Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Sjølvmord i den lukka psykiatrien

Ein må gå ut frå at eit menneske som blir lagt inn i den lukka psykiatrien, er eit menneske i krise.

Publisert: 2018-12-11 — 10.29
Denne artikkelen er over to år gammel.
Inger-Mari Eidsvik

Innlegg: Inger-Mari Eidsvik, fagkonsulent ved tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) poliklinikk, Helse Møre og Romsdal

EIN BLIR teken imot i akuttmottaket. Enkelte har blitt henta heime av politi i full uniform. Kanskje med barn som vitne? Om barna ikkje er der, så er nabolaget der.

Inne på akuttmottaket får ein tildelt eit rom. Eit rom med blenda vindu med ei seng, eller eit nakent rom uten gardiner. Vakta (eg kaller miljøterapeutisk for personalvakt når pasienten blir plassert på isolat) sit utenfor døra og stenger denne. Ingen prater med pasienten som no er i enda større krise, fordi det å bli henta med politi er brutalt når ein har behov for hjelp og ikkje er kriminell?

Les også: Farlig retorikk

KRENKING. Den første natta kan bli lang og ein kjenner seg åleine. Etter ei tid starter medisineringa. Ved tvang dersom ein ikkje tek medikamenta frivillig. Tvang betyr at fire–fem «vakter» legg seg delvis over pasienten og dreg ned buksa før sprøytene blir sett i setemuskelen. Eller pasienten kan bli lagt i belter for å utføre tvangsmedisinering. Gjerne med påfølgende runde med isolat. Noko som er krenkende.

Pasienten kan få virkninger og alvorlige bivirkninger av nevroleptika som er skremmende. Pasienten kan bli enda meir i krise fordi pasienten blir redd.  Og fordi virkninga kan vere slik Preben beskriver i innslaget i Dagsrevyen. Pasienten kan oppleve å miste seg sjølv. Kognitivt og emosjonelt, pasienten har ikkje lenger kontroll.  Ein kan rett nok «velge» å ta medikamenta frivillig. Trusselen om tvangsmedisinering er der om ein er tvangsinnlagt. Pasienten si krise har no mest trulig eskalert og kanskje det er på dette tidspunktet at pasienten får reelle tankar om sjølvmord? Pasienten er sliten.

KRISE. No har psykiatrien, ved hjelp av medikament, isolat og/eller beltelegging, fått «roa» pasienten slik at han/ho er handterbar. Den akutte krisa er over? For kven? Ingen har enno snakka med pasienten om kvifor han/ho kom inn. Korleis livet er, kva som var grunnlaget for krisa. Pasienten har blitt behandla som eit objekt. Ikkje blitt møtt som eit medmenneske av eit anna. Psykiaterane som er ansvarlige behandlere, er opptekne av å dempe symptoma med medikament.

På dette tidspunktet blir pasienten ofte skrevet ut, eller overført til anna avdeling. Der det er lettare å begå sjølvmord: Fordi vegen tilbake blir for lang? Det er påført for mykje smerte i behandling?

Det biomedisinske hegemoniet må ta slutt. Gi pasienten verdigheit, autonomi, tid og respekt. Lytt!

Les også: Selvmord kan forebygges

TRAUMEKUNNSKAP? Eit spørsmål til slutt: I kva grein av dei medisinske spesialitetene stiller ein diagnoser og medisinerer før ein utreder? Eller diagnostiserer/medisinerer uten å innhente grundig dokumentasjon? Kva med å lytte til pårørende?

Det biomedisinske hegemoniet må ta slutt. Kva er traumekunnskap? Ikkje skyld på pasienten! Gi pasienten verdigheit, autonomi, tid og respekt. Lytt!

Pasienten ber om forståelse og livberande relasjoner i krise.  Det ville kanskje du og ha gjort? Vi er alle mennesker.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har egenerfaring med tvang i lukka psykisk helsevern

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Walter Keim 15.12.2018 10.59.51

  Jeg "hjertelig velkommen til å komme med gjennomtenkte forslag til forbedringer". Her er en: Det finnes prosjekter som viser at tvang kan reduseres. I Vestre Viken ble komplementær ytre regulering (KYR) anvendt i en egen KYR-seksjon. «Ved KYR-seksjonen gikk antall tvangsvedtak i snitt ned fra 23,5 i periode 1 til 3,4 i periode 2 og 0,3 i periode 3 (99 % nedgang)». Dette gjelder alle vedtakstypene fordelt på pasienter. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 7, 2016, side 518-529. Effekten av komplementær ytre regulering (KYR) på tvangstiltak) https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2016/07/effekten-av-komplementaer-ytre-regulering-kyr-pa-tvangstiltak Så det er mulig å redusere tvang dramatisk, Mange metoder har vist det: man må bare ville det.

 • Psykiater 11.12.2018 10.58.21

  Har du noen svar på alle de retoriske spørsmålene, eller ville du bare synse litt høyt for å klarne tankene Inger Mari Eidsvik? Artikkelen din er full av selvfølgeligheter, men ingen svar. Du omtaler en situasjon full av utfordringer, og kun kompromisser som løsninger. Har du forsøkt å snakke en typisk tvangsinnlagt pasient ut av psykose? Lite trolig. Sannsynligheten hvis du prøver det, er stor for at du vil gjøre vondt verre. At enheter med tvangsinnleggelse ikke har traumekunnskap og er styrt av et biomedisinske hegemoni, er hårreisende, gammeldagse og fordummende uttalelser. I hvilke grener av medisinen diagnostiserer og behandler man, før man utreder spør du. I akuttmedisin Inger. «Legg fra deg den kniven mens jeg ringer fastlegen din er du snill..» Du er hjertelig velkommen til å komme med gjennomtenkte forslag til forbedringer i den vanskeligste delen av akuttpsykiatrien. Men spar oss gjerne for pidestalsyting som dette. Vi har nok utfordringer å ta oss av. Neste!

 • Inger-Mari Eidsvik 11.12.2018 17.48.40

  Takk for reaksjon. Kva er ein typisk psykosepasient? Vi er vel like forskjellige som alle andre mennesker... Men poenget mitt er at tvangsmedisinering, isolat og beltelegging kan få det sindigaste mennesket ut av balanse. Og eit menneske i krise trenger trygge gode relasjoner i trygge rammer. Ja, eg trur/veit at ein kan prate eit menneske ut av psykose. Eg har erfaring med det over ei periode på 20 år i arbeidslivet der eg har jobba med "typiske" ROP pasienter. Viser forøvrig til Åpen dialog v/Jaakko Seikkula, Arbeidet til Trond Aarre, IoPT v/Franz Ruppert mv. For meg er psykiatriske diagnoser berre ein beskrivelse av symptom, dei seier ingen ting om årsaka. Og symptoma blir dempa med medikament. -Men er pasienten då frisk? Eller er pasienten då kjemisk lobotomert?For meg er det på høg tid med eit paradigmeskifte i den lukka psykiatrien. For meg er det biomedisinske hegemoniet høgst reelt og erfart.

 • Målfrid J. Frahm Jensen 11.12.2018 19.03.05

  Hei «psykiater». Det ville være fint hvis du oppgav navnet ditt under en så pass krass tilbakemelding, eller kanskje det er mer behagelig å gjemme seg bak det anonymiserte «psykiater»?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!