Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KOLOSKOPI-UNDERSØKELSE: Når pasienter som henvises til koloskopi oppfyller kriteriene for en slik undersøkelse, finner legene langt oftere sykdom enn hos henviste pasienter der undersøkelsen ifølge retningslinjer ikke var indisert. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

KOLOSKOPI-UNDERSØKELSE: Når pasienter som henvises til koloskopi oppfyller kriteriene for en slik undersøkelse, finner legene langt oftere sykdom enn hos henviste pasienter der undersøkelsen ifølge retningslinjer ikke var indisert. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

Sjekklister kan bedre fastlegers henvisninger

Studie støtter bruken av elektroniske sjekklister i fastlegenes journalsystem som hjelp ved henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Annons:

Det fremgår av forskningen til Sigrun Losada Eskeland, som disputerer ved Universitetet i Oslo 4. desember.

Hun viser at elektroniske sjekklister i fastlegenes journalsystem kan gi bedre kvalitet på henvisningene. I en simuleringsstudie ved Bærum Sykehus er kvaliteten på henvisninger skrevet av fastleger som har brukt elektroniske sjekklister sammenlignet med henvisninger hvor en slik dataløsning ikke er brukt.

Sjekklistene førte til at fastlegene inkluderte mer relevant klinisk informasjon i henvisningene.

Fant mer sykdom
Forskerne utviklet en skår for vurdering av henvisningen innen fagområdet fordøyelsessykdommer, og én av studiene understreker viktigheten av at leger følger oppdaterte retningslinjer i vurderingen av hvilke pasienter som bør undersøkes med koloskopi:

Hos pasienter som oppfylte kriteriene, fant legene sykdom hos tre ganger som mange, sammenlignet med hos pasienter der henvisningen tilsa at koloskopi ikke var nødvendig, ifølge pressemeldingen fra Universitetet i Oslo.

Stort prosjekt i vest
Annen norsk forskning har også vist god effekt av elektronisk beslutningsstøtte (EBS). En studie, som er publisert i Scandinavian Journal of Primary Care, omfattet 2400 pasienter henvist til lungelege ved Haukeland universitetssykehus av i alt 210 fastleger.

Hos 93 av fastlegene ble det implementert en dataløsning i elektronisk pasientjournal som ga en veiledning for henvisning til spesialist. I kontrollgruppen henviste fastlegene som før, uten noen form for EKB.

Kvaliteten på henvisningene steg signifikant i intervensjonsgruppen, og sykehuslegene brukte mindre tid til å vurdere henvisningene fra fastlegene som hadde brukt dataløsningen, som nå er implementert i Helse Vest på 32 fagområder.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

bilde av erna solberg

Spesialisthelsetjeneste

Åpnet nytt sykehus i Bergen

Stig Slørdahl, beslutningsforum

Beslutningsforum vraket Ocrevus

Norske pasienter får ikke ny MS-medisin4

Kreftkongressen ESMO 2018

Mot mindre kreftbehandling

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!