Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
KOLOSKOPI-UNDERSØKELSE: Når pasienter som henvises til koloskopi oppfyller kriteriene for en slik undersøkelse, finner legene langt oftere sykdom enn hos henviste pasienter der undersøkelsen ifølge retningslinjer ikke var indisert. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

Sjekklister kan bedre fastlegers henvisninger

Studie støtter bruken av elektroniske sjekklister i fastlegenes journalsystem som hjelp ved henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Publisert: 2017-11-29 — 11.44 (Oppdatert: 2017-11-29 — 10.52)

Det fremgår av forskningen til Sigrun Losada Eskeland, som disputerer ved Universitetet i Oslo 4. desember.

Hun viser at elektroniske sjekklister i fastlegenes journalsystem kan gi bedre kvalitet på henvisningene. I en simuleringsstudie ved Bærum Sykehus er kvaliteten på henvisninger skrevet av fastleger som har brukt elektroniske sjekklister sammenlignet med henvisninger hvor en slik dataløsning ikke er brukt.

Sjekklistene førte til at fastlegene inkluderte mer relevant klinisk informasjon i henvisningene.

Fant mer sykdom
Forskerne utviklet en skår for vurdering av henvisningen innen fagområdet fordøyelsessykdommer, og én av studiene understreker viktigheten av at leger følger oppdaterte retningslinjer i vurderingen av hvilke pasienter som bør undersøkes med koloskopi:

Hos pasienter som oppfylte kriteriene, fant legene sykdom hos tre ganger som mange, sammenlignet med hos pasienter der henvisningen tilsa at koloskopi ikke var nødvendig, ifølge pressemeldingen fra Universitetet i Oslo.

Stort prosjekt i vest
Annen norsk forskning har også vist god effekt av elektronisk beslutningsstøtte (EBS). En studie, som er publisert i Scandinavian Journal of Primary Care, omfattet 2400 pasienter henvist til lungelege ved Haukeland universitetssykehus av i alt 210 fastleger.

Hos 93 av fastlegene ble det implementert en dataløsning i elektronisk pasientjournal som ga en veiledning for henvisning til spesialist. I kontrollgruppen henviste fastlegene som før, uten noen form for EKB.

Kvaliteten på henvisningene steg signifikant i intervensjonsgruppen, og sykehuslegene brukte mindre tid til å vurdere henvisningene fra fastlegene som hadde brukt dataløsningen, som nå er implementert i Helse Vest på 32 fagområder.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!