Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fastlegeordning i krise

Vi er nødt til å innse at det er behov for en kraftig opptrapping av midler over noen år, og vi må ha en plan for hvordan krisen løses på lengre sikt.

Annons:

Innlegg: Olaug V. Bollestad, nestleder i KrF og leder i helsekomiteen

DET ER en svært alvorlig situasjon når fastlegeordningen er i krise. Mange frykter at fastlegeordningen kollapser. Rekrutteringen svikter.

I mange år er nye oppgaver tillagt fastlegene, og nå vil få søke jobbene som blir ledige. Vi utdanner for få, har få praksisplasser i studietiden og for få LIS1 (turnusplasser) i kommunene.

Rekrutteringsutfordringene er store, i storbyer og i distriktskommuner. Vi ser allerede at fastlegemangelen flere steder i Norge fører til at innbyggere står helt uten fastlege.

NAVET I HELSE-NORGE. Fastlegene er selve navet i hele Helse-Norge. En velfungerende fastlegeordning er helt avgjørende for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men også for spesialisthelsetjenesten.

Men først og fremst: en velfungerende fastlegeordning er helt avgjørende for hver og en av oss, for befolkningen. Vi er rett og slett nødt til å redde fastlegeordningen.

KRAFTIG OPPTRAPPING MÅ TIL. Utfordringene i fastlegeordningen kan ikke løses av kommunene, staten eller Legeforeningen alene.

Situasjonen krever også mer enn penger alene. Men jeg mener vi er nødt til å innse at det er behov for en kraftig opptrapping av midler over noen år, og vi må ha en plan for hvordan krisen løses på lenger sikt.

I tillegg må vi ta inn over oss at situasjonen krever strakstiltak.

TRENGER STRAKSTILTAK. I oktober vedtok et samlet Storting etter initiativ fra KrF at regjeringen skal evaluere fastlegeordningen. Det er behov for en grundig evaluering. Samtidig tilsier dagens situasjon en rask oppfølging av Stortingsvedtaket. Vi har bedt om sak til Stortinget i løpet av høsten 2018. Det haster.

Nå er det viktig at ansvarlige myndigheter tar innover seg utfordringen og gjør tiltak straks. Dette vil ha stor betydning for hele helse-Norge. Hensynet til at innbyggene får gode helsetjenester er det viktigste.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

ÅRSRAPPORT FOR KVALITETSREGISTERET

– Mindre overbehandling av prostatakreft

John-Aren Røttingen i Forskningsrådet

NY SENTERORDNING FRA FORSKNINGSRÅDET

Norges første kliniske forskningssenter til Bergen2

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!