Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ENDRET IKKE RETNINGSLINJENE: Professor Kaare Harald Bønaa presenterte Norstent-funnene på ESC i 2016. – En honnør til norsk kardiologi, sa han da. Nye retningslinjer går på tvers av funnene i studien. Arkivfoto: Anne Grete Storvik

ENDRET IKKE RETNINGSLINJENE: Professor Kaare Harald Bønaa presenterte Norstent-funnene på ESC i 2016. – En honnør til norsk kardiologi, sa han da. Nye retningslinjer går på tvers av funnene i studien. Arkivfoto: Anne Grete Storvik

Nye STEMI-retningslinjer går på tvers av norsk studie

Internasjonal ekspertgruppe anbefaler medikamentavgivende stenter fremfor metallstenter, stikk i strid med den norske NorStent-studien.

Annons:

I over to år har 19 eksperter fra ulike europeiske land samarbeidet om nye STEMI-retningslinjer, som OUS-overlege Sigrun Halvorsen presenterte under årets European Society og Cardiology-konferansen i Barcelona.

Retningslinjene inneholder 159 anbefalinger. En av dem, en såkalt sterkt anbefaling i kategori 1a, dreier seg om valg av stent når man skal blokke ut trange kransarterier til hjertet.

– Vi anbefaler at man skal bruke medikamentavgivende stent i stedet for metallstent. NorStent-studien, som ble lagt frem i fjor, viste ingen forskjeller mellom disse to i forekomst av død eller hjerteinfarkt i oppfølgingsperioden, men likevel anbefaler vi nå klart at vi skal bruke medikament-stenter. Årsaken er at mange studier, også norske NorStent, viser betydelig lavere forekomst av stent-tromboser og mindre behov for ny revaskularisering ved bruk av medikament-stenter, sier Sigrun Halvorsen.

– Overrasket
NTNU-professor Kaare Harald Bønaa, som ledet NorStent-studien, er overrasket over at studien tas til inntekt for den forsterkede anbefalingen. 

– NorStent-studien viser at på harde endepunkt som død og nytt hjerteinfarkt er det absolutt ingen forskjell mellom medikamentavgivende og vanlige metallstenter. Som forventet var det en liten forskjell i andel pasienter som hadde behov for ny revaskularisering, men forskjellen var mindre enn forventet. Oppsummert så kan man si at 96 prosent av pasientene fikk samme resultat uavhengig av om man fikk medikament- eller metallstent, sier Bønaa.

Han viser til at det ikke var statistisk signifikante forskjeller i forekomst av stent-trombose mellom pasientgruppene.

– Vi så en litt lavere tendens til stent-trombose i medikament-gruppen, men forskjellen på 0,4 prosent var ikke statistisk signifikant, sier professoren.

– Mindre blødningsrisiko
Han mener flere pasienter med fordel kan behandles med de tradisjonelle stentene.

– I dag får 95 prosent av pasientene medikamentstenter, men jeg tror en del av disse med fordel kunne vært behandlet med metallstent. Da kan man unngå blodfortynnende medisiner i lang tid, som gir mindre blødningsrisiko.

– Er dere på kollisjonskurs med det internasjonale fagmiljøet?

– Nei, men det er uenighet i fagmiljøet. Resultatene i NorStent-studien er også på tvers av det industrien ønsker, siden fortjenesten ved å selge medikamentstenter er betydelig bedre enn ved metallstenter, sier Bønaa.

Relaterte saker

Kommentarer

 • tk 11.10.2017 15.54.19

  Antar medikament stent koster mer og legemiddelfirmaene tjener mer på dem inkl de blodfortynnende medisiner man må ha i etterkant. Da vet man jo hvor "påtrykket" kommer fra om å endre fra metall stent til medikament stent. It is always about the Money.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!