Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
STYRELEDERSKOLE? – Det er behov for skolering av styreledere og styrerepresentanter i hva det betyr å forvalte sykehus-godene, og om kjerneoppgavene som skal utføres, mener helsejurist Anne Kjersti Befring. Foto:

– Styrene må på etikk-kurs

Anne Kjersti Befring mener styreledere og styre-representanter må lære hva det betyr å forvalte sykehusgodene, og hva som fører til inhabilitet og korrupsjon.

Publisert: 2018-06-01 — 14.14

Helsejurist og forsker Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo sier til Dagens Medisin at sykehusstyrene trenger skolering.

– Det er behov for skolering av styreledere og styrerepresentanter i hva det betyr å forvalte sykehusgodene, og om kjerneoppgavene som skal utføres. De bør også kurses i betydningen av eget forvalteransvar, blant annet gjennom aktivitet for å sørge for at komplekse saker belyses på en god nok måte. Og – i åpenhet og gjennomsiktighet, sier Befring, som også har en mindre stillingsbrøk som seniorforsker i Legeforeningen.

Treffer feil beslutning
Befring mener det nå har vært flere eksempler på at styrene i helseforetakene treffer feil beslutninger som blir kostbare for samfunnet.

– For å motvirke slike feil, må styreledere og representanter ha bedre forståelse av hva som forventes. Et minimum er at ikke-private interesser blandes inn når vedtak skal treffes, sier hun og viser til et nylig eksempel fra Helse Nord: 

– Det skal ikke forekomme – og minner om dårlig dømmekraft og rolleforståelse. Det er flere eksempler fra Helse Nord, senest med styreleder Marianne Telle og tidligere i år med styrelederen ved UNN. (Styrelederen informerte ikke eget styre i trusselsaken, journ.am).

– Og utstrakt bruk av etterlønnsavtaler, bonus og andre lønnsavtaler innebærer at styrene ikke ivaretar samfunnsoppdraget på en tilstrekkelig god måte, mener Befring. 

Nettkurs og opplæring
– Hvordan mener du helt konkret denne opplæringen bør foregå? 

Jeg har respekt for Anne Kjersti Befring og den kompetanse hun besitter, men opplever at disse uttalelsene ikke treffer.
Bent Høie, helseminister

– Man bør sjekke, bedre enn i dag, hvilke forutsetninger den enkelte har for å fylle rollen. I tillegg bør alle gjennomgå et nettkurs – eventuelt i kombinasjon med seminar. Kurset må inneholde informasjon om sykehus og sykehustjenester, og hvilke tjenester styret skal tilrettelegge for. Det bør også kurses i lovkravene til styrene i helseforetakene og til det å sitte i styre i et helseforetak. Kurset bør handle om gjennomsiktighet, skillet mellom private interesser, rollen i styret og hva som fører til inhabilitet og korrupsjon.

– Har personlig ansvar
– Styreledere og representanter har et personlig ansvar for å forvalte sin funksjon ut ifra oppdraget. Personlige interesser, og venner og families interesser, har ingen plass i disse beslutningene. Det må derfor være gjennomsiktighet og åpenhet om grunnlaget for beslutninger. Et lukket system er tilrettelagt for korrupsjon. Dette er et viktig samfunnsgode som er offentlig finansiert.

Når styrerepresentanter og styreledere ikke tar ansvar for å undersøke saker, ikke stiller spørsmål for å foreta nødvendige vurderinger, oppstår det svikt, mener hun. 

Høie: – Feil fremstilling
– Jeg har respekt for Anne Kjersti Befring og den kompetanse hun besitter, men opplever at disse uttalelsene ikke treffer. Det kan synes som om hun ikke har gått ordentlig inn i alle fakta. Befring har en fremstilling av enkeltsaker som etter min oppfatning blir feil, er helseminister Bent Høies (H) kommentar. 

– Jeg velger styremedlemmer som blir vurdert til å være kompetente til å utøve rollen. Alle styremedlemmer blir bedt om å sette seg inn i styreveilederen som departementet har utviklet, og selvfølgelig sentrale lover og forskrifter. Alle styremedlemmer får også tilbud om å delta på departementets styreseminar, som dekker relevante tema. Dessuten har styrene selv et ansvar for å tilegne seg informasjon og kunnskap som trengs for å utøve styrerollen på en god måte, og gjør også dette gjennom egne seminarer og faglige orienteringer.

«Telle fikk ikke fordeler»
– Når det gjelder Befrings eksempler med Telle om sammenblanding av private interesser, vil jeg understreke at det har ikke kommet frem noen opplysninger som tilsier at Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en måte som har påvirket prosessen. Hun har heller ikke fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling. Når det gjelder sluttavtaler, har det ikke kommet frem at det er gitt sluttavtaler som er i strid med statens retningslinjer for lederlønn, sier Høie. 

Statsråden viser videre til veilederen for styrearbeid i regionale helseforetak, som er et 29-siders dokument som tar for seg rollen og oppgaver som styremedlemmer. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • lege tre 05.06.2018 17.35.01

  "– Jeg velger styremedlemmer som blir vurdert til å være kompetente til å utøve rollen. Alle styremedlemmer blir bedt om å sette seg inn i styreveilederen som departementet har utviklet, og selvfølgelig sentrale lover og forskrifter." sitat fra ministeren lenger opp i teksten. ------ Dette er jo ikke spørsmål om å vite eller ikke vite. Helseforetakene er stater i staten. Internt og eksternt lager de eget omdømme, polerer det og selger det ut. Kontroll mekanismene er satt ut av spill. Det skulle være en demokratisk og politisk kontroll, men det fungerer ikke. Tilsynsmyndighetene smyger og ser en annen vei. Avisredaksjonene har langt mindre kapasitet nå og vil oppdage langt mindre enn de gjorde for noen år siden. Håpet ligger kan hende at opposisjonen/Arbeiderpartiet kommer opp i sittende stilling. Så kan de vinne et valg på å avskaffe den elendigheten og de monopolene de selv har laget og som Høie vant valget på å avskaffe men som han har latt leve og trives.

 • Et skuespill 04.06.2018 08.09.16

  Denne replikken fra Høie kan tolkes på to måter: Enten er han blind og døv for de signaler som sendes fra "gulvet," eller så spiller han den rollen han er "tildelt" i dette systemet. Vet ikke hva som er verst.

 • Skremt 04.06.2018 13.59.27

  At landets helseminister får seg til å svare så innsiktsløst er egnet til å skremme både pasienter, helsearbeidere og fanden på flatmark. Befring viser innsikt og forståelse omkring en problematikk Høie (og tidligere helseministere før ham) har gjort det til fag å late som at ikke eksisterer. Hvor mye av denne tenkningen forfektes egentlig og primært av First House og mektige, lengesittende helsetopper som ser sin virkelighet gjennom et trollspeil? Når skal helsestanden reise seg i høylytt og nødvendig protest mot dårskapen? "Jeg ser, jeg ser ... Jeg er vist kommet på en feil klode! Her er så underlig."

 • Høie? 02.06.2018 16.22.30

  Mener Høie at Telle gjorde alt korrekt og at hun i ettertid har fortalt hva som skjedde?

 • N:N 02.06.2018 12.05.23

  Når en tidlegere styreleder som i fullt alvor trodde på spøken at miljøhallen skulle bli parkeringplass på et stort sykehus ved åpningsdagen da blir styrelederen en lett match for adm.dir

 • Sjef 02.06.2018 01.32.16

  Er Høie så fornøyd med tingenes tilstand som han sier? Er han uenig med Riksrevisjonen og om at det treffes uopplyste vedtak? Vi kan nevne mange vedtak. Vet han hvordan styrene egentlig fungerer?

 • LIS2 01.06.2018 20.59.44

  Jeg har ikke respekt for Høie eller kompetansen han besitter, men jeg opplever at Befring treffer. Det kan synes som om Høie ikke har satt seg ordentlig inn i fakta.

 • B:A 01.06.2018 19.45.04

  Innovestsaken : Høie har du sjekka dette nå du valgte styreleder? – Inhabil Hansen Han er òg kritisk til at det er Eivind Hansen som er sett til å rydde opp i Innovest-skandalen, ettersom han har Stener Kvinnsland som næraste overordna. – Det er underleg og svært uvanleg at ein byrjar heilt nede når ein skal fordele ansvar. Men det skuldast vel at Kvinnsland har ei dobbeltrolle her. Dette er oppsiktsvekkande, og ville ikkje ha skjedd nokon annan stad. Hansen og Kvinnsland jobbar etter kva eg har forstått vegg i vegg. Det er veldig få som saksøkjer sin eigen sjef. Granskinga av Innovest burde vore gjort av eksterne, meiner Falnes.

 • Lege 01.06.2018 19.41.51

  Ser ut som ministeren også trenger et etikk-kurs...

 • Lis2 01.06.2018 19.17.31

  Ministeren blander hva som er juridisk og hva som er etisk. Selv om 2 mill er lovlig, betyr det ikke at det er etisk. Han understreker derfor Befrings poenger..

 • Hvordan 01.06.2018 16.03.41

  Hvordan skal en få styreledere på 70 år til og lære etikk når en har brukt hele sit arbeidsliv på og tråke på folk til og klatre oppover i systemet. Og bruke Helse Nord som eksempel er greit nok men Helse Bergen med Kvinnsland og Hansen var ikke et hakk bedre.

 • Lege 01.06.2018 18.21.36

  Slike styreledere kan ikke brukes! Må innrette seg etter det de har lært. Hvis ikke: ut! Krav om etikk viser at det er viktig i styrearbeid.

 • Leder 01.06.2018 15.54.26

  Så fint at Bent Høie har respekt for kunnskapen Befring kan formidle. Han burde ha brukt denne kunnskapen aktivt. Hun har gjennom flere år fått mer rett i sine påstander enn helseministrenes benektelser. Det har kostet mye.

 • Overlege 01.06.2018 15.50.19

  Bent Høie tar for lett på de mange eksemplene vi har fått. Nå har til og med tidligere direktør ved UNN som mottok en godt betalt etterlønnsavtale innrømmet at saker ikke opplyses godt nok.

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!