Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

36 prosent tror tjenestekvaliteten blir litt eller mye bedre med velferdsteknologi. Bildet viser en trygghetsalarm.

36 prosent tror tjenestekvaliteten blir litt eller mye bedre med velferdsteknologi. Bildet viser en trygghetsalarm. Foto: Arkivfoto

70 prosent tror på ansattmangel innen helse- og omsorg i fremtiden

Men bare halvparten tror bemanningsbehovet kan løses med ny teknologi.

Annons:

70 prosent av befolkningen er helt eller delvis enige i at det blir mangel på ansatte innen helse og omsorg i tiden som kommer.

Det kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av helseteknologiselskapet Evondos med over 1000 respondenter.

Stemningsskifte
Andelen er imidlertid ikke like høy hos dem som mener at bemanningsbehovet kan løses med ny teknologi. Kun seks prosent er helt enige i dette, mens 36 prosent er delvis enige.

21 prosent av de spurte er delvis uenige i at ny teknologi kan løse bemanningsbehovet, mens 12 prosent er helt uenige. 18 prosent av de spurte svarer verken eller.

–Folket er delt, men vi i opplever at det skjer et stemningsskifte i befolkningen, og at flere og flere venner seg til tanken om at teknologi blir en del av omsorgtjenestene framover, og også oppfatter at dette er en god løsning, sier Norgessjef for Evondos, Sven Seljom.

Geografiske forskjeller 
I undersøkelsen ble også folk spurt om hvordan de tror ny teknologi påvirker tjenestekvaliteten. 36 prosent tror den blir litt eller mye bedre, mens 33 prosent svarer litt eller mye dårligere. 19 prosent tror tjenestekvaliteten blir like bra.

Gruppen under 29 år er klart mest positive. Her svarer i underkant av halvparten enten litt eller mye bedre tjenestekvalitet.

Svarene viser klare geografiske forskjeller, der Oslo-folket er mest positive. I hovedstaden mener 42 prosent at tjenestekvaliteten blir bedre, mens bare 27 prosent i Nord-Norge mener det samme.

– Generelt er holdningene er langt mer positive enn de var noen år tilbake. Da var den generelle holdningen at teknologi ville gå på bekostning av varme hender, sier Seljom.

Brukerne mer positive 
Brukere med direkte erfaring med helseteknologi er også langt mer positive enn befolkningen generelt. Det viser tall hentet fra Helsedirektoratets Gevinstrealiseringsrapport.

Dagens Medisin omtalte også nylig en studie fra Helsedirektoratet, som viste at barn- og unge som bruker velferdsteknologi opplever økt mestring

Kommentarer

 • Vebjørn 07.08.2017 11.29.28

  Vi har fire store Helse Regioner som må og skal avikles innen noen år og disse folka kjører vi over i nødvendige helse arbeid.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!