Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STÅR SAMMEN: – Arbeidet Ylf har gjort med å kartlegge trakassering gjør det enklere for andre å følge etter. Vi ønsker en kultur for å kunne si fra, sier foretakstillitsvalgt Dag Kristiansen for Samfunnsviterne (t.v). Anniken Riise Elnes, Svein Erik Urstrømmen og Even Røst er foretakstillitsvalgte for henholdsvis Ylf, Sykepleierforbundet og Tekna. Foto: Vidar Sandnes

STÅR SAMMEN: – Arbeidet Ylf har gjort med å kartlegge trakassering gjør det enklere for andre å følge etter. Vi ønsker en kultur for å kunne si fra, sier foretakstillitsvalgt Dag Kristiansen for Samfunnsviterne (t.v). Anniken Riise Elnes, Svein Erik Urstrømmen og Even Røst er foretakstillitsvalgte for henholdsvis Ylf, Sykepleierforbundet og Tekna. Foto: Vidar Sandnes

To sparket og syv varsler om trakassering ved OUS

Etter #metoo har Oslo universitetssykehus mottatt ni varsler om trakassering, og to ansatte har mistet jobben. Flere ansatte har samlet seg om varsler mot to ledere – og flere varsler er på vei.

Annons:

Fjoråret var preget av emneknaggen metoo, der også leger og medisinstudenter brøt tausheten og snakket om seksuell trakassering og maktmisbruk. En undersøkelse ved Oslo universitetssykehus (OUS) avdekket at hver fjerde lege enten selv har opplevd seksuell trakassering eller sett andre leger bli utsatt for det.

Likevel var det gjennom de offisielle varslingskanalene knapt meldt inn et eneste tilfelle av trakassering. Fra ett varsel i 2015 og to i 2016, er tallet nå på vei opp.

– Etter at trakassering i arbeidslivet ble høyaktuelt som tema har vi registrert en økning i antall varsler i OUS.Vi har mottatt ni varsler om trakassering ved OUS i kjølvannet av #metoo-kampanjen. To av sakene har endt med avslutning av arbeidsforholdet, én sak endte med en mildere reaksjon, mens de andre sakene ikke er ferdigbehandlet ennå, forteller Morten Meyer, HR-direktør på OUS.

Gruppevarsler mot ledere
To av sakene gjelder seksuell trakassering, mens resten av sakene omhandler annen trakassering knyttet til lederatferd, ofte påstander om maktmisbruk. Enkelte av disse sakene har også elementer av seksuell trakassering. Blant de det er varslet om er det både kvinner og menn, og yrkesgruppene fordeler seg på personer i lederstilling, sykepleier og miljøterapeut.

– For de to sakene som har resultert i avslutning av arbeidsforholdet, er det i hovedsak begrunnet med at adferden ikke ble ansett forenlig med krav til stilling og rolle, samt tap av tillit, sier Meyer.

Begge som mistet jobben er sykepleiere; én i lederstilling og én i ordinær stilling ved sykehuset.

Senest i forrige uke mottok ledelsen tre nye varsler om trakassering, hvorav to varsler om lederatferd som er innmeldt på vegne av en gruppe ansatte. Lederne har fagbakgrunn som sykepleier og én som lege.

Flere varsler kommer
– De som kanskje trodde at de var alene i situasjonen kjenner nå på et slags fellesskap. Det gir kraft og mot til å si fra, og kan forklare hvorfor vi får flere varsler i linjen, sier Anniken Riise Elnes, foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved OUS.

“Man blir jo veldig sjokkert over hvordan ting er under overflaten”

- Anniken Riise Elnes, Ylf-foretakstillitsvalgt

Hun mener #metoo har betydd mye for økt fokus på arbeidsmiljø generelt.

– Det dreier seg ikke kun om sextrakassering, men at alle skal bli behandlet bra og bli respektert av hverandre. Nå kommer disse sakene frem for en dag, sier Elnes. 

Les også: Vil ha retningslinjer mot trakassering i Legeforeningen

Ansatte ved OUS som opplever trakassering kan varsle direkte i lederlinjen, via varslerombud eller via fagforeningen sin. Elnes forteller at Ylf nå jobber aktivt med fem varslingssaker ved OUS, som ennå ikke har nådd ledelsen. Det dreier seg om gjentakende handlinger eller ytringer som oppleves som krenkende, både av seksuell og ikke-seksuell art.

Også Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved OUS, sier de jobber med saker som vil resultere i flere varsler.

– Vi merker at det begynner å komme flere varsler fra sykepleiersiden, sier han.

– Nulltoleranse må utøves
– Mange kjenner på angst, uro og usikkerhet knyttet til å gå på jobb, som heller ikke er bra for pasientsikkerheten. I flere tilfeller har medlemmer kommet til meg og så har jeg meldt saken inn i varslingslinjen for dem, slik at all kommunikasjon går via meg. Man blir jo veldig sjokkert over tilstanden og hvordan ting er under overflaten. Jeg er veldig bevisst på at dette er en kjempeviktig jobb, sier Elnes.

Hun mener helseforetaket nå står ved et vannskille.

– I kjølvannet av #metoo tør folk å melde inn saker om sextrakassering og trakassering generelt. Det er utrolig viktig at arbeidsgiver nå tar dette på største alvor, og at de viser helt tydelig hva de mener med nulltoleranse mot slik atferd. Det holder ikke bare å uttale nulltoleranse; det må utøves, sier Elnes.

– Nå er flere saker utredet og vi venter på konklusjon på om varslene faktisk får noen konsekvenser. Måten disse sakene løses på vil gi en tydelig beskjed til ansatte på om ledelsen tar varsling på alvor eller ikke. De blir avgjørende for om vi kan være trygge på at varslingskanalene fungerer, sier hun.  

– Forventer du at folk mister jobben?

– Hva som blir reaksjonen avhenger av hva som har vært utøvd, og dette er opp til ledelsen å avgjøre. Hvis noen har hatt en atferd som er trakasserende, så er det ekstremt viktig at det ikke skyves under teppet, sier hun.

Les også: OUS-ledelsen: Dette er sannhetens øyeblikk

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter