Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
GJENKJENNELIG: – Noen vil kanskje mene at antallet timer ligger enda høyere, men totalt sett kjenner vi oss godt igjen i det timeantallet som kommer frem i undersøkelsen, sier Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen. Foto: Vidar Sandnes

Allmennlege-leder: – Jeg er nøktern optimist

Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen vil ha handling: – Vi er utålmodige.

Publisert: 2018-03-06 — 19.06
Denne artikkelen er over fire år gammel.

HELSEDIREKTORATET: Tirsdag ettermiddag la Helsedirektoratet frem rapporten om fastlegenes tidsbruk.

Rapporten viser blant annet at de 1755 fastlegene som svarte i gjennomsnitt jobber 55,6 timer i uken. Én av fire jobber over 62 timer i uken.

– Nå behøver vi ikke lengre diskutere fastlegenes arbeidsbelastning. Nå vet vi at fastlegene jobber mye, kanskje for mye. Jeg tro vi alle kan forstå hvorfor unge leger ikke søker til fastlegeyrket og hvorfor erfarne leger slutter. Kapasitetene i fastlegeordningen er sprengt. Det sier seg selv, dette kan ikke fortsette. Vi krever umiddelbar handling og en investering i fastlegeordningen fremover, sa leder for Allmennlegeforeningen (Af), Tom Ole Øren.

Forslag til tiltak
Allmennlegeforeningen har konkrete forslag til strakstiltak:

 • Dagens listelengde på 1500 pasienter må ned, og finansieringen må endres.
 • Den ukontrollerte oppgaveoverføringen til fastlegene må stoppe. Det trengs systemer for hvordan overføring bør skje, og fastlegene må involveres i dette arbeidet.  
 • Det trengs flere leger, og det er nødvendig å tilby leger spesialiseringsmuligheter. Det må opprettes minst 500 ALIS-stillinger som unge leger kan starte i.

Øren svarer slik på spørsmålet om hva som er det aller viktigste:

– Jeg tror det er viktig å se på alle disse tre punktene, men å ta hånd om rekrutteringen er det nok det viktigste. Vi må få de yngre tilbake i fastlegeyrket, og må få en stabilisering blant de eldre fastlegene, så de forblir fastleger, sier Øren til Dagens Medisin.

– Vi jobber også mye sammen med Legeforeningen om oppgaveoverføringer, spesielt fra sykehusene. Vi må bli enige om hva som egner seg å overføre til fastlegene, ikke bare ut fra kvalitet og kompetanse, men også ut fra antallet fastleger. Det vil ikke være mulig å få ned listelengden umiddelbart. Vi må ha noen som kan ta over, og det har vi ikke.

– Har du tiltro til at det blir igangsatt nødvendige tiltak?

– Jeg forventer at dette blir tatt på alvor. Jeg er nøktern optimist. Nå må vi ha konkrete tiltak. Vi er utålmodige, svarer Øren.

Les hva helseminister Bent Høie sier om resultatene av undersøkelsen her.

Ikke overrasket
Øren sier han ikke var overrasket over det som kom frem.

– Antallet timer som fastlegene jobber i uken er på linje med de vi har erfart. Noen vil kanskje mene at antallet timer ligger enda høyere, men totalt sett kjenner vi oss godt igjen i det timeantallet som kommer frem i undersøkelsen.

Af-lederen er glad for at Helsedirektoratet sier at de skal gå videre med dybdeintervjuer av et utvalg av fastlegene.

– Da får vi ikke bare frem tiden, men også effektiviteten, alt vi gjør i løpet av disse timene.

Også lyspunkt
Ifølge Øren er det også lyspunkt som kommer frem i rapporten. 

– Det er bra at en stor andel av tiden brukes på pasientene. Det viser at fastlegene er tilgjengelige for pasientene sine. Og fastlegenes arbeid dekker et bredt spekter av pasienter, slik vi ønsker at fastlegeordningen skal fungere.

– Likevel er det åpenbart at ordningen trenger en ny optimisme. Bare siden i sommer har rekrutteringen gått fra vondt til verre. Trepartssamarbeidet må gripe fatt i dette. Fastlegeordningen må få et særskilt løft i statsbudsjettene i årene fremover og allerede i neste statsbudsjett, poengterte Øren under sitt innlegg.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!