Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Slik vil regjeringspartiene redde fastlegeordningen

– Det viktigste er å sørge for at fastlegene ikke får enda mer å gjøre, sier Sveinung Stensland (H).

Annons:

Helsepolitikerne Sveinung Stensland (H) og Bård Hoksrud (Frp) var til stede da fastlegene i Trønderopprøret la frem resultatene fra en omfattende fastlege-undersøkelse tirsdag.

Undersøkelsen viser blant annet at hver fastlege i gjennomsnitt har 20 konsultasjoner hver dag med 43 unike problemstillinger. I undersøkelsen svarer over halvparten av legene at de har vurdert å slutte på grunn av for stort arbeidspress, og 97 prosent sier at de ikke kan påta seg flere arbeidsoppgaver.

– Mange gode innspill
– Dette har vært veldig nyttig. Vi har sett hva en lege gjør i løpet av en hverdag, og det er utrolig mange oppgaver. En del oppgaver har nok blitt overført uten ordentlig kompensasjon. Derfor har vi sagt at vi ønsker en gjennomgang av fastlegeordningen, og her har vi fått mange gode innspill, sier Bård Hoksrud (Frp) i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Sveinung Stensland (H) i Helse- og omsorgskomiteen sier han opplever at det nylig reetablerte trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen bidrar til en konstruktiv og god dialog om temaet.

– Må ha flere leger
– Det er mange ting som forventes ordnes på veldig kort sikt, og det vet vi er utfordrende. Det viktigste er å sørge for at fastlegene ikke får enda flere oppgaver og enda mer å gjøre før vi har oversikten. Og så må vi få på plass flere leger og en kompensasjonsordning som sørger for at flere velger å være lege og at også nyutdannede fastleger får det til å gå rundt økonomisk, sier han.

Les også:Fastlegeleder: Sykehusene må gjøre mer, fastlegene mindre

Opposisjonspolitiker Nicholas Wilkinson (SV) benyttet anledningen til å kritisere den blå regjeringen for å ha gjort svært lite til ingenting for å bedre fastlegeordningen i løpet av de siste fire årene.

På spørsmål om hvilke konkrete tiltak på kort sikt Frp vil iverksette for å lette arbeidshverdagen for fastlegene, svarer Hoksrud slik:

– Kan man hjelpe pasientene i førstelinjetjenesten og hindre at de går videre til spesialisthelsetjenesten, så er det økonomisk bra, en også bra for pasientene. Derfor er det viktig å styrke fastlegeordningen. Vi tar med oss innspill herfra tilbake og skal diskutere hvordan vi kan sette dette ut på på en god måte og sikre en fortsatt god fastlegeordning.

Les også: Fastleger mener kortere listelengde er viktigste tiltak

Relaterte saker

Kommentarer

 • Fastlege 14.04.2018 18.56.16

  Hvem kjørte frem fastlegeforskriften? Samhandlingsreformen? Og nektet å lytte på legene. Ikke dagens regjering, men den forrige. Med støtte fra SV.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!