Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
HØYRE-LØFTER: Statsminister Erna Solberg (H) ble klappet inn av helseminister Bent Høie før hun la frem partiets helseløfter mandag. Foto: Anne Grete Storvik

Høyre lover pakkeforløp for utmattelsessykdom

Flere sykdommer får standardiserte behandlingsforløp, dersom Høyre får fire nye år, lover statsminister Erna Solberg.

Publisert: 2017-08-07 — 13.23 (Oppdatert: 2017-08-07 — 13.39)
Denne artikkelen er over fire år gammel.

STEEN&STRØM/OSLO: Høyre sparket offisielt i gang valgkampen mandag, og statsminister Erna Solberg (H) la frem partiets ti nye helseløfter.

Nye pakkerforløp
– Løftene fra 2013 var djerve, men ambisjonsnivået vårt er ikke blitt lavere, sa Solberg.

Blant løftene er at flere sykdommer skal inngå i pakkeforløp: Muskel, skjelett, smerte og utmattelsessykdommer er blant sykdommene, som i likhet med kreft og psykisk helse og rus, skal inngå i standardiserte forløp.

En helt ny type pakkeforløp loves også; Pakkeforløp hjem. Dette skal i første omgang tilbys kreftpasienter og deres pårørende, og er et pakkeforløp for helse og psykososial oppfølging etter sykehusopphold.  

Helseminister Bent Høies (H) satsing på «pasientens helsetjeneste» videreføres med tiltagende styrke, ifølge statsministeren:

– Vårt overordnete prosjekt er pasientens helsevesen. Hvis du er pasient, så skal du være trygg på at ingen beslutninger om deg, tas uten deg, sa  Solberg.

Straff for rapporterings-slurv
Høyre vil innføre en ordning der sykehusene må rapportere fullstendige tall til kvalitetsregistre dersom de vil få fullfinansiert behandlingen. Fra og med 2018 skal det innføres like HMS-undersøkelser i sykehusene for å identifisere områder med høy risiko. Videre skal pasienter og pårørende inviteres til samtale innen ti dager, dersom det har skjedd alvorlige feil i behandlingen.

IKT-investering
Høyre vil også finansiere større IKT-investeringer i sykehusene på samme måte som ved bygg; Gjennom 70 prosent statlig lånefinansiering.

Mange av løftene fra Høyre er en videreføring av tidligere gitte løfter, som kortere ventetid, videreføring av fritt behandlingsvalg, og at rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer skal prioriteres.

Her er Høyres ti løfter

1) Ventetiden skal ned

2)Bedre hjelp og bedre pakkeforløp

3) Ny type pakkeforløp - pakkeforløp hjem

4) Flere med kreft eller annen alvorlig sykdom skal få tilgang til utprøvende behandling.

5) Prioritere rus og psykisk helse

6) Utvide Fritt behandlingsvalg

7) Styrke pasient-, bruker - og pårørendeorganisasjoner.

8) Pasientenes digitale helsetjeneste..

9) Større åpenhet om kvaliteten.

10) Egen undersøkelseskommisjon

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Jan Hasnen 13.08.2017 03.22.56

  Med hensyn til ME er jeg positiv til dette. Mange bruker flere år på å få diagnose. Noen sykehus utreder ikke ME i det hele tatt. Nabosykehuset diagnotiserer kanskje ME, men siden en av overlegene der mener at dette kun er en motesykdom brukes svært vide kriterier, og pasienter får beskjed om å ta seg sammen. På sykehus som har en tverrfaglig og grundig utredning basert på Canada-krtieriene ser man ofte at det er 1 års ventetid. Gjerne lenger. Et pakkeforløp med øremerkede midler vil komme oss pasienter til gode tror jeg. Man vil sikre en rask utredning. Dessverre ender mange opp på mørke rom, eller blir svært syke fordi de ikke får beskjed tidlig nok om å begrense seg. At man også får en infrastruktur er viktig. Spesielt for videre behandling. At midler øremerkes er helt sentralt. Det sies at ME er den siste store pasientgruppen som ikke hører til no sted. Hdir skal utforme denne "pakken" i 2018. Da har vi rituximab-studiens resultater på bordet. Vi går spennende tider i møte.

 • Utslitt 12.08.2017 16.43.53

  Dette er valgflesk, det var løfter til ME pasienter også før forrige valg. Jeg er videre også usikker på, i likhet med Pasient, om dette er veien å gå. Aker har for eksempel nå en allmennlege som mener alle kan bli friske av å være utbrent, og som visstnok kurerte seg selv fra ME. I tillegg var en av psykologene der under helsetilsynssak for å kjøre en facebook side som var super-alternativ, og der man ikke kunne være kritisk til det superalternative, heller ikke som saklig debatt fordi alle måtte ha sin sannhet. Så jeg ville tro at en seriøs kompetanseheving i selve sykdommen og dens symptomer hos fastleger og behandlere ville være svært mye mere matnyttig enn et pakkeforløp inn i en runde med behandlere som kanskje ikke har så mye kompetanse som de burde.

 • Pasient 08.08.2017 08.30.42

  Vet ikke hva som ligger i utmattelsessykdom, men det aner meg at ME er i denne gryten. Helt meningsløst. Men forutsatt en slik forståelse, er tiltaket i så fall misforstått. Skal man sende en pasient som en pakke gjennom et forløp som overhodet ikke er på plass, et system gjennomsyret av mangel på kunnskap og drevet av elendige holdninger? En rød tråd går fra Wessley/PACE til B Wyller, til såkalt kunnskapssenter, osv. Skal man presse pasienter inn i spesialisthelsetjenesten med slikt løp, vil man direkte skade flere pasienter enn man gjør i dag. Man må opplagt styrke primærhelsetjenesten, investere i kunnskap. Krever innsats, men svært viktig. Det sier seg selv men en lege må opplagt vite noe om hva man skal se etter og spørre om. Kan gi mye kunnskap, derav meningsfulle råd/veiledning. I dag skjer dette i alt for liten grad. Det har store negative konsekvenser. Styrk primærhelsetjenesten. Man må satse på kvalitet, ikke pakker i et system preget av pseudovitenskap og elendige holdninger

 • lege 10.08.2017 13.03.37

  Ja. dette er en trussel mot ME -pasienter og pasienter som har betydelige ryggtilstander- hvor kompetansemangel og dårlige holdninger, inkl. fordommer, er hovedproblemet i Norge - og ikke pakker. Skal man tvinge de stakkars pasientene igjennom pakker hvor inkompetente behandlere og leger skal ha ansvar for fagområder som de er inkompetente på? et pakkeforløp hvor forløpet er preget av inkompetanse og fokus på å spare penger? Det er det vi kommer til å få. Så en reell trussel imot pasienters helse - som i verste fall blir verre av slike påtvungne opplegg som ikke er tilpasset enkeltpersonen

 • Truls 07.08.2017 22.26.25

  Når alle skal prioriteres (pakkeforløp), prioriteres tilslutt ingen. Pakkeforløp...pasientens helsevesen..er politiske floskler. Hvis jeg blir syk, vil jeg behandles av legens helsevesen; et helsevesen med nok leger..oppdaterte flinke leger..som har nok støttepersonell...nok moderne utstyr...nok areal og nok tid. Da får jeg den beste behandlingen. Og DET er ingen politisk floskel. Det er sannheten.

 • Fredrik Næss, fastlege 07.08.2017 22.04.17

  Alt og alle skal styrkes altså. Bare ikke den overbelastede primærhelsetjenesten...

 • lege 07.08.2017 14.42.37

  Deler av dette fremstår mer som en trussel om flere samlebånd hvor pasientene blir tvunget igjennom standardopplegg - som ikke fungerer for dem. Vi må slutteå behandle pasienter som om de er objekter i en statistikk. Enkeltmennesker kan ikke få tredd andre pasienters behov nedover hodet- og forventes å bli friske -etter å ha vært igjennom opplegg som er basert på forskning - av en gruppe individere- somikke er dem selv. Kunnskap er mer enn forskning. Kunnskap er pasientens observasjoner av egne medisinske behov og helsepersonells kliniske erfaring - som ofte ikke passer med retningslinjer og pakkeforløp. Verst er det for pasienter hvor forskningen er dårlig, og gjerne villet dårlig, for å unngå behandling og sykmeldinger, f.eks. pasienter med mellomvirvellidelser, jf. kollega nedenfor, ME-pasienter osv. Retningslinjer og pakkeforløp har som hovedformål å spare penger ved å unngå nødvendig sykmelding, behandling, hjelpemidler og TT-kjøring. Penger i fokus. Stem Helsepartiet!

 • Pårørende og forh.v. helsearbeider 07.08.2017 16.34.13

  Så fint å se leger som er i stand til å se saken fra brukernes side og som taler pasientenes sak! Etter mange år i landskapet ME, vil jeg bare si tusen takk! Og selvsagt: Stem Helsepartiet! (Som forøvrig burde vært overflødig i vårt rike samfunn, men som dessverre trengs i disse tider hvor penger, makt og presitisje går foran alt annet.)

 • lege 07.08.2017 14.37.49

  Pakkeforløp for muskelskjelettilstander er det siste vi trenger. Det er en heterogen gruppe pasienter med variable behov. Vi har jo store problemer allerede med at leger og NAV tvinger pasienter som har akutt rygg, til arbeid -og pakken består av mangel på sykmelding, mangel på bløtdelsbehandling mangel på tilpasset trening, og dårlig smertelindring. Hvorfor: fordi vi har lav kompetanse på ryggmedisin, slik at helsepersonell ikke kan subklassifisere. Det er stor forskjell på en muskelstrekk og et skadet ledd, f.eks. en disrupsjon av skive med rotaffeksjon etter traume. Helsepersonell ødelegger prognosen til sistnevnte pasienter når de kjører dem igjennom pakka- "lev som vanlig", "unngå sykmelding" osv. Disse skal ikke gå på harde gulv, stå og tråkke eller sitte på ikke-ergonomiske stoler. De skal ha veldig god smertelindring slik at de kan gå i mykt terreng, trene, og ved behov- og pasienten kjenner smerten og behovet- skal de sykmeldes. Kompetanse på trening for skivepasienter- er lav

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!