Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Sykdommen helsevesenet helst vil glemme?

ALS-pasienter og deres pårørende krever at helsemyndighetene og profesjonene omgående bidrar til et taktskifte. Verken de – eller vi – har tid å miste.

Annons:

Innlegg: Arild Furuseth, bydelspolitiker for Høyre i Oslo og mangeårig helsearbeider

AMYOTROFISK LATERALSKLEROSE (ALS) er en sykdom som rammer stadig flere uten at en kjenner årsaker til økningen. Utsikt til overlevelse er ikke til stede. Rundt 300–400 mennesker i Norge har sykdommen, og i dag finnes ingen kur.

Mens mediene gir kreft og hjertesykdommer mye oppmerksomhet og helsemyndighetene følger opp ved å gi store midler til forskning og utvikling, fortviler pasienter og pårørende over den beskjedne innsatsen for ALS. Pasienter som rammes av ALS, har ikke et reelt behandlingstilbud. Mange opplever at spesialistene, nevrologene, er lite interessert i å lytte til hva pasientene har av erfaringer og behov.

FORTVILELSE. Det finnes i dag ingen kliniske forskningsstudier i Norge, og dermed får ingen mulighet til å delta i utprøvende behandling. Pasienter og pårørende følger utviklingen internasjonalt på nettet, men må passivt se på mens andre land prøver ut nye medikamenter.

Pasienter med ALS reagerer på at nevrologene er så lite villige til å gi et håp gjennom å være mer åpne for å prøve ut medisiner. Ett medikament, Edavarone, har vært brukt på mennesker i 20 år, men er ikke godkjent for ALS verken i Norge eller i Europa.

At det ikke gjennomføres kliniske forsøk i Norge, fratar pasientene alt håp. I dag får pasienter i Norge kun medisinen Rilutek og en samtale hver tredje måned, som av mange pasienter og pårørende oppfattes som passiv dødshjelp fordi det ikke gis behandling. Noen importerer derfor medikamenter selv, med til dels store kostnader – og usikkerhet tilknyttet effekten.

OPPSIKTVEKKENDE. Gir ikke arbeid med ALS faglig prestisje? Er det ikke interessant nok? Stadig flere rammes og helsevesenet står på sidelinjen og ser på at pasientene dør. Hvorfor er det slik? Kreftlegene meldte i sommer sin bekymring for sine pasienter til Bent Høie. Hvorfor ingen bekymrede nevrologer? Syke og pårørende opplever at de må «dra» alt arbeid når det gjelder ALS.

«Det er oppsiktvekkende hvor lite plass ALS og ALS-forskning har i Norge – sammenlignet med andre land jeg har innblikk i. Det er ganske annerledes i Danmark og Sverige», sier den danske ALS-forskeren Páll Karlsson i et intervju med NRK.

Han ønsker å hjelpe norske pasienter så godt han kan, og er aktiv på Facebook-siden til stiftelsen «ALS Norsk støttegruppe».

FORSKNING. Karlsson får mange henvendelser fra norske ALS-pasienter som ønsker informasjon og deltakelse i forskning.

– Det er viktig for mange pasienter å ha mulighet til å delta i forskning, og dermed være med på å øke kunnskapen om den sykdommen de har. Derfor er det ønskelig at det kommer mer fokus på ALS og ALS-forskning i Norge, mener Karlsson.

Sverige har gått aktivt inn i det som sannsynligvis er verdens hittil største forskningsprosjekt om ALS, Project MinE, initiert av en pasientforening i Nederland. I dette prosjektet skal det innhentes data om genetiske funn hos 15.000 ALS-pasienter for å finne årsakssammenhenger bak ALS. Norge deltar ikke.

NØDVENDIG TAKTSKIFTE. To ALS-pasienter har i møte med helseministeren krevd et taktskifte for ALS: Cathrine Nordstrand og Roar Harsvik, har overfor helseministeren foreslått tiltak som de ønsker iverksatt omgående for å skape et taktskifte i arbeidet for ALS-pasienter i Norge. Her er noen av forslagene:

• Godkjenne nye medikamenter raskt og gi adgang til utprøving.

• Få slutt på det som av pasienter og pårørende oppleves som passiv dødshjelp. Det sykehusene tilbyr i dag, oppleves kun å registrere pasientenes «reise» mot døden. • Legge økonomisk og praktisk til rette for norsk deltakelse i internasjonal forskning på viktige kliniske studier som bl.a. stamcellebehandling mot ALS.

• Til ekspertpanelet som skal etableres innen feltet hjernesykdommer, må det velges personer som er faglig oppdatert, som er åpne for utprøvende behandling og villige til å inngå i et bredt internasjonalt samarbeid.

• Etablere et norsk register for ALS-pasienter som kan bli en viktig database for utvikling av effektive behandlingsmetoder.

• Etterlevelse av forskrifter for BPA i kommunene må sikres gjennom tett oppfølging fra myndighetene.

• Sikre at de ALS-pasienter som etter faglige råd ønsker respirator, får dette.

• Utvikle spisskompetansen på ALS ved noen få utvalgte sykehus.

• I samarbeid med pasientorganisasjonen utvikle nasjonale retningslinjer for behandling av ALS-pasienter.

INGEN TID Å MISTE. ALS-pasienter og deres pårørende i Norge har behov for og sterke forventninger til at helsemyndighetene og helseprofesjonene omgående bidrar til det taktskiftet som Nordstrand og Harsvik har bedt om.

Verken de – eller vi – har noen tid å miste.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har vært administrerende direktør ved Godthaab Helse og Rehabiliteringssenter. Som pensjonist har han engasjert seg som støttespiller for pårørende til ALS-rammede.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 20/2017

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Ola Harsheim 26.12.2017 15.38.03

  Er det ikke direkte pinlig at tenåringer lager og selger armbånd med teksten"fuck ALS", at alle vi som er pårørende bruker Facebokk til å be venner og kjente donere penger til forskning ? At forskjellsbehandlingen i kommunene er helt hårreisende ? Det er fristende å begynne å navngi de byråkrater som ikke er istand til å følge regelverket de er satt til å forvalte ! Det er bare å lese de fortvilte innlegg pårørende skriver på Facebook. Som pårørende har vi nok med å gjøre livet så lett som mulig for de som er rammet av dette helvete av en sykdom. Jeg priser meg lykkelig for at jeg bor i Oslo hvor ting stort sett går på skinner både fra sykehus, bydelen og NAV.

 • Joel Glover 07.12.2017 15.30.00

  Økt fokus på ALS er viktig. Sykdommen er fryktelig og mer forskning er sårt tiltrengt. Som erfaren hjerneforsker som har viet mye innsats i det siste til ALS-forskning føler jeg at dette innlegget maler et ubalansert bilde. Her i Norge er faktisk mye på gang i nasjonal og internasjonal sammenheng. F.eks. har Hjernerådet jobbet beinhardt overfor Regjeringen for å fremme mer forskning og koordinert klinisk innsats på hjernesykdommer. Dette arbeidet kommer nå også ALS-pasienter til gode gjennom nye satsninger initiert av Helseministeren. Flere forskningsprosjekter er etablert som tar sikte på å finne sykdomsmekanismer slik at effektive medikamenter og behandlinger kan utvikles. Vi jobber også målrettet mot multinasjonale kliniske ALS-forsøk i regi av EU. Innsatsen er betydelig også i forhold til de nevnte utenlandske studier. Her trengs det bedre kommunikasjon om hva som skjer i Norge og hvilken betydning det har. Det er feil at norske forskere og klinikkere er uengasjerte - tvert imot.

 • Arild Furuseth 26.12.2017 13.05.28

  Godt at noe skjer på ALS-område, men ingen grunn til å være fornøyd! Når man sammenligner utviklingen innen kreftomsorgen, er det spesielt ingen grunn til å være fornøyd! For stadig flere kreftformer er det en sterkt økende sjanse for overlevelse. For ALS-syke er det ingen sjanse til overlevelse. Så og si alle ALS-syke jeg har hatt kontakt med, rapporterer om en passivitet grensende til ignoranse fra nevrologene. Hvor er initiativene til økt innsats for å få penger til forskning og utvikling, slik vi ser hos legene for andre diagnosegrupper? Når pasienter med ALS opplever behandlingen de får på sykehusene som passiv dødshjelp, burde ikke alarmklokkene ringe?! Vi må sammen skape en opinion for en langt mer intensiv satsning på forskning - som også innebærer både kliniske forsøk og økt internasjonalt samarbeid.

 • Nils 02.12.2017 18.39.49

  Dette var en meget godt gjennomtenkt artikkel. Man kan spørre seg om hva årsaken til så dårlig, eller vil si det så sterkt, fraværende engasjement fra forskere og våre politikere. Er det ignorant? Er det uforstand? Er det mangel på vital informasjon, som f.eks at ALS faktisk eksisterer her til lands? Har akkurat mistet min far i en lang og har kamp mot kreft, når nå andre familiemedlemmer får diagnosen ALS, så innser jeg at kreft ikke er den verste sykdom som eksisterer, ALS er langt verre. Grunnlag for min påstand er oppstått pga mangel på informasjon, medisinsk behandling og hjelp , ignorant medisinsk forskning og ingen, ja i beste fall microskopisk søkelys på medisiner fra politisk hold. Kan ikke være slik at innsamling fra folket skal være ledetråden for mere forsking fra Norsk hold.

 • PLS-syk (MND) 02.12.2017 17.12.01

  Dette er en glimrende oppsummering av situasjonen for ALS-pasienter og «ALS-behandling» i Norge. Riktignok har Erna Solberg og Bent Høie vist interesse, og en strategi for hjernehelse er på vei. Men ingen midler som monner ligger inne i statsbudsjettet. Dermed blir også dette altfor lite, altfor sent. Og hvert møte med nevrologen er bare en bekreftelse på hvor dette bærer. Raskt! Det er ganske uforståelig at en hel gruppe spesialister på nevrologi er så lite interessert i en fatal sykdom.

Nyheter fra startsiden

bilde av erna solberg

Spesialisthelsetjeneste

Åpnet nytt sykehus i Bergen

Stig Slørdahl, beslutningsforum

Beslutningsforum vraket Ocrevus

Norske pasienter får ikke ny MS-medisin4

Kreftkongressen ESMO 2018

Mot mindre kreftbehandling

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!