Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
En innbygger som ikke hadde vært hos lege eller på sykehus på mange år, hadde likevel fått en lang og omfattende besøkshistorikk i Kjernejournal og mange aktive resepter fra ulike rekvirenter fra flere steder i Norge. Arkvifoto: Marius Sunde Tvinnereim

Brukte virkelige personnummer i test av journalsystem

Tilfeldig person fikk resepter og frikort han ikke skulle hatt.

Publisert: 2019-01-27 — 20.50
Denne artikkelen er over to år gammel.

Det er blitt oppgitt virkelige personnummer når fastleger skulle gjøre tester i elektronisk pasientjournal – EPJ.  

Dette har medført at fiktive opplysninger er lagt inn i tilfeldige innbyggeres pasientjournaler.  

Brukte reelle fødselsnummer
I et brev Dagens Medisin har fått tilgang til, som er sendt blant annet helseforetakene og Legeforeningen, skriver Direktoratet for e-helse at det er en tilfeldig innbygger som oppdaget den alvorlige feilen:

En innbygger som ikke hadde vært hos lege eller på sykehus på mange år, hadde likevel fått en lang og omfattende besøkshistorikk i Kjernejournal og mange aktive resepter fra ulike rekvirenter fra flere steder i Norge.

Han hadde også mottatt frikort - uten å ha hatt et eneste møte med den norske helsetjenesten.

Direktoratet for E-helse skriver at deres funn i saken avdekket at det i EPJ-systemene rundt om i Norge testes «i produksjon» som betyr at man tester live i det virkelige systemet – ved bruk av testpasienter med reelle fødselsnummer.

De fant også at «denne praksisen har pågått i mange år».

Direktoratet sier nå at dette kun har skjedd to personer.

 Registrerte resepter og besøk på feil innbygger
Videre oppdaget direktoratet «flere tilfeller» hvor navn og fødselsnummer på e-resepten ikke stemmer med navnet som er registrert i Folkeregisteret.

Imidlertid får Dagens Medisin ikke opplyst hvor mange dette gjelder.

I en del av disse tilfellene er det registrert feil fødselsnummer på pasienten i EPJ-systemet.

Konsekvensen er at e-resepter, besøkshistorikk og annen samhandling mellom EPJ-systemet og resten av helse – og omsorgssektoren blir registrert på feil innbygger, da øvrige systemer benytter fødselsnummer som indikator, skriver direktoratet.

 Det er ifølge Direktoratet for E-helse, «en grunnleggende regel» at man ikke skal teste live. Men de har ingen oversikt over hvilke, eller hvor mange, fastleger som har gjort dette, ifølge Christine Bergland, direktør for Direktoratet for E-helse. Hun kan ikke svare på om noen har fått feil utlevering fra apoteket.

– Dere skriver at «dere ikke er kjent med»; Hvordan vet dere helt sikkert at ingen har fått utlevert feil resept eller feil legemiddel?

– Du får formulere det som du vil, du spør et direktorat for e-helse og vi har ikke oversikt over alle utleveringer fra apotek, svarer Bergland.

– Men dere har ansvar for å finne ut hva som har skjedd?

– Det prøver vi å ta ansvar for, og det har vi gjort.

 – Så nå har alle fastleger som holder på med dette fått beskjed om at de ikke skal teste dette live?

– Det er en grunnleggende regel at man ikke får teste live.

 – Hvor mange fastleger har testet dette? Hvem er de?

– Vi vet ikke hvordan hvert fastlegekontor tester, de er selvstendige private virksomheter med sine private leverandører.

– Vet dere hvor mange fastleger som tester og hvem de er?

– Vi skal ha informasjon ut til alle om at når man tester systemene så skal man ikke gjøre det live.

– Hvor mange fastleger er det som tester?

– Det vet vi ikke.

Bergland sier videre: – Vårt utgangspunkt for å prøve å rette opp i feilen er å ha god pasientsikkerhet, og at det kan føre til misforståelser og feil utleveringer om det ligger feil resepter i reseptformidleren.

– Men vedkommende som varslet dere hadde fått et frikort og hadde mange aktive resepter som han kunne hentet ut?

– Ja, men nå han hadde ikke gjort det, svarer Bergland.

- Har pågått siden EPJ kom på markedet
Direktoratet for E-helse, svarer i tillegg skriftlig på en rekke spørsmål fra Dagens Medisin, blant annet om når de oppdaget feilen, hvor lenge en slik live-testing har pågått, og hvorfor de ikke har varslet befolkningen om feilen.

– Vi ble kontaktet av Helsedirektoratet høsten 2018, som igjen hadde blitt kontaktet av innbygger som kjøpte noe var feil, heter det i en epost fra kommunikasjonsavdelingen.

– Hvor mange år har dette pågått, og hvor mange er berørt av dette?

– At legene tester funksjonaliteten i EPJ må man anta at har foregått siden EPJ-systemene kom på markedet.

– Direktoratet for e-helse har avdekket to innbyggere som har hatt aktive e-resepter de ikke skulle ha hatt. Ingen av disse e-reseptene har vært utlevert.

Direktoratet svarer videre at de har kontaktet alle innbyggerne som har vært berørt av feil data knyttet til testing i e-resept.

– Dere skriver i brevet: «I en del av disse tilfellene viser det seg at det er registrert feil fødselsnummer på pasienten i EPJ-systemet». Hvor mange er det snakk om?

– Vi har avdekket noen få tilfeller hvor fødselsnummer på e-resepten ikke stemte med personen, og har tatt tok kontakt med disse legekontorene. På tidspunktet vi tok kontakt med rekvirentene var samtlige EPJ-systemer oppdatert med korrekt informasjon unntatt et som rettet opp når vi kontaktet dem.

– Hvorfor har dere ikke informert om dette ut i befolkningen?

– Alle innbyggere som Direktoratet for e-helse har avdekket har blitt kontaktet for å rydde opp. Dette dreier seg om en så liten promille av befolkningen, så informasjon ut i befolkningen vil i slike tilfeller ikke vært hensiktsmessig, kunne skapt unødvendig uro.

– Hvordan kan det skje at en tilfeldig innbygger oppdager dette og ikke dere som er ansvarlige?

– E-reseptsystemet er bygget opp slik at det er forskriver som er ansvarlig for e-reseptene som sendes inn og apotek er ansvarlig for utlevering.

– Hvilken oversikt har dere over utleveringer i reseptformidleren?

– I e-reseptsystemet blir utleveringer registeret. Så dette er informasjon som er tilgjengelig ved behov.

– Har dere oversikt over feil som er skjedd ved reseptutlevering?

– Vi er ikke kjent med at det har blitt utlevert feil resepter til noen av de berørte.

– Hva gjør dere for å få oversikt?

– E-helse ser igjennom sine systemer, samtidig som vi har startet aktiviteter ut mot sektoren.

– Hva gjør dere for å løse problemet?

– E-helse har startet et arbeid med sektoren for å fremme viktigheten av god datakvalitet i løsningene. Nå som sektoren blir mer og mer digitalisert, vil feil i ett system bli kunne spred videre å få konsekvenser for et annet system. Her er det viktig å se på opplæring, informasjonstiltak samtidig må vi se på mulige tekniske løsninger for å heve datakvaliteten.

– Hvorfor testes det i produksjon?

– Det er nok ulike årsaker til at det testes i produksjon. Mulige årsaker kan være opplæring, test av funksjonalitet etter installasjon av ny programvare osv.

– Er dette gjort bevisst?

– Testingen er nok gjort bevist, men de potensielle konsekvensene av testingen har de nok ikke vært klar over.

– Kjente Direktoratet for e-helse til denne testingen?

– Datakvalitet er og har vært en utfordring.

– Hvor lenge har dere kjent til at det testes i produksjon?

– Vanskelig å svare konkret med dato (som over)

Ifølge direktoratet har det ikke vært testing direkte i reseptformidleren. Alle e-resepter som kommer inn til reseptformidleren signeres og sendes inn av en rekvirent fra et EPJ-system.  

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Kamel Svelg 31.01.2019 16.29.17

  Kunne ikke bare helsepersonell som ønsker å teste gjøre det med sin EGEN identitet, da? Da vil de jo være fullt klar over hva som skjer.

 • lege 28.01.2019 13.44.39

  Ærlig talt, hvordan kan man (legen) i det hele tatt komme på ideen å bruke virkelige mennesker å teste dette på? Mulig jeg misforstår noe i saken. Jeg synes det var mye diffusitas i teksten, særlig fra direktoratet... Men jeg vil vel si at hvis jeg var i direktoratet, ville jeg aldri tenkt tanken på at leger kunne kunne finne på å gjøre dette. Så litt delt skyld - direktorat og leger-denne gangen, kanskje? Men man må selvsagt finne en måte å lære dette på. Er det så vanskelig at man ikke bare kan følge en mal som man setter seg inn i på forhånd - når man får virkelig pasient "live"? Og hva skjedde med Kalle Krank?

 • Fastlege 29.01.2019 12.26.54

  Ja du har misforstått. Vi tester ikke på virkelige pasienter, men derimot på Kalle Krank, Donald Duck, Ole Duck, Line Danser mm - hvor det nå har kommet frem at disses "personnumre" er samme personnummer som virkelige innbyggere har. Men det er det ingen som har fortalt fastlegene om (før nå, via media som i denne artikkelen)

 • Innbygger 30.01.2019 13.35.38

  Er man så korttenkt at man tror at man kan plukke et fødselsnummer fra luften og regne med at det ikke er i bruk, eller kommer til å tildeles noen? Det finnes per definisjon ikke fiktive fødselsnumre, ei heller navn. Plutselig er det noen som heter Line Danser. Skillet går mellom testmiljø og produksjonsmiljø, og det skal aldri testes i produksjon.

 • Fastlege 28.01.2019 11.13.28

  Tja. Hvem kunne egentlig ha visst dette? Man har da brukt Kalle Krank i årevis for å teste/lære opp/vise frem, og det finnes ikke noe "produksjonsmiljø" for å sende e-resepter. Skal man lære det må det faktisk gjøres. Før fastlegene fikk tilgang til folkeregisteret var det heller ikke mulig å sjekke om Kalle Kranks fiktive personnummer tilhørte en ekte person. Informasjon om hvilke testpersoner som har vært "lov" å bruke har vært fullstendig fraværende, både fra myndigheter og fra journalleverandører.

 • Karl Ove Hufthammer 28.01.2019 12.21.35

  Det finst ei offisiell oversikt over testpersonar med fiktive fødselsnummer (og litt artige namn, som Line Danser og Vegar Beider): https://www.nhn.no/media/2040/testaktorer-v44.pdf Men desse testpersonane skal berre brukast i testmiljø, ikkje i produksjonsmiljø (og det er lagt inn ein merknad om nettopp dette i siste utgåve av dokumentet, som kom i november i fjor).

 • databasedrifter 28.01.2019 13.05.48

  Direktoratet legger som vanlig skylda på alle andre, men har ikke selv sørget for at "sektoren" kan verifisere i produksjonsmiljø at systemene fungerer. Og hverken Direktoratet eller NHN varlset noen gang brukerne om at de ikke kunne bruke NHNs liste over testpasienter før november i fjor, jmfr https://www.nhn.no/media/2040/testaktorer-v44.pdf Stod det i tidligere versjoner av dokumentet at dette var "en grunnleggende regel" eller er det noen som er litt omtrentlige i sine uttalelser her?

 • Fastlege 28.01.2019 14.32.12

  Ja, det finnes kanskje en liste over offisielle testpersoner, meget godt skjult. Men Kalle Krank og hans venner i familien Duck har eksistert siden tidlig 90-tall minst, og har blitt flittig brukt i opplæring. Og er direktoratet klar over at det ikke eksisterer noe "testmiljø" i fastlegens systemer? Det er ikke mulig å velge at "nå leker vi oss litt". Våre systemer er live, oppe, hele tiden - mot Helfo, mot kjernejournal, mot e-resept. Den eneste måten å lære seg å lage en eresept på er å faktisk lage en. Da velger man vel helst en testperson som ligger i systemet fra før. Inntil nylig har det ikke vært mulig for fastlegene å sjekke om personnummeret har tilhørt en annen person.... Forslag: ta kontakt med hhv CGM, Hove Medical og Infodoc. Disse tre kan slette/fjerne/stoppe bruk av illegale testpersoner :)

 • IT og Helse 29.01.2019 10.16.03

  Kalle Krank og familien Duck blir nevnt her som kandidater for litt testing som alternativer til å teste på ekte mennesker. Her dukker problemet opp. Disse fiktive personene fikk i sin tid "ledige", ikke-tildelte fødselsnumre som ingen andre hadde, men fødselsnumre kan tildeles i ettertid. Siden Duck & Co ikke er "offisielle" testpersoner med reserverte fødselsnumre så er det en reell sjanse for det. Absolutt ikke bruk familien Duck, eller herr Krank til test. Det samme gjelder om man har funnet andre ledige fødselsnumre. Benytt de offisielle testpersonene - som Karl Ove har funnet lenke til. Ikke test live, heter det, men merk at det heller ikke finnes noe miljø hvor man kan prøve ut funksjonalitet som e-resept uten å være live.

 • Tester 29.01.2019 11.41.21

  Testpersonene som Karl Ove Hufthammer linket til skal ikke brukes i produksjon, så de kan heller ikke brukes i dette tilfellet. Det finnes rett og slett ingen måte å verifisere at ting fungerer i produksjon uten å risikere å bruke ekte personer.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!