vendte tommelen ned for, er en kombinasjonsbehandling for den vanligste typen lungekreft, og består av cellegift og immunterapien pembrolizumab, som markedsføres av MSD.

Gløersen opplyser at hun har holdt foredrag, sitter i programkomite for faglig program, advice board o.l, for flere firmaer, også MSD.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!