Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SKAL MOTIVERE: – Det er mye å hente ved at folk endrer helsevanene sine, og folk har et stort ønske om det, sier helsedirektør Bjørn Guldvog om den nye kampanjen «Bare Du».

SKAL MOTIVERE: – Det er mye å hente ved at folk endrer helsevanene sine, og folk har et stort ønske om det, sier helsedirektør Bjørn Guldvog om den nye kampanjen «Bare Du». Foto: Anne Hafstad

Lanserer «en kompis som skal heie på deg»

Åtte av ti mener at egen motivasjon er nøkkelen til å endre levevaner. Nå vil Helsedirektoratet øke nordmenns lyst til å bli sunnere ved hjelp av et nytt digitalt hjelpesenter.

Annons:

– Folk vet utmerket godt at de har godt av å trene, spise sunt, slutte å røyke og være forsiktige med alkohol. Problemet er at det er vanskelig å lykkes, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da han denne uken lanserte Helsedirektoratets nye kampanje «Bare Du».

Storsatsningen skal få nordmenn til å ta grep for å bedre helsen.

– Vi må ta på alvor at det er krevende å gjøre de «riktige» tingene og bli bedre på å støtte folk i endringsprosesser.

Egen motivasjon viktigst
Sammen med kampanjen lanseres resultatene fra en stor kartlegging om nordmenns levevaner og holdninger knyttet til livsstilsendringer.

Kartleggingen viser blant annet at:

 • Over 80 prosent av den voksne befolkningen som har lyktes med å endre en vane, mener at egen motivasjon var nøkkelen til suksessen.
 • Egen helse er en hovedmotivasjon for dem som vil endre vaner når det gjelder røyk, alkohol og kosthold.
 • Flest opplever at de trenger motivasjon for å gjøre endringer i egne vaner. At sunnere valg blir billigere er nummer to på listen.

Fordi egen motivasjon er viktig for å få til endringer i vaner, er selve kampanjen rettet mot den enkelte. Helsedirektoratet lanserer blant annet en serie korte, motiverende filmsnutter og en egen ressursside med apper som kan bidra til endring. Nettsiden vil ifølge direktoratet bli løpende oppdatert med nye «digitale verktøy».

Skal være «som en kamerat»
– Det er mye å hente ved at folk endrer helsevanene sine, og folk har et stort ønske om det, sier helsedirektøren til Dagens Medisin.

– Vi har også fått forespørsler fra helsepersonell. De har spurt om det for eksempel finnes apper som de kan henvise pasienter til. Nå har vi svart ut det behovet. Selv om vi bare får til noen endringer, så kan det få en stor betydning for folks helse.

Han understreker at appene er basert på atferdspsykologiske prinsipper.

– Appene skal virke som en kamerat som står ved siden av deg og heier og gir deg støtte underveis.

Prislapp: 7,5 mill
Helsedirektoratet oppgir at kampanjen har kostet rundt 7,5 millioner kroner.

– Dette inkluderer filmer og apper. I kampanjeforstand, er dette et budsjett som ikke er veldig stort. Det vil si når man tenker på tidligere enkeltstående kampanjer for alkohol, tobakk og så videre. Vi tror det vil være en ekstra effekt ved å se alt dette samlet: Kostholdsendring, reduksjon i bruk av tobakk og alkohol, økning av fysisk aktivitet og bedring av den psykiske helsen, sier Guldvog.

– Ikke en holdningskampanje
Tidligere forskning på holdningskampanjer har ikke vist store effekter, men det gjør ikke helsedirektøren urolig når det gjelder den nye kampanjen.

– Vi vet at holdningskampanjer alene har en veldig begrenset effekt. Men det er nok ikke slik at vi tenker at tidligere holdningskampanjer har vært helt bortkastede. De skaper oppmerksomhet om et område og vi er for eksempel trygge på at det at vi fikk aksept for røykeloven, hadde å gjøre med at vi hadde kjørt kampanjer på tobakk over tid, sier Guldvog.

– Men når det er sagt, er dette er en annen måte å jobbe på. Det er ikke en holdningskampanje. Når vi snakker med folk ser vi at det ikke er noe galt med holdningene. De vet hva som er sunt og usunt. De trenger hjelp til å finne ut hvordan de kan nå målene og her bruker vi ny digital teknologi for å få det til.

– Et godt løft
En av de som gleder seg over nyvinningen er legepresident Marit Hermansen.

– Dette er et godt løft. Det er en lang historie med å lage skremselskampanjer. Vi er veldig glade for denne type kampanje som spiller på humor og gir deg verktøy du kan bruke, sier Hermansen.

Hun er også svært positiv til at helsedirektøren trekker frem fastlegenes rolle. Hun har selv jobbet lenge som fastlege og tror verktøyene vil bli brukt av fastlegene.

– Det finnes en hærskare av informasjon der ute. Vi mener det er viktig å utvikle HelseNorge slik at vi har ett sted å henvise pasientene til for god informasjon som vi vet at er kvalitetssikret, så er det er enkelt og trygt for fastlegene, sier Hermansen.

Her finner du Helsedirektoratets kampanje: helsenorge.no/baredu

Kommentarer

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 09.01.2019 13.10.43

  Forebygging er ikke noe Dnlf eller staten kan delegere. Ihht. gjeldende lovverk har kommune, fylkeskommunen og stat likeverdig plikt til å samarbeide om forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid. Dette slik at HO-tjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. Videre skal myndighetene samarbeide om å gi folket nødvendig helsehjelp og forebygging innenfor 1.- og 2.linje helsetj. I denne sammenheng skal det nevnes at RHFene skal legge til rette for nødv. samarbeid mellom ALLE de ulike nivåer. Samhandlngsreformens sabotasjebudskap er «dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av h.tj. ytes av kommunehelsetjenesten» (og glemmer lett: – forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseff.). Her kommer lekmanns misforståelser og kortslutninger inn vedr. Fastlegens rolle. Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter har alle et ansvar i folkehelsearbeidet, og loven retter seg mot SAMTLIGE nivåer. La ’appen’ forbli folkets kamerat FØR de blir pasienter

Nyheter fra startsiden

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!