Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
FASTLØNN: Stortinget går ikke inn for utvidet fastlønn for fastleger. – Vi mener fortsatt at næringsdrift skal være hovedmodellen for fastleger. Men jeg tror vi må være mer fleksible med fastlønn, særlig for yngre leger og leger i oppstartfasen, sier leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren. Foto: Per Corneliussen

– Dette kan bidra til en bedre rekruttering til allmennmedisin

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fikk gjennomslag i Stortinget for flere av fastlege-forslagene sine, som at medisinstudenter skal få mer praksis i kommunehelsetjenesten.

Publisert: 2018-02-20 — 08.37
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Nylig stemte Stortinget over flere forslag knyttet til fastlegeordningen.

Les saken: Her er tiltakene som skal styrke fastlegeordningen

Alle partiene stemte for at medisinstudenter får mer praksis i kommunehelsetjenesten, og at det snarest mulig innføres en særskilt finansiering av en slik praksis i regi av universitetene.

– Dette er veldig klokt. Dette betyr en tidligere introduksjon til allmennmedisin som kan bidra til en bedre rekruttering. Og det er positivt at finansieringens styrkes, sier leder av Allmennlegeforeningen (AF), Tom Ole Øren, til Dagens Medisin.

Redusert listelengde
Et enstemmig storting vedtok også å be regjeringen om straks å starte arbeidet med å gjennomgå finansieringsordningene og redusere gjennomsnittlig listelengde i fastlegeordningen.

Stortinget gikk også enstemmig inn for en gradvis opptrapping av utdanningsstillinger i allmennmedisin.

Det er Øren glad for.

– Vi er positive til å se på en utvidelse av utdanningsstillinger i allmennmedisin og glade for at finansieringsordningen skal gjennomgås og at listelengden skal reduseres, sier Øren.

Fastlegenes arbeidsbyrde
Blant forslagene som ikke fikk flertall, var tiltak for å gjøre fastlegearbeidet mindre byråkratisk og redusere dokumentasjonsarbeidet og arbeidsbyrden til fastlegene, fikk gjennomslag. Her stemte foruten alle de borgerlige partiene, også Ap imot.

– Evalueringen av fastlegeordningen blir viktig, og da håper jeg det vil komme frem at fastlegene først og fremst skal jobbe med sine kjerneoppgaver, det vil si medisinsk utredning, diagnostisering og behandling, kommenterer AF-lederen.

Ikke enige om fastlønn
Forslag om tiltak som kan bidra til at flere fastleger kan tilbys fastlønn og utvidet bruk av fastlønn i legevakt fikk heller ikke fullt gjennomslag i Stortinget. Her stemte Høyre, FrP, Krf og Venstre imot.

– I dag er det bare fire prosent av fastlegene som har fastlønn, og vi mener fortsatt at næringsdrift skal være hovedmodellen for fastleger. Men jeg tror vi må være mer fleksible med fastlønn, særlig for yngre leger og leger i oppstartfasen. De yngre er tydelig på at de ønsker mer fastlønn.

– Diskusjonen om bedre rekruttering har i stor grad handlet om at løsningen kun er fastlønn. Vi mener det er flere modeller som kan være løsningen. Det må legges til rette for en bedre grunnfinansiering, slik at det økonomisk blir mulig for yngre å starte opp næringsdrift, sier Øren.

Det var bare SV og Rødt som stemte for forslaget om å undersøke hvorfor så få fastleger får tilbud om fast stilling med fast lønn og hvordan flere fastleger kan tilbys hele, faste stillinger.

De borgerlige partiene ga heller ikke tilslutning til forslaget om å endre regelverk og finansieringsordninger for å legge til rette for mer bruk av annet helsepersonell enn leger i og tilknyttet fastlegekontorene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Pensjonert lege 24.02.2018 17.49.40

  Fastlegeordningen var skreddersydd for etablerte leger med vel etablert praksis og lange lister. Mange hadde over 2000 på lista i 2001. Og hadde betalt lite eller ingenting da praksis ble etablert fra maten av 70-tallet og fram til 1984, da det ikke lenger ble mulig å nyetablert seg. Fordi legene måtte ha kommunal avtale. Disse legene har nå pensjonert seg eller er i ferd med å gjøre dette, og selger sine hjemler med god fortjeneste. Til leger som kanskje bare har halvparten så lange lister. I tillegg har selvsagt mye annet skjedd. Blant annet er 40 % av nye leger gift med leger. Og flertallet er kvinner. Som vil ha forutsigbare betingelser. Kommunene sitter fortsatt på gjerdet, og tror vi kan tenke som i 2001. Velkommen til 2018!

 • Tidligere fastlege 22.02.2018 17.35.24

  Fastlønn er den eneste måten å øke rekrutteringen og beholde yngre leger i sllmennmedisinen. Som selvstendig næringsdrivende er man svært sårbar økonomisk i en ellers krevende etableringsfase. Jeg stortrivdes med allmennmedisin, men fast stilling med forutsigbar lønn ved sykehus var mer forlokkende og bærekraftig for familien.

 • Fastlege 22.02.2018 20.51.40

  Enig. Fast lønn og 37,5 timers arbeidsuke, inkl legevakt. Ikke mange som vil fortsette som nå, nærmere 50 timer pr uke + legevakt.

 • Sykehuslege 20.02.2018 15.51.34

  Det som holder folk flest unna fastlegeyrket er elendige kommunale avtaler og risky økonomi som selvstendig næringsdrivende. Og tro at det kommer rennende inn fastleger fordi studenter blir enda mer eksponert for yrket er naivt. Selv syntes jeg fastlegejobben var kjempegivende, og fikk jobb slengt etter meg. Men naturligvis helt uaktuelt med de vilkårene som ligger til grunn. Fast stilling med fast lønn er et absolutt minimum.

 • stud,med 20.02.2018 19.16.49

  Helt enig med deg, men vi får håpe at takstene bedres så mye at det er økonmisk forsvarlig for fastlegene å redusere listene sine. Det som taler imot dette er jo skal legene få bedre betalt og mindre lister, vil dette koste mye penger, og så langt er det ikke framkommet noen info hvor disse pengene skal komme fra.

 • Lege 20.02.2018 20.16.26

  Vi har nok ikke mere penger til dette, når vi nå skal skaffe 3000 nye lærere og bygge veier for 198 milliarder kroner fremover.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!