Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Stort hjernevolum kan øke risikoen for hjernekreft

Ny studie viser at stort intrakranialt volum øker risikoen for hjernekreft.

Publisert: 2018-04-04 — 06.00

Gliom er den vanligste formen for primær hjernesvulst. En ny studie viser at størrelsen på det intrakraniale volumet påvirker risikoen for å utvikle denne typen kreft.

– En økning i det intrakraniale volumet på 100 milliliter økte risikoen for å utvikle høygradig gliom betydelig, sier førsteforfatter på studien, Even Hovig Fyllingen.

Innenfor kraniet
Det intrakraniale volumet består av det som befinner seg innenfor kraniet- altså hjernen, hjernehinnene og de væskefylte ventriklene.

– Vi hadde en hypotese om at økt volum kunne medføre økt risiko for kreft. Større hjerne medfører flere celler og dermed flere celledelinger. Og det er i celledelingene det kan skje feil som fører til kreft, sier Fyllingen, som er lege ved St. Olavs Hospital.

MR-bilder av hjernen
124 pasienter med høygradig gliom og 996 kontroller i den generelle befolkningen deltok i studien. Tredimensjonale MR-bilder ble brukt for å vurdere størrelsen på det intrakraniale volumet hos deltakerne.

En økning på 100 mL var assosiert med en odds ratio for høygradig gliom på 1.69.

Studien er publisert i Neuro-oncology.

Menn økt risiko
Studien så også på sammenhengen mellom kjønn og kreft.

– Alle epidemiologiske studier viser at det er en overvekt av menn som får hjernekreft. Menn har gjennomsnittlig større hjerne enn kvinner. Dersom man justerer for størrelsen på det intrakraniale volumet, var faktisk risikoen for å få hjernekreft større hos kvinner enn hos menn, sier Fyllingen.

Framtidig forsknng
Ifølge studien har altså menn høyere risiko for å få hjernekreft på grunn av at de har større intrakranialt volum.

– Dette er interessant for framtidig forskning - funnene tyder på at vi må ha med intrakranielt volum i analyser der vi ser på forskjeller i risiko for hjernekreft hos kvinner og menn for å unngå å lete i feil retning, sier Fyllingen.

Hvorfor kvinner faktisk er mer utsatt når man justerer for størrelsen på hjernen, vet ikke forskerne.

Mer intelligente?
Det finnes studier som ser en sammenheng mellom størrelsen på hjernen og intelligens.

– Kan dette bety at mer intelligente mennesker har økt risiko for hjernekreft?

– Dette har ikke vi sett på i vår studie, og koblingene i hjernen er generelt langt viktigere for intelligensen enn selve størrelsen. Men det finnes også studier som viser at risikoen for hjernekreft øker med sosioøkonomisk status, så vi kan ikke se bort fra at det er noen paralleller her.

Uflaks viktig faktor
Fyllingen sier også at studien tyder på at uflaks betyr mye, og at det dermed er mindre man kan gjøre for å forhindre denne typen kreft.

En større hjerne medfører flere celledelinger, men flere celledelinger øker også risiko for uflaks i form av tilfeldige mutasjoner som gir opphav til kreft.

– Mange som får kreft får skyldfølelse, og tenker at dette er på grunn av et slag mot hodet eller fordi de røykte som unge. Denne studien tyder på at volumet på hjernen er av stor betydning. Det kan kanskje være en lettelse for noen som rammes å vite at det er lite de kunne gjort for å unngå det, sier Fyllingen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!