Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FÅR MILLIONSTØTTE: Eline Aas, prosjektleder for PRECISE i Statens legemiddelverk. Arkivfoto

FÅR MILLIONSTØTTE: Eline Aas, prosjektleder for PRECISE i Statens legemiddelverk. Arkivfoto

165 millioner til persontilpasset medisin

Syv nordiske prosjekter på persontilpasset medisin får forskningsstøtte. Statens legemiddelverk leder ett av prosjektene.

Annons:

Nordiske forsknings- og innovasjonsråd skal sammen finansiere syv nordiske prosjekter på i alt 165 millioner kroner for å få frem innovasjoner og ny kunnskap som skal gi skreddersydd behandling til hver enkelt pasient.

– Vi står foran et skifte i utvikling og levering av helsetjenester. Persontilpasset medisin er i rask utvikling internasjonalt og potensialet for innovasjon og næringsutvikling er stort. Med disse prosjektene har de nordiske landene mulighet til å ta en ledende rolle internasjonalt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Han jobber for tiden med en egen helsenæringsmelding sammen med helseminister Bent Høie, som vil være klar våren 2019.

– Viktig milepæl
De norske pengene kommer gjennom regjeringens teknologiløft i statsbudsjettet for 2019. Totalt 51 millioner kroner går til de norske deltakerne i prosjektet, hvorav 40 millioner kommer fra Norges Forskningsråd og resten fra Nordforsk.

De finansierte prosjektene gir nordiske aktører innen persontilpasset medisin muligheten til å samarbeide over landegrensene og på den måten fremme og øke synligheten rundt persontilpasset medisin i Norden. I tillegg skal satsingen bidra til å styrke samarbeidet mellom institusjoner, sykehus, helseorganisasjoner, og bedrifter i Norden.

Persontilpasset medisin

* Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte

* Økt treffsikkerhet vil gi større effekt og færre bivirkninger

* Molekylærbiologi og genetikk er sentralt i persontilpasset medisin. Forskning på feltet kan også bruke andre type data som informasjon om livsstil og påvirkning fra miljøet

– Tildelingen er en viktig milepæl for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin i Norden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

5,5 millioner til PRECISE
Med gode helsedata fra tilsammen nær 30 millioner innbyggere vil Norden ha et internasjonalt fortrinn i arbeidet med å utvikle og innføre mer treffsikre behandlingsmetoder for mange ulike sykdommer.

Det er norske deltagere i alle de syv prosjektene som får støtte og de kommer fra universiteter og helseforetak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i tillegg til Statens legemiddelverk og næringslivet.

Ett at prosjektene som mottar støtte er PRECISE, som ledes av Statens legemiddelverk i Norge i samarbeid med Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. I dette prosjektet skal man utvikle nye metoder for helseøkonomiske analyser som er bedre tilpasset persontilpasset medisin. Dette vil kunne forbedre beslutningene i helsevesenet slik at kostnadseffektive persontilpassede tiltak kan implementeres. Prosjektet er tildelt 5,5 millioner kroner.

Skal utvikle nye retningslinjer
– Jeg er veldig glad for at vi har fått finansering. Vi har lenge hatt lyst til å gjøre et slikt prosjekt. Hovedmålet er å utvikle retningslinjene i de nordiske legemiddelverkene til å ta hensyn til usikkerhet på en mer systematisk måte, sier Eline Aas, førsteamanuensis i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og prosjektleder av PRECISE.

Legemiddelselskapene kan i dag søke om markedsføringstillatelse på et tidligere tidspunkt enn stadium i kliniske studier enn tidligere, noe som gjør at søknaden og dokumentasjon som kommer til Statens legemiddelverk har kortere oppfølgingstid.

– Fordelen er tidligere tilgang, men utfordringen er hvordan man skal forholde seg til effektmål som er mer usikre og som påvirker kostnadseffektiviteten. Vi ønsker å utvikle transparente verktøy som er tilgjengelig for alle, og som håndterer balansen mellom usikkerhet rundt effektmål og det å gi tilgang på nye medikamenter. Dette blir mer og mer relevant med persontilpasset medisin, og vi håper industrien er positive til å ta en diskusjon for å finne gode løsninger, sier Aas til Dagens Medisin.

De andre prosjektene som mottar støtte er NorDCap, NordSleep, PM-HEART, PERAID, NORA og NORDTREAT. Les mer om de ulike prosjektene på Forskningsrådets nettside.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!