Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

GLADE: Det er de eldre som oppgir at de er mest tilfredse med livet, ifølge en ny kartlegging fra Helsedirektoratet.

GLADE: Det er de eldre som oppgir at de er mest tilfredse med livet, ifølge en ny kartlegging fra Helsedirektoratet. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

De eldste er mest fornøyd med livet

Flertallet av befolkningen er tilfreds med egen livskvalitet. Det er flest «svært tilfreds» i aldersgruppen 60+.

Annons:

70 prosent av oss er tilfreds med egen livskvalitet. Dette kommer frem av en undersøkelse gjennomført på vegne av Helsedirektoratet. Over 2000 nordmenn er intervjuet i en landsrepresentativ studie av levevaner knyttet til alkohol, kosthold, tobakk, søvn og fysisk aktivitet.

Undersøkelsen er et ledd i direktoratets nye kampanje «Bare Du» som tidligere er blitt omtalt av Dagens Medisin.

Eldre er hyppigst aktive
Kartleggingen inkluderer bare personer fra 30 år og eldre. 51 prosent av den voksne befolkningen karakteriserer sin egen fysiske form som god. Flere kvinner enn menn trener eller er fysisk aktive daglig.

Det er flere i aldersgruppen 60+ som definerer egen form som god enn blant de yngre. Det er også flest blant den eldre garde, 60 år og eldre, som oppgir at de trener eller er fysisk aktive fire dager i uken eller oftere.

Over 40 prosent av oss ønsker endre våre vaner når det gjelder fysisk aktivitet.

Les også: Kommentator Anne Hafstad om Bare Du-kampanjen.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!