Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
I DET LANGE LØP: – Vi ser ofte at resultatene er gode så lenge studien varer, men når den er over, faller folk tilbake til gamle vaner. Det blir spennende å se om pasientene klarer å følge opp dette i det lange løp, sier NTNU-professor og lungelege ved St. Olavs hospital, Sigurd Steinshamn. Foto: Lisbeth Nilsen

Mindre astmaplager med kostomlegging og trening

Trening, deriblant høyintensiv aktivitet, var trygt og effektivt for normalvektige astmapasienter. – Mange leger vet ikke nok, mener lungelege og professor Sigurd Steinshamn.

 

Publisert: 2017-09-13 — 14.10
Denne artikkelen er over fem år gammel.

ERS/MILANO: Louise Lindthardt Tønnesen, lege ved Bispebjerg universitetssykehus i København, la frem resultatene fra den danske studien på den europeiske lungekongressen (ERS) onsdag.

Ifølge Tønnesen har tidligere forskning funnet god effekt av riktig kosthold og trening hos astmapasienter med fedme. Nå ville de danske forskerne se om det samme var tilfellet også for personer uten fedme.

Artikkelforfatterne konkluderer med at høyintensiv trening var trygt, selv om det ikke bidro til noen bedring i lungefunksjonen.

De som ble randomisert til både å følge et kostholds- og treningsopplegg i åtte uker, rapporterte signifikant færre astmasymptomer som piping i brystet, vondt i brystet og kortpustethet enn kontrollgruppen – som levde som før. Også livskvaliteten var bedret i den førstnevnte gruppen.

Det var derimot ingen signifikant forskjell mellom kontrollgruppen og de to intervensjonsgruppene som enten bare fulgte treningsopplegget, eller bare la om kostholdet.

– Dette er viktige funn som viser at astmapasienter bør oppmuntres til å spise sunt og være fysisk aktive, uttaler Louise L. Tønnessen i en pressemelding fra ERS.

Jeg hadde nok trodd at trening alene skulle hatt en effekt.
Sigurd Steinshamn, lungelege ved St. Olavs hospital og NTNU-professor

Ikke rart
Lungelege og professor Sigurd Steinshamn har forsket mye på blant annet lungefunksjon og trening.

– Resultatene er stort sett i tråd med hva vi kunne forventet, men jeg hadde nok trodd at trening alene skulle hatt en effekt. Studien viser at lungefunksjonen ikke ble påvirket, men jeg synes ikke det var rart at livskvaliteten ble bedret gjennom andre mekanismer. Trening og et riktig kosthold gir jo bedre helse, sier Sigurd Steinshamn til Dagens Medisin.

Han er professor ved NTNU og overlege på lungemedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital, og var én av flere norske leger på ERS-kongressen i Milano.

Tre intervensjonsgrupper
Studien omfatter i alt fire gruppe: Én gruppe hadde et kosthold med mye proteiner og lav glykemisk indeks (GI), det vil si mat som ikke gir rask blodsukkerstigning, og minst seks porsjoner med frukt og grønnsaker hver dag.

Den andre gruppen trente i grupper på sykehuset tre ganger i uken, inkludert høyintensiv trening.

Den siste intervensjonsgruppen i studien fulgte både treningsoppleget og hadde et lav-glykemisk kosthold. Kontrollgruppen gjorde ingen av delene.

I alt 149 astmapasienter deltok i studien, og 125 fullførte hele oppfølgingsperioden på åtte uker.

50 prosent bedre skår
De som både fulgte et lavt GI-kosthold og treningsopplegget oppnådde reduksjon av astmasymptomer, bedre livskvalitet og bedre kondisjon. I gjennomsnitt anga disse 50 prosent bedre skår på astmasymptomer enn kontrollgruppen – en statistisk signifikant forskjell.

De som bare deltok i treningsgruppen eller bare la om kostholdet i studieperioden, hadde en skår som var i gjennomsnitt 30 prosent bedre enn kontrollgruppens, men denne forskjellen var ikke statistisk signifikant.

– Studien finner bare en signifikant effekt for gruppen som både endret kosten og fulgte treningsprogrammet. Hva betyr det?

– Jeg har bare lest abstraktet, og det er begrenset informasjon som står her. Derfor vil jeg ikke kommentere dette før jeg har lest hele studien, svarer Steinshamn.

– Tror du lungesyke generelt er redde for å trene?

– Ja, blant andre mange barn med astma har vært redde for å delta i gym. Årsakene til det kan være flere, som at kroppsøving ikke har vært tilrettelagt på en måte som imøtekommer barn med astma.

– Og både lunge- og hjertepasienter har tradisjonelt vært redde for å trene, men det er i ferd med å endre seg. Det har kommet såpass mye gode data på at trening er fornuftig og riktig.

– Er legene flinke nok til å oppmuntre pasienter med astma og annen lungesykdom til trening?

– Etter mitt skjønn, nei. Forskning og omtale har gjort at mange leger, spesielt de med interesse for lungesykdom og trening, har blitt mer oppmerksomme på dette, mens andre ikke er det. Mange leger vet ikke nok, mener Steinshamn.

Vil forske mer
Nå vil de danske forskerne gjøre mer langsiktige studier og håper å finne svar på hva slags type kosthold og hvilken type trening som har størst effekt hos astmapasienter.

Louise L. Tønnesen uttaler at forskerne håper at videre studier også kan vise om endring i livsstil kan erstatte astmaforebyggende medisinering.

Sigurd Steinshamn synes det er interessant med langtidsstudier:

– Det blir spennende er å se langtidsresultater, om pasientene klarer å følge opp dette i det lange løp. Vi ser ofte at resultatene er gode så lenge studien varer, men når den er over, faller folk tilbake til gamle vaner. Det er kanskje den største utfordringene ved denne typen intervensjon, å få pasientene til å gjennomføre et slikt opplegg også utover studieperioden, kommenterer  Steinshamn.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!