Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SER ØKNING: Varslerombud Randi Borgen og HR-direktør Morten Meyer tror det kommer flere varsler. Foto: Vidar Sandnes

SER ØKNING: Varslerombud Randi Borgen og HR-direktør Morten Meyer tror det kommer flere varsler. Foto: Vidar Sandnes

OUS-ledelsen: – Sannhetens øyeblikk

– Dersom det er grunnlag for sanksjoner, så gjør vi det, sier HR-direktør Morten Meyer om varslene ved OUS.

 

Annons:

I kjølvannet av #metoo-kampanjen er det flere ansatte som varsler om trakassering ved Oslo universitetssykehus. Hittil har ledelsen mottatt ni varsler, og to personer har mistet jobben. Én fikk en mildere reaksjon, mens de andre varslene ennå ikke er ferdigbehandlet. Samtidig varsler tillitsvalgte at flere saker er på vei inn i systemet.

De tillitsvalgte peker på at tilliten til varslingssystemet er avhengig av hvordan ledelsen håndterer disse første sakene.

– Måten disse sakene løses på vil gi en tydelig beskjed til ansatte på om ledelsen tar varsling på alvor eller ikke. Det holder ikke at nulltoleranse mot trakassering uttales, den må også utøves, sier Anniken Riise Elnes, foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening.

– Må være sammenheng mellom ord og handling
HR-direktør Morten Meyer ved OUS sier han er enig med de tillitsvalgte. 

– Vi deler opplevelsen om at dette er sannhetens øyeblikk, og det må være en sammenheng mellom ord og handling. Vi må gå inn i hver enkelt sak og behandle den på en ordentlig måte, der begge parter blir hørt. Dersom vi ikke tar varsler på alvor, ikke sluttfører en behandling eller dersom trakassering ikke fører til en sanksjon, så har vi et problem. Er det grunnlag for en sanksjon, så gjør vi det, sier Meyer som understreker at de i fremgangsmåte ikke håndterer disse sakene annerledes nå enn før. 

– Vanskelige saker
Som varslingsombud er det Randi Borgens oppgave å få frem faktaene i sakene det varsles om og anbefale en reaksjon. Hun forteller at mange varsler starter anonymt, men at flere velger å stå frem fordi det da er lettere å belyse saken.

– Dette er vanskelige saker, hvor det viktigste er å innhente faktum og opplyse saken på en ordentlig måte. Vi følger saksbehandlingsregler som innebærer at begge parter skal bli hørt, med krav til dokumentasjon, skriftlighet og innsyn for begge parter, sier Borgen.

Sykehuset har utarbeide en egen handlingsplan mot trakassering.

– Dersom ansatte opplever seg utsatt for dette, oppfordrer arbeidsgiver til at man sier fra og at vi gir vern for varsler. Vi håper dette trygger og medvirker til at ansatte og ledere melder saker, og kanskje vil det føre til at vi vil se flere innmeldinger fremover, sier Meyer.

Denne uken arrangeres Arbeidsmiljøuka 2018 ved OUS, og trakassering og makt er blant temaene. Fredag skal OUS-direktør Bjørn Erikstein snakke til de ansatte og utdype hva man mener med nulltoleranse mot trakassering.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter