Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Tilbudet er verken vilt eller pasientfiendtlig

Tar vi pasientene på alvor, må tiden til trombektomi ses på i alle ledd – i det videre arbeidet til Helse Vest rundt slagorganisering.

Annons:

Innlegg: Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haraldsplass diakonale sykehus
Petter Thornam, fagdirektør ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen

LHL HJERNESLAG og enkelte nevrologer har over tid kjørt det vi oppfatter som en kampanje for å flytte en stor andel av slagpasienter fra Haraldsplass til Haukeland universitetsjukehus.

Denne tilnærmingen er absurd og ikke i pasientenes interesse fordi Haraldsplass har blant landets beste resultater innen alle relevante nasjonale kvalitetsindikatorer for hjerneslagbehandling.

MEDIANTIDEN. Hvert år blir cirka 400 pasienter lagt inn på Haraldsplass med mistanke om slag. 40 prosent av disse har hjerneslag. Av dem får cirka 50 pasienter trombolyse og mange får annen behandling. Mediantiden for trombolyse var på 23,5 minutter i 2016 (22 minutter i 2017), mot 37 minutter ved Haukeland.

Noen få pasienter trenger trombektomi, et tilbud som kun gis ved store universitetssykehus. At vi er raske med trombolyse, betyr også at vi raskt avgjør om pasienten trenger trombektomi, i samråd med nevroradiolog ved Haukeland. Nevroradiolog setter i gang forberedelsene til trombektomi mens ambulansen frakter pasienten til Haukeland på få minutter.

I tiden på Haraldsplass blir pasienten utredet og får trombolyse, parallelt med at Haukeland forbereder trombektomi. Pasienten er klar for trombektomi ved ankomst til Haukeland.

VENTING PÅ HAUKELAND. Overlegene Lars Thomassen og Annette Fromm på Haukeland hevder i Dagens Medisin (3/2018) at det tar lengre tid fra trombolyse til trombektomi for pasienter som først ankommer Haraldsplass – 65 mot 42 minutter. Statistikken er laget med syv pasienter som ble overført mellom sykehusene i 2017 og beskriver kun deler av forløpet.

En nærmere analyse viser derimot at pasientene ventet i gjennomsnitt 38 minutter av denne tiden på Haukeland, selv om pasientene er klare for trombektomi ved ankomst. En av disse pasientene ble overført på 18 minutter og ventet i over en time på Haukeland, noe som viser at tallene vanskelig kan brukes til sammenligning. Tar vi pasientene på alvor, må tiden til trombektomi i alle ledd ses på i det videre arbeidet til Helse Vest rundt slagorganisering.

UNØDVENDIG SLØYFE. Som et lokalsykehus med egen slagpost siden 1996 har Haraldsplass en rekke fordeler. Korte linjer gir en effektiv diagnostisering og behandling og våre spesialister har stor breddekompetanse.

Dersom LHL, Thomassen og Fromm får det som de vil, må en stor del av 400 pasienter med mistanke om slag en ekstra sløyfe innom Haukeland. Det vil medføre risiko for pasientene og forsinkelser i behandling og diagnostikk, særlig for de som har andre årsaker til innleggelsen.

RASKT SLAGFORLØP. Slagpasientene ved Haraldsplass er i gjennomsnitt 81 år gamle og får et helhetlig tilbud, ikke minst fordi vi, som eneste sykehus i Bergen, tilbyr geriatrisk kompetanse. Pasientene våre nyter godt av lokalsykehusets fordeler og ett av landets raskeste slagforløp med rask overføring til regionsykehuset når det er nødvendig. Vi mener vi skal levere pasientene like raskt til trombektomi, og ser frem til at forløpstider for trombektomi blir innlemmet i Norsk hjerneslagregister.

Helse Vest ser nå på hvordan behandlingen av hjerneslag skal organiseres. Vi har tillit til at pasientene blir godt ivaretatt i prosessen og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Helse Bergen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!