Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Pasientfiendtlig i Oslo og Bergen

La oss gjøre et tankeeksperiment: I Oslo og Bergen setter vi hjerneslagpasientenes interesser først – og etablerer ett Oslo Slagsenter og ett Bergen Slagsenter.

Annons:

Kronikk: Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag
Marita Lysstad Bjerke, helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag

VED HJERNESLAG er tidsfaktoren kritisk, mer kritisk enn ved hjerteinfarkt. Hjerneceller som ikke får blodtilførsel dør etter rundt fem minutter. Får cellene noe blodtilførsel kan de klare seg i noen timer.

I helsevesenet burde det være en selvfølge at det er pasientenes interesser som er førende også for hvordan vi organiserer behandlingen. Men som på så mange andre områder i samfunnet er det mange interesser å ta hensyn til. I landets to største byer har vi en organisering som legger opp til at behandlingen ved hjerneslag forsinkes, til tross for at vi ikke har ett minutt å miste.

Det var nok svært mange landet rundt som ble overrasket da VG nylig omtalte hvor i Norge du kommer raskets til behandling ved akutt hjerneslag, og at det faktisk ikke er i Oslo, hvor avstander til sykehus er kort.

I BUNNSJIKTET. I 2016 kom Helse Sør-Øst RHF (HSØ) med rapporten om akutt og subakutt behandling av hjerneslag. I rapporten foreslås det å opprette Oslo Slagsenter; «en dør inn, flere dører ut». Målet er å samle all diagnostikk og initial behandling på ett fysisk sted for å sikre at alle pasienter får lik tilgang til eksakt diagnostikk og eventuelt trombolyse (blodproppløsende middel) og/eller trombektomi (blodproppfisking) så raskt som mulig.

Tre av Oslo-sykehusene ligger i dag i nasjonalt bunnsjikt når det gjelder andelen pasienter med hjerneinfarkt (blodpropp) innlagt innen fire timer etter symptomdebut. Mens landsgjennomsnittet er 42,1 prosent, kommer Lovisenberg på 29 prosent, Diakonhjemmet på 38,1 prosent og Ullevål på 38,4 prosent, ifølge Norsk Hjerneslagregister. Også Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen ligger under landsgjennomsnittet med en andel på 39,5 prosent.

UHENSIKTSMESSIG. Både rapporten fra HSØ i 2016 og Oslo universitetssykehus (OUS) selv peker på at organiseringen er en del av forklaringen på at pasienter enten kommer sent eller for sent til optimal behandling:

«Organisering av slagbehandlingen i Oslo er i dag fragmentert. Mottak og behandling av hjerneslag utføres på tre sykehus fordelt på fire lokalisasjoner. Dette tror vi bidrar til at pasienter kommer senere til sykehus i Oslo enn i resten av landet, ved at det kan oppstå usikkerhet om hvilket sykehus som har ansvaret for pasienten», skriver OUS i brev til LHL Hjerneslag 20.12.2017.

PRINSIPPENE. I tillegg til å sette pasientens interesser først, bør man innen hjerneslag også følge et annet prinsipp: Pasienttransporten skal gå dit man har det mest avanserte behandlingstilbudet. I 2016 skrev overlege Ulrike Waje-Andreassen ved Haukeland universitetssykehus følgende i en kronikk i Aftenposten:

«I dag må akutte slagpasienter som innlegges på sykehus uten mulighet for «fisking», transporteres nok en gang med blålys til intervensjonssentrene dersom «fisking» vurderes som aktuelt, skrev Waje-Andreassen. Hun pekte på at London, for flere år siden, omorganiserte rutiner for akutt hjerneslag med blålystransport direkte til spesialiserte slagsentre, allerede før de positive resultatene om «fisking» forelå.

HANDLEKRAFTEN? Har ikke Helse Sør-Øst og Helse Vest – som har ansvaret for å legge til rette for gode behandlingsforløp i henholdsvis Oslo og Bergen – forstått hva som er utfordringen? Jo, de har både fått utfordringen dokumentert – og de har forstått den. Imidlertid har handlekraften frem til i dag ikke vært like stor som forståelsen.

Vårt inntrykk er at man forsøker å gjøre en dårlig modell litt mindre dårlig ved å gjøre tilpassinger og forbedringer istedenfor å velge en god modell med en gang, når for eksempel Helse Vest skriver i brev til LHL Hjerneslag (4.1.2018): «Det er pågående et forbedringsarbeid i begge sykehus». I Oslo synes de litt mer offensive ved at OUS skriver at de er i en forberedelsesfase til «en dør inn» etter klare føringer fra HSØ.

POLITISK ANSVAR. Vi fastslår at det er god behandling ved sykehusene i Oslo og Bergen når man først kommer til behandling. Vårt ankepunkt er at man ikke har organisert for at denne behandlingen skal gis raskt og uten forsinkelser.

Når vi i dag har en organisering av akutt hjerneslagbehandling for store deler av landets befolkning som ikke er i pasientenes interesser, er det ikke bare et ansvar for tilretteleggerne i Helse Sør-Øst og Helse Vest, men et politisk ansvar representert ved helse- og omsorgsminister Bent Høie. Dersom ikke statsråden selv vil sende et klart og tydelig signal til foretakene, må Stortinget ta ansvaret med å få fortgang i å etablere ett Oslo Slagsenter og ett Bergen Slagsenter.
Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 03/2018


Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!