Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
«HVORFOR AKSEPTERER VI DETTE?»: – Se på traumeskader, da snakker man ikke om å overføre pasienter med forsinkelser på én time. Mens for hjerneslag er det greit med to løyper inn, sier Lars Thomassen, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og UiB-professor. Foto: Marit Hommedal

– Dette er medisinsk helt vilt

Nevrologer i Oslo og i Bergen fortviler over organiseringen av hjerneslagbehandlingen, som de mener bidrar til unødig forsinket behandling av kritisk syke. Overlege Lars Thomassen er opprørt.

Publisert: 2018-02-13 — 11.32

I Bergen sendes alle under 60 år med symptomer på hjerneslag rett til Haukeland universitetssjukehus. Hos de eldre kommer befolkningen i den sørlige delen av Bergen direkte til Haukeland, mens de som hører hjemme nord i byen, legges inn på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Det betyr at de pasientene med hjerneinfarkt som er aktuelle for trombektomi, endovaskulær utfisking av blodproppen, må fraktes videre til Haukeland.

UiB-professor og overlege Lars Thomassen ved Nevrologisk avdeling på Haukeland understreker at Haraldsplass har god kompetanse, men at det blir en forsinkelse for pasienter som må til Haukeland for trombektomi.

– Dette er en forsinkelse som har store konsekvenser for pasienten. Hvis Helse Vest mener det er greit at de nord i Bergen ikke får samme raske behandlingstilbud som i sør, så må de si det, mener Thomassen, som er opprørt:

– Se på traumeskader, da snakker man ikke om å overføre pasienter med forsinkelser på en time. Mens for hjerneslag er det greit med to løyper inn. Hvorfor aksepterer vi dette? Dette er medisinsk helt vilt, nærmest tordner nevrologen.

Forskjell i tid
Kvalitetssikrede tall fra Haukeland viser at i fjor kom 23 av de i alt 38 som fikk trombektomi, rett til Haukeland. 27 av de 38 fikk initial «bridging» med trombolyse før trombektomi. For dem som kom rett til Haukeland, var median tid fra trombolyse til trombektomi på 42,5 minutter.

Derimot var median tid for dem som ble overført fra Haraldsplass til Haukeland, på 65,5 minutter. Det betyr en forskjell på 23 minutter og 54 prosent lengre tid.

For pasienter som ble overført til Haukeland fra andre sykehus, var mediantiden på 154,5 minutter.

UNØDIG:– Behovet for overflytting og uunngåelig forsinkelse er uakseptabelt så lenge geografien gjør den ekstra tildsbruken unødvendig, sier Annette Fromm, nevrologiforsker og overlege ved Mottaksklinikken, Haukeland universitetssjukehus. Arkivfoto

– Det raskeste tilfellet fra Haraldsplass tok 63 minutter, mens det bare tok 18 minutter hos den som fikk raskest trombektomi av dem som kom direkte til Haukeland. Det er her den store forskjellen ligger. Hos cirka halvparten av dem som kom rett til Haukeland og som hadde fått trombolyse, klarte vi å starte opp trombektomi innen cirka en halv time, sier nevrologiforsker og overlege Annette Fromm ved Mottaksklinikken på Haukeland.

– Hvor avgjørende for prognosen er tidsforsinkelsene?

– Det betyr veldig mye. En finsk studie publisert i Neurology i fjor med tittelen «Save a minute, save a week», fant at for hvert minutt som spares i tid frem til trombektomi hos yngre pasienter med alvorlig hjerneslag, får de én uke ekstra med god helse. Til sammenligning har de samme forskerne funnet at hvert innsparte minutt til trombolyse gir én dag ekstra, sier Fromm og tilføyer:

– Vi vet at alle involverte sykehus jobber mye med å redusere tiden, men behovet for overflytting og uunngåelig forsinkelse er uakseptabelt så lenge geografien gjør den ekstra tidsbruken helt unødvendig.

Logistikk-problemer
Fagdirektør Petter Thornam ved Haraldsplass Diakonale Sykehus hevder differansen i tid i hovedsak skyldes logistikken på Haukeland.

– Det som tar tid er selve riggingen for trombektomi på Haukeland. Nær to tredeler av tiden som Haukeland mener er en forsinkelse, skyldes tiden det tar inne på Haukeland etter at pasienten er klarert for trombektomi. Det viser tallene våre, sier Thornam til Dagens Medisin og legger til:

– En dør inn er mer komplisert enn man tror. Med én dør inn må Haukeland også ta alle slagpasienter fra Haraldsplass. Mange av disse legges inn med andre diagnoser, og hvor et mindretall er aktuelle for trombektomi. Ved denne organiseringen vil pasientene få et dårligere tilbud enn i dag, mener Thornam.

Les debattinnlegget til Thornam og adm. direktør ved Haraldsplass: –Tilbudet er verken vilt eller pasientfiendtlig

Foreslo én dør inn i 2011
I Oslo-regionen utføres trombektomi bare ved Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet, og slagpasienter på Ullevål må fraktes til Rikshospitalet for trombektomi.

Overlege Anne Hege Aamodt ved regional cerebrovaskulær enhet ved Nevrologisk avdeling på OUS er langt fra tilfreds med organiseringen i hovedstaden.

TAPER ÉN TIME: – De som skal ha trombektomi, taper ytterligere én time på transport mellom lokasjonene internt i OUS. Dette har ekstremt store konsekvenser for dem som rammes, sier OUS-overlege Anne Hege Aamodt.

– Allerede i 2011 kom en rapport fra Persson-utvalget med forslag om å endre organiseringen slik at alle slagpasienter skulle tas imot på samme sted – det vil si én dør inn. Betydelige ressurser ble lagt ned i denne prosessen, men slagorganiseringen forble uendret.

– I 2016 kom rapporten fra Helse Sør-Øst sitt fagutvalg, som var bredt sammensatt av representanter fra hele regionen. Igjen var anbefalingen én dør inn. Men vi er fortsatt ikke der. Det kan ikke fortsette slik det er i dag, mener Aamodt, som er leder av Norsk nevrologisk forening og styremedlem i Hjernerådet.

Les også debattinnlegget: Pasientfiendlig i Oslo og Bergen

Raskere fra Ål enn Oslo
Aamodt forteller at i Ål i Hallingdal kan det utføres CT-diagnostikk og eventuelt gis trombolyse, og de som er aktuelle for trombektomi, flys til Rikshospitalet.

– Det er et paradoks at en som får hjerneslag øverst i Hallingdal, kan komme raskere til trombektomi på Rikshospitalet enn en som bor i Oslo. Under 40 prosent av slagpasientene i Oslo blir innlagt innen fire timer etter symptomdebut, og de som skal ha trombektomi, taper ytterligere én time på transport mellom lokasjonene internt i OUS.

– Dette har ekstremt store konsekvenser for dem som rammes. Hvert minutt er viktig, sier Aamodt, som også viser til den finske Neurology-artikkelen.

 

FØLGES OPP: – Vi har definert områder der det er mulig å utføre forbedringer. Dette vil bli fortløpende fulgt opp i 2018, sier Eva Bjørstad, leder for Nevroklinikken ved OUS. Arkivfoto

Haukeland og OUS: – Holder på å utrede

Nær ti måneder etter at Beslutningsforum ba helseforetakene om å utrede organiseringen, er ikke sykehusene i havn.

I april i fjor sa Beslutningsforum ja til å videreføre trombektomi og vedtok at hver helseregion skulle utrede organiseringen og deretter samordne for felles prinsipper på tvers av regionene.

– Det pågår et utredningsarbeid av hjerneslagbehandlingen i hele Helse Vest. Også organiseringen i Bergen og mulige konsekvenser av å innføre trombektomi, utredes, opplyser administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

– Når er utredningen klar?

Jeg ser at problemstillingen må utredes, men dette gjelder ikke bare innbyggerne i Bergen.
Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen

– Vi må ha en god prosess i regionen, der helseforetakene er involvert og beslutningsunderlaget går på høring til berørte institusjoner, før endelig beslutning tas av Helse Vest. Tidspunkt for endelig beslutning er ikke satt.

Kompetanse på Haraldsplass
Hansen understreker at Haraldsplass har god kompetanse i å behandle hjerneslag og samarbeider godt med Haukeland. 

– To dører inn for hjerneslagpasienter i Bergen, er dette forskjellsbehandling?

– Jeg ser at problemstillingen må utredes, men dette gjelder ikke bare innbyggerne i Bergen. Vi må også se på trombektomi-tilbudet til innbyggerne ellers i regionen. Dessuten har Haraldsplass et nedslagsfelt langt utenfor Bergen.

Hansen er forelagt kritikken fra Lars Thomassen.

– Forstår du at Thomassen er bekymret?

– Det er mulig han har grunn til å være utålmodig, men utredningsarbeidet ble igangsatt i fjor. I diskusjonen om organisering av trombektomi, understreker Hansen at flere forhold må vurderes.

– Det er viktig at pasienter får et likeverdig tilbud når det er mulig. Dette handler om hele slagforløpet i den akutte fasen, inkludert hvor raskt vi kan få nevroradiologer på plass. Og vi må sørge for at vi ikke skaper unødig frykt i befolkningen i utredningsfasen for det gjøres en god jobb både på Haraldsplass og Haukeland for disse pasientene.

Klart til våren
Leder for Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS), Eva Bjørstad, opplyser at også OUS jobber med organiseringen.

– Hva gjør OUS for å få til en bedre løsning?

– Det er gjennomført en analyse av alle delene i de ulike forløpene, og vi har definert områder der det er mulig å gjøre forbedringer. Dette vil bli fortløpende fulgt opp i 2018, svarer Bjørstad i en epost til Dagens Medisin.

– Når vil det være én dør inn også i Oslo?

– Det kan vi ikke svare på før etter at våre utredninger er ferdige i løpet av våren, sier Eva Bjørstad.

Relaterte saker
– Langt flere slagpasienter kan reddes
Legevakten stod for høyest andel pasientskader

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Ansatt 13.02.2018 15.36.39

  I Oslo har jo nevromiljøet på Rikshospitalet seg selv å takke, de har bidratt til at nøkkel-kompetansen i denne behandlingen, nevrointervensjonistene, har blitt flyttet til Rikshospitalet, et sykehus som verken har kompetanse eller kapasitet til å ta seg av pasientgruppen. Dette kan la seg løse ved Ullevål, men dit ønsker ikke legene å dra.

 • Lege nr 100 13.02.2018 21.38.43

  Kan du førklara før en perifer jobbande utlænning varfør de inte vill dra till Ulleval?

 • Ikke Ansatt Lengre 26.02.2018 17.51.43

  Ullevål er mindre status og bygningsmassen er full at rotter og dritt.

 • S.E 13.02.2018 11.49.12

  Haukeland har leigd hele øverste etag. i påbygget til Haraldsplass i mange år sørg for og ha dette til slik behandling så er problemet løst og alle blir glad.

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!