Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ANNERKJENNELSE: På ESMO sent søndag ettermiddag fikk professor og leder for seksjon for lindrende behandling ved Oslo universitetssykehus, Nina Aass, diplomet som dokumenterer at sykehuset nå kan smykke seg med tittelen Destinatet Center.

ANNERKJENNELSE: På ESMO sent søndag ettermiddag fikk professor og leder for seksjon for lindrende behandling ved Oslo universitetssykehus, Nina Aass, diplomet som dokumenterer at sykehuset nå kan smykke seg med tittelen Destinatet Center. Foto: Lasse Moe

Kreftavdelingen på OUS blir Designated Center

– Dette er en annerkjennelse av hele kreftmiljøet ved OUS, men det forplikter oss også til å bli endra bedre til å integrere tumorbehandling og palliasjon, sier seksjonsleder Nina Aass ved OUS.

Annons:

MÜNCHEN / ESMO 2018: På ESMO sent søndag ettermiddag fikk professor og leder for seksjon for lindrende behandling ved Oslo universitetssykehus, Nina Aass, diplomet som dokumenterer at sykehuset nå kan smykke seg med tittelen Designated Center.

Sykehuset får utmerkelsen for god integrering av aktiv kreftbehandling og palliasjon.

– Det er utrolig viktig at palliasjon er en naturlig del av kreftbehandlingen så tidlig som mulig. Vi kan bli bedre og annerkjennelsen vi nå for ser jeg også på som en forpliktelse fremover, sier Aass til Dagens Medisin.

Hun legger til at det er en utbredt misforståelse at palliasjon handler om livets sluttfase.

– Dette er viktig for livskvaliteten til både pasienten og de pårørende gjennom hele sykdomsperioden, understreker Aass.  

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!