Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
ANBEFALINGEN: Slik ser anbefalingen ut for den såkalte sammenligningsgruppe 1, i de siste MS-anbefalingene fra spesialistgruppen til Sykehusinnkjøp.

– Vekt bør ikke avgjøre behandlingsprinsipp

Overlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Oslo universitetssykehus (OUS) er kritisk til at de nye anbefalingene skiller behandlingsprinsipp mellom lette og tunge pasienter.

Publisert: 2019-01-28 — 09.05

Nylig kom de nye LIS-anbefalingene fra Sykehusinnkjøp for valg av MS-legemidler for bruk ved offentlige sykehus.

VEKT? – I sammenligningsgruppe 1 så kommer anbefalingen om hva som er rimeligst, an på hva pasienten veier, sier Lars Bø, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS.

I de nye anbefalingene er det inkludert off label-behandling med rituksimab, og listet opp tre varianter av denne medisinen. Diskusjonen om off label-behandling er omstridt i fagmiljøet.

For pasienter som er aktuelle for behandling i den såkalte sammenligningsgruppe 1 (den som tidligere het høyaktiv sykdom) er det også slik at det skal gis forskjellig behandling, avhengig av hva man veier.

Anbefalingen lyder slik at pasienter under 75 kg skal få kladribin (Mavenclad), mens de over skal ha natalizumab (Tysabri), med mindre de har JC-virus – som gjør natalizumab uaktuell på grunn av fare for PML-infeksjon.

Pris avhenger av vekt
– I sammenligningsgruppe 1 så kommer anbefalingen om hva som er rimeligst, an på hva pasienten veier, sier Lars Bø, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS, som sitter i spesialistgruppen.

Han viser til at ettersom legemidlene er plassert i samme gruppe, er de betraktet som likeverdige. Men han påpeker at individuelle forskjeller ved pasientene kan gjøre at man bør velge noe annet en anbefalingene.

– Da må det i så fall grunngis i journal, sier han.  

VEKT? – Det bør være andre grunner enn vekt, som avgjør valg av behandlingsprinsippet, sier Elisabeth Gulowsen Celius, professor og overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus.

Kritisk til off label og vekt
– Jeg misliker at rituksimab er satt opp i anbefalingene fordi det ikke har indikasjon for MS, sier Elisabeth Gulowsen Celius, professor og overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus og medlem i spesialistgruppen.

– For i dette, så ligger det at LIS oppfordrer til bruk, for å spare penger. Det er en mulig tolkning. Dette er problematisk fordi man ikke legger de vanlige kriteriene til grunn for å gi behandling. Nemlig at behandlingen skal være godt nok dokumentert.

At natalizumab velges foran kladribin hvis pasienten er tung, er hun også kritisk til. Hun mener vekt ikke bør være avgjørende for behandlingsvalg.

– Det var diskusjon i spesialistgruppen om valg av natalizumab og kladribin. Dette er ulike behandlingsprinsipper. Det bør være andre grunner enn vekt, som avgjør valg av  behandlingsprinsippet, sier Celius.

Interessekonflikter:
Lars Bø har mottatt foredragshonorar og forskningsstøtte fra de fleste legemiddelselskap som jobber med MS-legemidler.
Elisabeth Gulowsen Celius har mottatt foredragshonorar fra alle legemiddelselskapene som jobber med MS-legemidler og forskningsstøtte fra Novartis og Genzyme.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Viggo 28.01.2019 09.17.16

  Hvordan er det, professor? Fraråder du bruk av metylprednisolon ved MS-atakk? Det er også off-label.

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!