Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
KREVER HANDLING: – Vi er positive til at man er blitt enige om mange gode tiltak, men det er viktig at dette fører til konkret handling, sier leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren. Arkivfoto: Lasse Moe

Her er tiltakene som skal styrke fastlegeordningen

Flere fastleger og redusert listelengde. Det er tiltak Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget er enige om at skal styrke fastlegeordningen. – Viktig at tiltakene fører til handling, sier leder av Allmennlegeforeningen.

 

Publisert: 2018-01-31 — 11.45
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Tirsdag ble Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget enige om flere tiltak for å styrke fastlegeordningen.

Det var Senterpartiet (Sp) som i høst fremmet et representantforslag om å styrke fastlegeordningen, og som nå har fått et flertall med seg på flere av forslagene sine.

Alt tyder dermed på det blir flertall også i Stortinget når innstillingen fra komiteen skal endelig behandles 13. februar.

Oppfølging av samhandlingsreformen
Dette er tilrådingene fra helse- og omsorgskomiteen:

1. Stortinget ber regjeringen følge opp samhandlingsreformen, og på egnet vis sikre opptrapping av legedekningen i primærhelsetjenesten generelt og for fastlegeordningen spesielt.

2. Stortinget ber regjeringen evaluere finansieringsordningen og redusere gjennomsnittlig listelengde i fastlegeordningen.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for en gradvis opptrapping av antall utdanningsstillinger i allmennmedisin, der en ser på ulike modeller der faglig støtte og sosiale rettigheter ivaretas, og informere Stortinget om dette i statsbudsjettet for 2019.

4. Stortinget ber regjeringen gjøre prosjektordningen med allmennlege i spesialisering (ALIS) til en nasjonal ordning, der allmennleger i spesialisering sikres tilbud om fastlønn.

5. Stortinget ber regjeringen fremme egen sak til Stortinget om forbedringer i legevaktordningen som også bidrar til rekruttering til fastlegeordningen.

6. Stortinget ber regjeringen, i lys av den varslede evalueringen av turnusordningen, fremme nødvendige forslag til endringer og økonomiske insentiver for å styrke rekruttering av medisinstudenter til lokalsykehus og rekrutteringssvake områder i kommunehelsetjenesten.

Samtlige partier stilte seg bak det første tiltaket, mens de øvrige tiltakene fikk tilslutning fra fra Ap, Sp, SV og KrF.

Allmennlegene: – Vi er positive
Leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, er også glad.

– Vi er positive til at man er blitt enige om mange gode tiltak, men det er viktig at dette fører til konkret handling. Dette må ikke ta for lang tid, og vi trenger strakstiltak spesielt innen rekruttering – for å nye leger og for å beholde de legene som er på vei ut, sier Øren til Dagens Medisin.

Toppe: – Mer enn forventet
Helsepolitisk talsperson i Sp, Kjersti Toppe, er svært fornøyd med at Sp har fått gjennomslag for flere av sine helsesaker.

– Jeg er veldig glad for innstillingen og for at vi fikk flertall for så mange av forslagene våre – det var mer enn jeg hadde forventet, sier Toppe til Dagens Medisin.

– Hva betyr dette for fastlegeordningen?

– Det betyr at ting skjer raskere enn det ellers ville gjort, og at vi er tydelig på viktige forhold som må forbedres. Et særlig viktig forslag er at vi ber regjeringen følge opp samhandlingsreformen og trappe opp legedekningen i primærhelsetjensten og fastlegeordningen spesielt. Dette er jo et strakstiltak.

– Et annet viktig vedtak er at vi vil redusere gjennomsnittlig listelengde i fastlegeordningen og at finansieringsordningen skal evalueres, kommenterer Toppe og legger til:

– Det er også kjempeviktig å få trøkk fra Stortinget på at ALIS-prosjektet blir en nasjonal ordning. Og så er jeg veldig fornøyd med at forbedringer av legevaktordningen blir en egen sak. Dette henger jo også nøye sammen med rekrutteringen av fastleger.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Dr C. H. Ynisch 01.02.2018 11.57.42

  Man registrerer at de velsituerte 50-og-noget-åringer i Allmennlegeforeningens ledelse ikke nevner praksiskompensasjonen med ett eneste ord. Avskaff dette uøkonomiske og usolidariske pyramidespill, så skal de nok se at rekrutteringen kommer seg. (Men så blir jo 50-og-noget åringens residens i Alicante dertil mer beskjeden...)

 • fastlege 31.01.2018 20.46.48

  Jeg tror at det enkleste og beste er å gå tilbake til fast driftstilskudd på lik linje med alle andre privatpraktiserende spesialister. Raskt, lettforståelig, solidarisk, rettferdig og enkelt. Jobber du privat med avtale får du like mye om du er spesialist i almennmedisin, barnelege, ØNH eller hva det nå måtte vare. Alle som driver privat får tilskudd på lik linje og etter samme kriterier. Tre forskjellige steg. (for fastleger som har lab osv osv er vel bare det høyeste nivået aktuelt.) Veldig tydelig effekt. Etter det kan en se på resten, men skal vi beholde de vi har må noe skje NÅ!

 • Ansatt 31.01.2018 22.20.42

  Helt enig!

 • F.d. fastlege 31.01.2018 20.39.49

  Handler ikke den begynnende fastlegeflukten vel så mye om hvilke oppgaver fastlegene blir pålagt fra myndigheter (eks. attester til skoleelever som risikerer å få ikke godkjent fag p.g.a. mer enn 10% fravær) og krav til diverse mer eller mindre meningsløs rapportering? «Administrative oppgaver» tar alt mer tid og skjer på bekostning av tiden til pasientbehandling - altså det vi leger faktisk er utdannet til. En omorganisering av primærhelsetjenesten bør vurderes - slik at fastlegene kan avlastes oppgaver som fint kan utføres av andre. Her kan både helsesekretærer, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter og andre ressurser bidra , men det forutsetter selvfølgelig at de kan jobbe effektivt sammen i team - som må samlokaliseres. Disse «primærhelseteamene» vil også stå bedre rustet til å løse pasientenes primære behov for hjelp og omsorg - og dermed kunne avlaste en allerede overbelastet spesialisthelsetjeneste. Med tanke på kommende eldrebølge vil dette være helt nødvendig!

 • lege 01.02.2018 08.58.24

  Dt går nok fint. Bare å skaffe nye større lokaler til fastlegene for å få plass til alt dette (hvem skal betale dette?), sette av tid ( som før har vært brukt på pasientene) til å ha møter for oppfølging og vurdering av andre sine kontakter med pasientene ( hvem er forresten juridisk ansvarlig for det som er avdekket, evt oversett da?), og administrere alt dette ( på dagtid, dvs ta fra tid tidligere brukt på pasienter). Lykke til!

 • Fastlege 31.01.2018 19.56.49

  Det må ikke stikkes under en stol at mange fastleger opprettholder store lister for å få mer i basistilskudd og dermed få økt tilskudd til dekning av utgifter. De fastlegene som ønsker å ha "små" lister for å yte bedre service til pasienter og samtidig slippe å jobbe altfor lange dager, "straffes" ved at basistilskuddet blir lavere og større andel av praksisutgiftene må dekkes fra omsetningen, som igjen medfører at man må jobbe mer for å få det til å gå rundt. Jeg håper at finansieringsordningen revurderes slik at fastleger med lavere listetak også kan få økt tilskudd. Jeg kan ikke se at rekrutteringen skal bli noe bedre så lenge ikke finansieringsordningen blir bedre. Jeg kan også tenke meg at det blir store protester om fastleger med store lister blir pålagt å kutte disse uten at de får en økonomisk kompensasjon.

 • lege 06.02.2018 11.27.59

  Hvis alle, uavhengig av listelengde, får et basistilskudd som dekker faste utgifter, lik andre avtalespesialister, vil ikke listelengde bety annet enn at du tjener mere på egenandeler jo flere som er innom kontoret i løpet av året. Slik har andre avtalespesialister hatt det i alle år. De som er avhengig av høy inntekt kan bare beholde sine lange lister,

 • lege 31.01.2018 12.04.52

  Å få vedtatt 3000 flere lærere gikk jo greitt. Å redde fastlegeordningen burde være lettere, og langt mere lønnsomt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!