Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Med pasientene som påskudd

Pasientene brukes som påskudd og tidligere politikere som lobbyister for å få mest mulig skattepenger fra statskassen for legemidler med lite effekt og mye bivirkninger.

Publisert: 2018-11-01 — 11.05
Denne artikkelen er over tre år gammel.
Sigbjørn Rogne

Innlegg: Sigbjørn Rogne, spesialist i geriatri og fordøyelsessykdommer

LEGEMIDDELPRISENE har økt kraftig de siste årene og spiser opp stadig mer av helseforetakenes budsjetter. Likevel etterkom helseminister Bent Høie i 2017 Legemiddelindustriens ønske om hemmelighold av legemiddelpriser.

Farene ved hemmelighold illustreres godt av lederartikkelen til Guttorm Raknes i Tidsskriftet (19.10.2018). Raknes trodde at ocrelizumab var 5,5 ganger dyrere enn rituksimab. Først da Beslutningsforum ikke ga markedsføringstillatelse for ocrelizumab i Norge, fremgikk det at prisen var 14 ganger dyrere: 290.000 kroner versus 20.000 kroner for ett års forbruk.

ØKONOMISK MOTIVERT? Roche har i årevis motarbeidet forskriving utenfor godkjent indikasjon (off label) av rituksimab til ms-pasienter, selv om rituksimab antakeligvis er den av de mest effektive bremsemedisinene som har best bivirkningsprofil. Patentet på rituksimab utløp imidlertid i 2015.

At Roche ikke utførte en fase 3-studie på rituximab i behandlingen av MS, men i stedet utviklet ocrelizumab som har samme virkningsmekanisme, synes å være økonomisk motivert.

At Roche ikke utførte en fase 3-studie på rituximab i behandlingen av MS, men i stedet utviklet ocrelizumab som har samme virkningsmekanisme, kan oppfattes som å være økonomisk motivert

ENERÅDENDE. Multinasjonale legemiddelfirmaer kjøper politisk og medisinsk innflytelse, og oppnår år etter år skyhøye fortjenester for seg og sine aksjonærer (1). Norske eksempler er honorarer til toneangivende leger, at Karita Bekkemellem er leder for Legemiddelindustrien og Hans Christian Hanssons innlegg i Dagens Medisin (26. oktober). Hansson er direktør i Roche Norge, men var inntil 2017 statsministerens politiske rådgiver. Han mener om Beslutningsforums avslag til Roche at «Hele Helse-Norge taper – først og fremst pasientene».

Profittdrevne multinasjonale legemiddelfirmaer er i praksis enerådende i utviklingen og fremstillingen av legemidler. Dette er helt uforsvarlig. Pasientene brukes som påskudd og tidligere politikere som lobbyister for å få mest mulig skattepenger fra statskassen for legemidler med lite effekt og mye bivirkninger (6). Jeg mener at Hans Christian Hansson forfekter en politikk som fremmer hvitsnippkriminalitet og som undergraver skattemoralen og velferdsstaten.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har multippel sklerose (MS) og han fikk cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte ved Careggi universitetssykehus i Firenze i januar 2015 med god effekt.

Referanser:
1) Rogne S. Skal legemiddelfirmaene bestemme hvilke studier som blir gjort? Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2017.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Camilla Reimer 05.11.2018 17.33.16

  Stort og viktig problemområde! Hvordan burde man gjøre?

 • Sigrid 05.11.2018 17.17.44

  At myndighetene i alle land ikke setter foten ned for denne uetiske virksomheten..

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!