Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ja, det er mange feil om psykologutdanning

Ungarn har valgt å lovbeskytte yrkestittelen på spesialistnivået for psykologer. Det er noe ganske annet enn at «bare spesialister kan arbeide i helsevesenet i Ungarn». Grunnutdanningen som psykolog gir rett til profesjonsutøvelse som psykolog i Ungarn. Så enkelt er det.

Publisert: 2018-02-08 — 14.37

Kronikk: Lars Swanstrøm, jurist og rettshjelper hos «Rettshjelp for alle AS». Tidligere assisterende direktør ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

I DAGENS MEDISIN 6. februar kommenterer direktør Rose-Marie Christiansen og fagdirektør May Helen Norevik i Helseklage – som Statens helsepersonellnemnd er en del av – mitt innlegg i Dagens Medisin 26. januar.

For å ta det positive først: Endelig noen av de «ansvarlige» som uttaler seg offentlig om saken. I alle fall på en god stund. Saken gjelder mange unge mennesker som staten har satt i en vanskelig og umulig situasjon. Helsemyndighetene synes ikke å bry seg og lar saken bare flyte.

SIKKERHETEN? I tilsvaret skriver Christiansen og Norvik at «norske myndigheter må først og fremst ivareta pasientenes sikkerhet». Jeg har stor forståelse for at hensynet til pasientsikkerhet er viktig i saker hvor helsepersonell har gjort noe galt eller uforsvarlig. Selvfølgelig er det viktig. Misbruk av rusmidler, seksuell utnyttelse av pasienter og så videre. Nemnda er klageorgan for Statens Helsetilsyn i denne type saker.

Men å dra med seg pasientsikkerhetstanken som den førende tanken ved førstegangsvurdering av helsepersonell i Norge, bærer galt av sted. I alle fall i de mange ordinære sakene, hvor det ikke foreligger forhold eller opplysninger, i den enkelte sak, som tilsier noe annet. Se bare på de positive tilbakemeldingene ELTE-psykologer som allerede er godkjent i Norge, får.

Det er vel fortsatt slik at søkere har rettskrav på individuell vurdering? Istedenfor kastes et mistenkelighetens skjær over dem. Det synes jeg lite om.

LOVBESKYTTET YRKESTITTEL. Videre skriver Christiansen/Norvik: «Helsemyndighetene har her opplyst at bare spesialister i klinisk psykologi kan arbeide i helsevesenet i Ungarn». Det er ikke slik at en usannhet blir mer sann ved å gjenta den mange ganger. La meg sitere fra uttalelser fra myndighetene i Ungarn:

• 30. september 2016: European Commission, Internal Market Information System (IMI). Offisielt svar til Norge gjennom EU-kommisjonens organ for infomasjonsutvekling mellom myndighetene i de forskjellige land: «I can confirm that the «pszichologus» profession is not regulated in Hungary, «klinikai szakpszichologus» profession is regulated by the title».

Altså: Ungarn har valgt å lovbeskytte yrkestittelen på spesialistnivået for psykologer, slik eksempelvis Nederland har gjort det. Dette er noe ganske annet enn at «bare spesialister kan arbeide i helsevesenet i Ungarn».

Grunnutdanningen som psykolog gir rett til profesjonsutøvelse som psykolog i Ungarn. Så enkelt er det.

• 13. mars 2017: The Hungarian Equivalence and Information Centre (Educational Authority): «Those possesing a degree including clinical and health psychology specialisation» (det vil si den graden Norge ikke anerkjenner etter 2016), are qualified and able to use their professional knowledge in an efficient and expert manner in the scientific examination of healthy and pathologically changed psychic process, in the psychological support of the diagnosis and treatment of pesons suffering from psychic and somatic diseases, as well in the work of teams dealing with prevention and health development».

MER DOKUMENTASJON. The Ministry of Human Capacities, 30. mai 2017. Hvor det ungarske ministeriet siterer ordrett fra ungarsk forskrift (materiell ungarsk lov, klarere kan det vel nesten ikke bli): «A psychologist with a master specialization in clinical and health psychology is able to work independently and carry out multilateral and critical analytical and intervening procedures applied in clincial and health psychology and to apply basic diagnostic and intervening procedures professionally».

College of Health Professionals (godkjenningsmyndighet i Ungarn, tilsvarende Helsedirektoratet i Norge), i brev 12. oktober 2016: «Graduates holding a Psychology MA («okleves pszichologus») diploma are entitled to start working as psychologists in the Hungarian health care system without any furter licence».

Videre i samme brev: Det er ingen psykologoppgaver spesialistpsykologer kan utføre som psykologer uten spesialisering ikke kan utføre.

FORUNDERLIG. Disse fire offisielle uttalelsene fra ungarske myndigheter, herunder materiell lovtekst, sier altså det samme.

Christiansen og Norevik skriver: «Helsemyndighetene her har opplyst at bare spesialister i klinisk psykologi kan arbeide i helsevesenet i Ungarn».

Jeg sitter igjen med undring. Christiansen og Noreviks påstand er helt tydelig feil. Nemndas avslag er ikke gjort ut fra hensynet til pasientsikkerhet i den enkelte sak. Heller ikke fordi ungarske myndigheter sier at psykologene ikke kan arbeide som psykologer i Ungarn. Hva er da årsaken?

RETTSSIKKERHET. Mitt retoriske spørsmål fra innlegget i Dagens Medisin 26. januar henger ennå i luften: «Utgjør krefter i norsk psykologimiljø et lukket laugsvesen som har klart å blende helsemyndighetene til å tro at bare Norge kan utdanne gode psykologer?»

Christiansen og Norevik mener overnevnte spørsmål er en frekk påstand. I Bokmålsordboka brukes ordet uforskammet som et synonym på ordet frekk. Jeg tar til etterretning at Christiansen og Norevik mener det er uforskammet av meg å undre meg over noe som fremstår for meg som uforståelig.

Når Christiansen og Norevik skriver at «Statens Helsepersonellnemd (SHPN) ble etablert for blant annet å styrke helsepersonellets rettssikkerhet...», foreslår jeg at de stryker ordene «blant annet». Lovens forarbeider er helt klar på dette punktet. For å gjøre en lang historie kort: Nemndas samfunnsoppdrag er å styrke helsepersonellets rettssikkerhet.

OMFATTENDE. Psykologer utdannet i Polen var nylig i samme situasjon som psykologene utdannet i Ungarn er nå. Før «noen» etter hvert forsto at de polskutdannede psykologene likevel kunne arbeide som psykologer i Polen. Jeg spør meg selv: Vet norske helsemyndigheter hva de driver med?

Problemet er mye mer omfattende enn «bare» ELTE-psykologer. Jeg har sett lignende saker fra Nederland og Litauen. Nemnda har innført en bråstopp av godkjenning av utenlandsk utdannet helsepersonell. Og det gjelder ikke bare psykologer.

FRI EØS-FLYT. En ting til. Dersom det nå skulle være slik at ELTE-psykologene ikke har rett til å arbeide som fullt ut kliniske psykologer i Ungarn? Ut ifra nemndas synspunkt har de ikke slik rett. Da er neste spørsmål, hvilken rett har de i så fall da til yrkesutøvelse i Ungarn?

EU domstolen (sak C-575/11) er helt klar på at søkere likevel skal få praktisere det de har lov til å praktisere der de kommer fra. Det vil si Ungarn. Dette har ikke nemnda vurdert, eller funnet ut av, hvilket er en grov feil. Hva er det med dette med fri flyt av arbeidskraft i EØS-området nemnda ikke forstår?

TILLIT. Jeg sitter igjen med ett ord som jeg grunner over. Tillit. Fortjener norske godkjenningsmyndigheter tillit?

Et organ som ikke gjør den samfunnsoppgaven det er tiltrodd, er skattepenger ut av vinduet. Jeg står ved min påstand 26. januar: Nedlegg Statens helsepersonellnemnd. Den bidrar ikke med samfunnsmessig merverdi.

Når vil helseministeren skjære igjennom og svare på skikkelig vis til disse fortvilte unge menneskene? Kanskje de ikke skulle ha trodd på rettsstaten Norge?

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har helsefaglig bakgrunn og bred erfaring fra psykisk helsevern. Han var assisterende direktør ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (2001–2013) og deltok i en arbeidsgruppe som utarbeidet den nåværende EØS-forskriften for helsepersonell.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Enig med Lars Swanstrøm. 09.02.2018 16.11.53

  Helt enig med Lars Swanstrøm. " Nedlegg Statens helsepersonellnemnd. Den bidrar ikke med samfunnsmessig merverdi." Jeg har jobbet med Eltepsykologer. De er høyt kompetente. Slutt med å bruke pasientenssikkerhet, det gir ingen mening! Det er Statens helsepersonellnemnd og helsedirektoratet som er inkompetente. De motsier seg og kommer med feil påstander hele tiden. Hva synes NPF om dette? Hvorfor støtter de ikke sine medlemmer? Er de enige med Statens helsepersonellnemnd og helsedirektoratet? Det er veldig skummelt hvis det er tilfellet.

 • psykologspesialist 09.02.2018 13.41.28

  Opplysningene fra Ungarske myndigheter er ganske sprikende. I rapporten til EU er de ganske klare på at kun spesialister jobber selvstendig og at masterutdannede kun kan jobbe i helsevesenet under spesielle betingelser. At ungarske myndigheter i supplerende uttalelser i denne saken mener at kandidatene kan jobbe som noe som ikke er regulert kommer dog ikke som en overraskelse. Det er jo dette som er problemets kjerne her; at definisjon og regulering av psykologyrket er så foskjellig. Videre har jeg lest fagplanene som ligger ute på ELTEs sine sider. Jeg ville beskrive at kursopplegg ifht psykoterapi og testing er på ganske grunnleggende nivå. Jeg ville ikke sagt at man kan jobbe selvstendig som psykolog så som vi definerer yrket. At Ungarn mener dette er greit illustrerer nettopp poenget med at de har en helt annen definisjon av hva psykologyrket innebærer (og åpenbart mangelfull regulering av psykologisk behandling og testing).

 • Så enkelt er det. 08.02.2018 23.17.41

  Lars Swanstrøm du rydder i dette fullstendige kaoset.. Sånne som deg trenger Norge og norsk helsedorvaltning.

 • Go 08.02.2018 20.07.41

  At man som ELTE-student har opparbeidet seg betydelig studiegjeld syns jeg er et dårlig argument for å kreve lisens. Man kan selvsagt ikke få lisens fordi man har opparbeidet seg gjeld. Men når man - som Forfatter her påpeker - innehar kvalifikasjoner som psykolog fra "hjem-studielandet" og ikke får praktisere her i Norge med begrunnelser som stadig blir tynnere, er ikke riktig. Psykologstanden må kunne tåle utvikling og konkurranse , de også. Jeg har jobbet med en ELTE-psykolog og vedkommende var svært kompentent i jobben sin, og er i dag psykologspesialist. Jeg har mine tvil til at vedkommende kunne utført jobben som psykolog dersom hun - som hdir og helseklage hevder - var utdannet til et "annet yrke".

 • Kollega autorisert ELTE psykolog 08.02.2018 20.40.09

  Enig med deg. Jeg har også lang erfaring med autoriserte psykologer utdannet ved ELTE. Høyt kompetente kollegaer som på ingen måte er "utdannet til et annet yrke" som H.dir og Helseklage hevder. Også sammenlignet med andre psykologer utdannet andre steder, inkl Norge. Pasientsikkerhetskortet blir misbrukt i denne saken.

 • Kjell O.Skavdal 08.02.2018 19.02.16

  Klar og konsistent imøtegåelse av « konene ved vandposten». Helseklagekoryfeene blir her satt skikkelig på plass og deres på- stander om pasientsikkerhet satt til veggs. Vil si at disse to på toppen av Helseklage egentlig utgjør en betydelig fare for befolkningen psykiske helse ved å trenere Eltestudentenes godkjenning og hindre deres yrkesutøvelse.

 • Magne 08.02.2018 18.04.09

  Tydelig, klarte og konkrete argumenter. Det er noe jeg ikke har forstått godt i myndighetenes insisterende argumentasjon, nemlig at de er opptatt av psientenssikkerhet! er det sant? Har de vært på besøk på Norges helseinstitusjoner (sykehus, DPS-er...) og sett hvem som "behandler" norske pasienter? Er ELTE-psykologene utilegnet til den type jobben? er det derfor myndighetene foretrekker 3.skoleårige, eks. lærere, pedagoger, vernepleiere, eks.elektrikere...sosionomer i psykisk helse institusjoner fremfor ordentlig utdannede psykologer i andre EØS land som Norge har ikke hatt noe imot inntil den galskapen fra Helsemyndighetene brøtt ut nylig? Er det slik Helsedirektoratet tror kan sikre pasientenessikkerhet? Jeg klarer ikke å tro på denne argumenten. Er det noe skjult agenda? Noen i Helsedirektorat og /eller Nemnda som prøver å SIKRE psykolog stilling til sine egne barn? Hva som skremte NPF? redd for å miste sin ufortjent makt?sikkert mange har stilt seg slike spørs! Ha det tilliten

 • Tidl leder i spes.h.tj 08.02.2018 17.57.15

  Dette er et saklig, kompetent, kvalifisert og forståelig innlegg. Dette gir mening! Dersom Stortinget og helsemyndighetene i Norge skal stenge grensen for norsk ungdom som er motiverte og tør å ta krevende utdanning ved universiteter utenfor Norge, må de straks uttrykke dette til alle landets innbyggere. Behandlingen ELTE psykologene er utsatt for må aldri gjentas.

 • Anne 08.02.2018 16.15.06

  Takk for svært godt og mer troverdig og kompetent tilsvar. Denne nemnda er tydeligvis i ferd med å rote seg helt bort i paragrafer de ikke forstår innholdet i. Håper artikkelen blir spredd og lest av mange, og ikke minst Høie.

 • student 08.02.2018 16.10.20

  Bra artikkel som svarer med å vise til kilder i argumentasjonene. Stor kontrast til hva helseklage gjorde i sin argumentasjon. Jeg har vanskeligheter med å finne ordlyden og tolkningen av påstandene som de kommer med i sin kronikk.

 • elte-psykolog 08.02.2018 16.08.11

  Christiansen og Norevik, dere sier, og la meg være veldig tydelig her, INGET! som allerede ikke blitt gjentatt 100 ganger siden september 2016. det er rimelig fantasiløst av dere å bruke tid til å skrive et offentlig innlegg, for å så ikke klare å komme med relevante argument, eller noe som gir mening, eller noe som ikke er copy pasted fra tidligere innlegg av norske myndigheter. Hvor lenge skal dere holde på? fakta: en med utdanning fra danmark kan få lisens till å jobbe i spesialisthelsetjenesten. Utdanningen trenger ikke å være klinisk rettet, da den gir rett til å bruke beskyttet tittel Psykolog. Hva har dette å si for pasientsikkerheten? for min del håper jeg at ESA setter dere på plass. Dere ødelegger folks liv.

 • Christian 08.02.2018 17.27.04

  Ødelegger folks liv? Det eskaleres hurtig her, du kloke psykolog👏

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!